Výstavba nové budovy školy

Výstavba nové budovy školy

Dne 3. dubna 2017 nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 54 mil. Kč na výstavbu nové budovy ZŠ Veleň v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst (Ministerstvo financí ČR).

Naši žádost na uvedený grant jsme sepsali a podali v r. 2016 a  věříme, že tato dobrá zpráva potěší všechny děti, rodiče i paní učitelky. Vyřešíme tímto projektem problém absence 2. stupně ZŠ ve Veleni a zároveň nedostatečnou kapacitu 1. stupně. ˇ

Je před námi ještě cesta dlouhá a náročná, pokud ale vše půjde dle našich plánů, mohli by již brzy "vycházející" páťáci nastoupit do 6. třídy doma ve Veleni.

Stavba nové školy zdárně pokračuje i v zimních měsících, hlavně zatím díky příznivému počasí.
  Hned po zahájení výstavby na podzim nás zdrželi archeologové svým výzkumem, ale ten je již téměř dokončen a věříme, že se podaří tento skluz dohnat. Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni a proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky 6. třídy pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.

Roste hrubá stavba
Roste hrubá stavba
29.01.2018 zobrazit
Základová deska - budova školy
Základová deska - budova školy
03.12.2017 zobrazit
Betonování základů
Betonování základů
30.11.2017 zobrazit
Základy - výkopové práce - podzim 2017
Základy - výkopové práce - podzim 2017
04.11.2017 zobrazit
Archeologové na stavbě - říjen 2017
Archeologové na stavbě - říjen 2017
17.10.2017 zobrazit
Nová budova ZŠ Veleň - vizualizace
Nová budova ZŠ Veleň - vizualizace
03.04.2017 zobrazit
Reakce spoluobčanů na dobrou zprávu :-)
Reakce spoluobčanů na dobrou zprávu :-)
03.04.2017 zobrazit