Zvýšení kapacity ČOV Veleň (intezifikace ČOV)

Modernizace a intenzifikace ČOV Veleň

V prosinci 2017 jsme získali dotaci na Intenzifikaci a modernizaci ČOV Veleň ve výši 13 mil. Kč. z programu OPŽP.

čeká nás nyní výběrové řízení na dodavatele stavby a zahájení realizace.

Budoucí podobu ČOV můžete vidět na situaci níže.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace níže ke stažení.

 

 

Další fotografie