"Bez peněz a bos" - ale asfaltujeme - Rekonstrukce povrchu ulic U Studánky a U Kovárny

"Bez peněz a bos" - ale asfaltujeme - Rekonstrukce povrchu ulic U Studánky a U Kovárny


18.06.2020

Ve čtvrtek 18.6. se obyvatelé ul. U Studánky a U Kovárny dočkali nového povrchu ulice. Byla položena první vrstva asfaltu a  v příštím týdnu bude položena vrstva finální. Děkujeme občanům za spolupráci, především při realizaci vjezdů k jejich nemovitostem.

O dotaci na rekonstrukci povrchu silnice jsme žádali v r. 2019 na MMR ČR, z důvodu nedostatečné alokace jsme grant nedostali a zůstali jsme s naší žádostí hluboko pod čarou.

V r. 2020 jsme podali žádost o dotaci na Středočeský kraj a příspěvek jsme získali. Dotace činí 1200 000 Kč, přesto bude finanční spoluúčast obce celkem vysoká.

Rekonstrukce ul. U Studánky a U Kovárny - nadlouho poslední větší stavební investice v obci

Tato investiční akce bude zřejmě nadlouho poslední stavební akcí ve Veleni.

Od státu nepřicházejí obci od dubna témeř žádné peníze, příp. pouze v minimální výši.

A vyhlídky nejsou dobré, navzdory slibům "shora". Výpadek příjmu obcí je tak velký, že nás nezachrání ani slíbovaný příspěvek "na hlavu" tj. na obyvatele obce. Tento příspěvek nám pomůže trochu dorovnat ztrátu příjmu z posledních měsíců a budeme ho muset věnovat na provoz školy, školky, splátky úvěru apod.

Obec musí dokončit alespoň projekty, které jsou "v běhu", a které nemůže zastavit.

Ze zbylých úspor zaplatí obec finanční spoluúčast na probíhající projekty (oprava místní komunikace, doplacení spoluúčasti na rekonstrukci ČOV, školní pomůcky a odborné učebny v nové ZŠ, školní zahrada u staré budovy ZŠ aj.) a splátky úvěru na novou školu.

Žádosti o nové dotace na stavební akce nemůže obec podávat, nemá-li peníze na kofinancování (na finanční spoluúčast), a to nyní opravdu nemáme.

Proto se ani nechystáme žádných dalších dotačních výzev účastnit, bylo by to nezodpovědné.

V přípravě investic samozřejmě pokračujeme (rozšíření MŠ, objekt občanské vybavenosti ve statku aj.) pro případ, že by se situace "zázračně" změnila, a od státu by nám začaly potřebné peníze opět přicházet.

Nyní ale budeme rádi, když dokončíme rozdělané, a pak ufinancujeme běžný provoz obce, školy, školky apod.

A realita je taková, že některé z již podaných dotací, které nám budou příp. přiděleny (po navýšení alokace konkrétní dotační výzvy), bude muset obec Veleň z důvodu nedostatku peněz na kofinancování - odmítnout, a akci zrušit (týká se např. naší žádosti o dotaci na kalolis, tj. úpravu kalového hospodářství na ČOV Veleň, podané na Středočeský kraj).

Obce, které aktivně investovaly a stavěly, jsou na tom v současné době bohužel finančně hůře než ty, které byly a jsou "pasívní".

S většími investicemi i dotacemi je tedy na nějaký čas konec.

Nejsme v tom samozřejmě sami, podobně je na tom většina obcí a měst v České republice.

Ale z nových povrchů ulic máme radost velkou :-).

Fotky z pokládky první vrstvy asfaltu ZDE