Aktuality

Aktuality

POZVÁNKA na Adventní koncert 8. prosince 14.11.2017

POZVÁNKA na Adventní koncert 8. prosince

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

celá aktualita

Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové 27.10.2017

Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové

V pátek 27.10. se uskutečnil ve veleňském sále Koncert pro nadační fond Mathilda

paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Skvělý hudebník Petr Kroutil se spolu se svým "Petr Kroutil Orchestra" a tanečnicí Nicol postarali o pohodovou atmosféru. Děkujeme.

Hosty koncertu byli paní hraběnka Mathilda Nostitzová, pan Luboš Krapka a MUDr. Radka Komárková se svou fenkou Orkou.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili vstupenku a přispěli tak na výcvik vodících psů pro nevidomé a děkujeme všem sponzorům.

celá aktualita

Hledáme brigádníky na archeologický výzkum ve Veleni 23.10.2017

Hledáme brigádníky na archeologický výzkum ve Veleni

Vážení občané Veleně a Mírovic,

Ústav archeologické památkové péče středních Čech provádí archelogický průzkum na staveništi naší nové školy.
  Legislativně je v našem státě nastaven systém bohužel tak, že všechny náklady spojené s tímto archeologickým výzkumem, má povinnost hradit investor tj. v případě výstavby školy - Obec Veleň.
   Doufáme tedy, že  při konečném zúčtování nám „stát“ prostřednictvím platby za výše uvedený archeologický průzkum, neodčerpá finanční prostředky, které jsme na stavbu naší nové školy pracně a složitě v uplynulých letech získali.
   Pokud by se mezi občany Veleně a Mírovic (důchodci, studenty apod.) našli brigádníci, kteří středočeským archeologům pomohou, budeme moc rádi. Ústav archeologické památkové péče středních Čech bojuje s nedostatkem pracovníků a pokud archeologové nestihnou výzkum v co nejkratším čase, dojde ke zdržení stavby a obec bude řešit problém s letošním čerpáním dotace na stavbu školy.
  Bude se jednat o práci fyzicky nenáročnou a časově omezenou. Všem amatérským archeologům z řad občanů Mírovic a Veleně tedy předem děkujeme za pomoc, pomohou nejen historikům, ale i naší obci !
(více inzerát níže).

celá aktualita

Václav Větvička ve Veleni 10.10.2017

Václav Větvička ve Veleni

V úterý 10.10. nás ve Veleni navštívil milý host - pan Václav Větvička, který při této příležitosti předal ocenění účastníkům a vítězům soutěže O nejkrásnější okno Veleně a Mírovic 2017 v úvodu pořadu. Večerem nás provázel pan Robert Tamchyna.

Oběma pánům děkujeme za hezký večer a všem občanům místním i přespolním děkujeme za pěknou atmosféru a náladu.

 

celá aktualita

Výlet na zámek Sychrov 26.9.2017 26.09.2017

Výlet na zámek Sychrov 26.9.2017

V úterý 26. září jsme navštívili zámek Sychrov.

Podzimní výlet se vydařil, těšíme se na další setkání.

celá aktualita

Večer s Václavem Cílkem 20.09.2017

Večer s Václavem Cílkem

V úterý 19. září jsme ve veleňském sále prožili skvělý večer s panem Václavem Cílkem a s Robertem Tamchynou, který nás pořadem provázel.

Děkujeme oběma pánům za návštěvu Veleně a těšíme se na další setkání.

celá aktualita

Pozvánka na podzimní procházku nad Veleň 07.09.2017

Pozvánka na podzimní procházku nad Veleň

Chcete-li si udělat podzimní procházku s výhledem do daleka, můžete využít od tohoto týdne novou pěšinu (mimo krajskou silnici) nad Veleň.

Na bývalé skládce bude Obec Veleň postupně budovat odpočinková místa s lavičkami a dosazovat další stromy a keře.

Přejeme všem občanům Veleně a Mírovic krásné babí léto.

celá aktualita

Chovatelská výstava 2017 03.09.2017

Chovatelská výstava 2017

Chovatelská výstava 2017 se konala od 1. do 3. září a našim chovatelům se vydařila.

celá aktualita

Dětský den 2017 05.06.2017

Dětský den 2017

Tradiční Dětský den na veleňském fotbalovém hřišti pořádala Obec Veleň ve spolupráci s místními spolky v sobotu 3. června 2017.

Počasí nám vyšlo a věříme, že děti si svůj den užily.

Děkujeme všem, kteří přípravě a organizaci této akce věnovali čas i energii.

Velké poděkování patří také všem sponzorům, jejich seznam uvádíme níže.

Největším sponzorem letošního Dětského dne ve Veleni byl Krajský úřad Středočeského kraje, který přispěl na pořádání akce Obci Veleň částkou 50 000 Kč z Fondu hejtmanky. Děkujeme.


celá aktualita

Záznam z veřejné schůze konané 18.5.2017 22.05.2017

Záznam z veřejné schůze konané 18.5.2017

Děkujeme všem občanům Veleně a Mírovic, kteří se tohoto setkání zúčastnili a vznesli své dotazy. Celý průběh veřejné schůze byl zaznamenán a audiovizuální záznam v nezkrácené podobě si můžete pustit níže.
   Škoda jen, že ti občané, kteří po konání veřejné schůze nejvíce volali a velmi razantně se jejího konání dožadovali, žádné své dotazy nepoložili a nevyslovili. Byli jsme připraveni zodpovědět každý dotaz.

Největší poděkování patří všem zúčastněným za to, že tolik žádaná veřejná schůze proběhla věcně, slušně, důstojně a na úrovni. Stalo se tak především díky vám, občanům Veleně a Mírovic. 

celá aktualita

Prvomájový recesistický průvod 2017 01.05.2017

Prvomájový recesistický průvod 2017

Recesistický prvomájový průvod vyrazil na cestu Velení 1. května v 14.00 hod.

Akce proběhla bez provokací a všichni účastníci shromáždění se po ukončení průvodu v klidu rozešli a dali si pivo.

celá aktualita

Petr Nárožný ve Veleni 25.04.2017

Petr Nárožný ve Veleni

V úterý 25. dubna jsme společně prožili příjemný večer s hercem Petrem Nárožným a Robertem Tamchynou, kterým za návštěvu Veleně moc děkujeme.

 

 

celá aktualita

Nesouhlasné stanovisko Obce Veleň - nákladní automobily 12.04.2017

Nesouhlasné stanovisko Obce Veleň - nákladní automobily

Nesouhlasné vyjádření Obce Veleň žádající zrušení navrhované trasy nákladních automobilů do „Zařízení k využití odpadů – Recyklace stavebních odpadů Třeboradice“ po komunikacích Mírovicích jsme zaslali na Magistrát hl. města Prahy dne 21. dubna 2017.

celá aktualita

Velikonoce na dvorku a Vypečená pohádka 09.04.2017

Velikonoce na dvorku a Vypečená pohádka

V neděli 9. dubna od 14.00 hod. nám divadelní spolek Černý Petr zahrál pohádkovou komedii Vypečená pohádka a po skončení představení pokračoval odpolední program  Velikonocemi na dvorku.

celá aktualita

Nová škola ve Veleni - bude ! 03.04.2017

Nová škola ve Veleni - bude !

Dovolujeme si všem dětem a občanům Veleně a Mírovic oznámit radostnou zprávu, že dne 3. dubna 2017 nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 54 mil. Kč na výstavbu nové budovy ZŠ Veleň v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst (Ministerstvo financí ČR).

celá aktualita

M. Kubišová, P. Kostka, M. Hein a K. Štolba ve Veleni 17.02.2017

M. Kubišová, P. Kostka, M. Hein a K. Štolba ve Veleni

V pátek 17. února 2017 jsme přivítali ve veleňském sále Martu Kubišovou, Petra Kostku, Milana Heina a Karla Štolbu s představením "Kdo židli má, bydlí".

Prožili jsme společně hezký večer, děkujeme divadlu Ungelt a všem účinkujícím umělcům za krásný zážitek a těšíme se někdy příště opět ve Veleni.

 

 

celá aktualita

Vítání občánků 2017 29.01.2017

Vítání občánků 2017

Letošní Vítání občánků se konalo v neděli 29. ledna od 15.00 hod. a přivítali jsme do obce 22 nových občánků.

Děkujeme všem za účast a dětem z MŠ Veleň za krásné vystoupení.

 

celá aktualita

Felix Holzmann ve Veleni 20.01.2017

Felix Holzmann ve Veleni

V pátek 20. ledna navštívil veleňský sál Felix Holzmann a návštěva to byla opravdu veselá.

Děkujeme Davidu Šírovi a Mirkovi Reilovi za hodinu a půl trvající herecký komický koncert vyvolávající salvy smíchu, kterými jsme jako publikum jejich výkony rádi odměňovali.

Platí-li, že smíchem si prodlužujeme se životy, určitě jsme si je všichni prodloužili v pátek večer o mnoho dní.

Děkujeme a těšíme se příště opět ve Veleni, a to ať už v neděli večer nebo v sobotu ráno, s Felixem Holzmannem se rádi zasmějeme včera, dnes i zítra !

 

celá aktualita

Obec Veleň získala dotaci na ozelenění skládky 18.01.2017

Obec Veleň získala dotaci na ozelenění skládky

S radostí oznamujeme všem občanům, že Obci Veleň se podařilo získat v lednu 2017 dotaci z programu OPŽP na ozelenění a osázení skládky. V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. V průběhu února bude dovezena na skládku ještě chybějící ornice a pokud se podaří v brzké době podepsat s vítězem VŘ smlouvu o dílo, k osázení bude možné přistoupit již v březnu 2017. Harmonogram byl stanovený na letošní jaro, schvalování a vyhodnocování naší podané žádosti však trvalo tentokrát extrémně dlouho.

SKLÁDKA STRUČNĚ:

Skládka ve Veleni byla a je dědictvím, které si nepřeje mít na svém katastru žádná obec. Po letech resp. 40 letech navážení odpadů byla skládka v r. 2007 uzavřena, zůstala však v provizorním nedokončeném stavu. V r. 2014 obec přikročila k návozu materiálu potřebného k dokončení tvaru skládky dle projektu a s terénními úpravami a návozem ornice, které byly nezbytné k tomu, aby bylo možno začít sázet stromy a zasít trávu. V únoru 2017 bude tento proces dokončen a v březnu 2017 bude realizován projekt ozelenění a osázení skládky Veleň. Na tento projekt získala obec dotaci z programu OPŽP.   Níže se můžete podívat, jak bude vypadat skládka nad Velení za nějaký čas. V červnu 2016 jsme vypracovali a odevzdali žádost o dotaci na osázení a ozelenění skládky, vysázení ovocného sadu pod skládkou a áleje směrem k vodojemu. S naší žádostí o finance jsme uspěli a z ostudné hromady, která se vršila nad naší obcí mnoho desetiletí, se stane postupně opět místo, kde porostou stromy. Jak nám finance dovolí, chtěli bychom vytvářet na tomto kopci i místa pro aktivní odpočinek, umístit pár přírodních herních prvků pro děti, lavičky apod. Především však bude tento prostor konečně „navrácen“ přírodě, zvířatům i lidem. 

celá aktualita

Betlém 2016 - Zpívání pod stromečkem 17.12. 17.12.2016

Betlém 2016 - Zpívání pod stromečkem 17.12.

V sobotu 17. prosince jsme se setkali na dvoře obecního úřadu a společně prožili předvánoční odpoledne. Na bazárku výrobků dětí ZŠ jsme si mohli zakoupit dárky, nechybělo lití olova, výroba skořápek a jejich pouštění, ochutnávka vánočního cukroví, výroba vánočního řetězu, ukázka vypalování keramiky a vánoční koledy nám zazpívaly děti z naší školy.

 Od 17.00  hod.  nám naše ochotnice zahrály a zazpívaly tradiční Živý Betlém.

Všem, kteří se podíleli na organizaci adventního odpoledne moc děkujeme.

Největší poděkování patří našim veleňským ochotnicím ze spolku Ajeto, byly opět nejkrásnější a letošní betlém se jim opravdu povedl.

Jaroslavu Budilovi moc děkujeme za hudební doprovod a Tomášovi Karbulkovi za nazvučení akce a technickou podporu.

Děkujeme a přejeme krásné Vánoce !

celá aktualita
1 2 3 4 ... 6 > >>