Obec získala dotaci z OPŽP na ZŠ Veleň

Obec získala dotaci z OPŽP na ZŠ Veleň

Obec získala dotaci z OPŽP na ZŠ Veleň
12.04.2014

Jsme rádi, že můžeme oznámit získání finančních prostředků

z Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 50 (OPŽP).

Z tohoto programu se nám podařilo získat dotaci ve výši 2 588 879 Kč.

Budeme tak moci opravit střechu školy, která je v havarijním stavu, vyměnit okna za nová a škola získá novou fasádu.

Postupná rekonstrukce ZŠ Veleň bude zahájena v jarních měsících r. 2014 stavebními úpravami

v prostorách bývalého bytu, kde vznikne nová učebna,

dále bude vybudována nová jídelna a sborovna v mezipatře.

Více viz. Projekty probíhající ZDE

Další etapa celkové rekonstrukce budovy ZŠ Veleň bude následovat v r. 2015.

Více viz. Projekty plánované ZDE