Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 1. kole prezidentských voleb

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 1. kole prezidentských voleb

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 1. kole prezidentských voleb
13.01.2018

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  

1. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:   954

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                    693       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                        693                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                   689

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  4                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

  1. Mirek Topolánek                                                                                                             29
  2. Michal Horáček                                                                                                               99
  3. Pavel Fischer                                                                                                                  67
  4. Jiří Hynek                                                                                                                        15
  5. Petr Hannig                                                                                                                       4
  6. Vratislav Kulhánek                                                                                                           5
  7. Miloš Zeman                                                                                                                  186
  8. Marek Hilšer                                                                                                                    65
  9. Jiří Drahoš                                                                                                                     219