Aktuality

Aktuality

Zveme Vás do letního kina na dvorku 01.07.2022

Zveme Vás do letního kina na dvorku

Srdečně Vás zveme do veleňského letního kina na dvorku obecního úřadu.

Ve čtvrtek 30. června 2022 promítáme film Srdce na dlani.

celá aktualita

Přístavba MŠ Veleň a navýšení kapacity 01.07.2022

Přístavba MŠ Veleň a navýšení kapacity

Naši (nejen) deváťáci včera "vylétli" ze školy, škola na 2 měsíce osiřela. Zato velmi rušno je, a až do konce září bude, na stavbě naší školky. Pokračujeme rychle, stojí již schody, montují se okna. Jsou připraveni sádrokartonáři, podlaháři nastupují příští týden. Rádi bychom poděkovali firmě Auböck, která ve výběrovém řízení v červnu 2020 zvítězila, a školku nám staví. Řemeslníci odvádí opravdu kvalitní práci, problémy řešíme rychle a věcně. Vzhledem k velmi obtížné a nepříznivé době, ve které školku stavíme, to není jednoduché pro nás ani pro dodavatele stavby. Přesto vše "šlape" bez větších problémů.

Po dokončení přístavby k naší školce nám přibydou 2 nové třídy a my můžeme lépe plánovat kapacity obou zařízení.

Dřevostavbu jsme zvolili z důvodů časových, a zatím nám školka úspěšně "roste". Kolaudaci předpokládáme na přelomu září/října 2022.

Všechny tříleté děti z Veleně a z Mírovic tak budou moci od podzimu navštěvovat naši školku. 

Těšíme se tedy na všechny naše (dnes tříleté) - budoucí deváťáky :-) !

celá aktualita

Letní kino na dvorku 01.07.2022

Letní kino na dvorku

A po včerejším školním loučení se i letní kino na dvorku vydařilo, počasí nám přálo a film Srdce na dlani byl příjemným a vtipným začátkem prázdnin ????.

Všem veleňákům a mírovákům přejeme krásnou dovolenou, štastný návrat domů a "srdce na dlani" všude tam, kam v létě zamíří !

celá aktualita

Historicky první deváťáci ZŠ Veleň 30.06.2022

Historicky první deváťáci ZŠ Veleň

Dnes, tj. 30.6. 2022, jsme se v naší ZŠ Veleň „historicky“ poprvé rozloučili s deváťáky, kteří naši školu opustili. Rádi jsme jim na cestu zazvonili. Byl to pro nás slavnostní okamžik. A i když ve třídách ukáply i slzy, pro nás to byla radost – vidět  krásné slečny a mladé muže „vylétat“ do života z naší nové školy, kterou jsme nedávno postavili. Děti v naší obci tak mají možnost prožít společně celou předškolní i školní docházku tj. od 3 do 15 let mohou vyrůstat a vzdělávat se „doma“, ve své obci. Ještě před časem tomu tak nebylo. Čtvrťáčci museli do 5. třídy odjíždět do vzdálenějších škol, někdy do hodně vzdálených…

Přejeme našim odcházejícím deváťákům šťastný „let“ životem, a všem dětem, paní učitelkám a učitelům - krásné a pohodové prázdniny !

celá aktualita

"Cirkusová" školka Veleň - den otevřených dveří 13.06.2022

Den otevřených dveří 14.6. 2022 od 17.00 do 18.00 hod.

celá aktualita

Výlet do Ratibořic 7.6.2022 07.06.2022

Výlet do Ratibořic 7.6.2022

V úterý 7. června jsme si vyjeli na letní výlet „Za Babičkou Boženy Němcové“ do Ratibořic, kde nás čekaly postavy, důvěrně známé z knihy Babička. Přivítaly nás v místech, ve kterých se děj románu odehrává.       

Při návštěvě v zámku jsme se sešli s komorníkem Leopoldem, který nás uvedl k paní kněžně a její schovance, komtese Hortenzii. Po příjemném posezení a občerstvení pod stromem na dvoře nás ve mlýně přivítal veselý mlynář s panímámou mlynářkou, chasou a houfem ratibořických dětí. Na Starém bělidle jsme se, po zajímavém výkladu pí. průvodkyně, setkali s laskavou babičkou a vnoučaty.

Počasí nám naštěstí přálo. Po závěrečném dešti, který zrychlil náš krok, jsme se odměnili dobrým obědem v České Skalici.

Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za vytrvalost a výdrž. Těšíme se na další výpravy.

Přejeme všem krásné a pohodové léto !

celá aktualita

Dětský den Veleň 2022 04.06.2022

Dětský den Veleň 2022

V sobotu 4. června 2022 se konal po dvouleté pauze na veleňském fotbalovém hřišti tradiční Dětský den. Odpoledne zahájily vystoupením děti ze ZŠ Veleň, z kroužku Tělo v pohybu a ze skupiny CAPAX. Velký úspěch v parném dni měli naši malí hasiči SDH Veleň - Mírovice, kteří po ukázce požárního útoku pokropili děti vodou.

Poté následovaly tradiční dětské soutěže a za získané veleňské peníze si děti mohly nakupovat ve stánku odměn až do vyprodání zásob. Veleňská měna je pevná, a zásoby "zboží" jsme měli veliké. Věříme, že si každý soutěžící a poté "kupující" - vybral.

Děti si užily i nafukovací atrakce - Wipe Out Obří koule, princeznovský kočár a simulátor surfu. Mohly si zastřílet ve střelnici a svézt se na poníkovi.

Obecní úřad Veleň moc děkuje za pomoc všem, kteří věnovali Dětskému dni čas a energii. Obětavým rodičům a pomocníkům patří velký dík za to, že vydrželi na perném slunci u "atrakcí" resp. soutěží, a také s námi "prodávat" ve stánku odměn.  Náš krámek občas čelil náporu "zákazníků" srovnatelnému se slevovými akcemi v supermarketu :-). Díky také dětským "speakerům" z naší veleňské školy za moderování, a dále moc děkujeme za finanční i věcné dary sponzorům.

Děkujeme za opravdu hojnou účast a těšíme se opět za rok v tuto dobu !

celá aktualita

Vodné a stočné přehledně 01.06.2022

Vodné a stočné přehledně

Tabulka níže k lepší orientaci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

celá aktualita

Přistavujeme 2 třídy MŠ Veleň 25.05.2022

Přistavujeme 2 třídy MŠ Veleň

Radost z velkého počtu dětí, které se v naší obci každý rok narodí, přináší i starost resp. nutnost neustáleho navyšování kapacit naší školky i školy. I letos tedy opět věnujeme čas, energii i obecní finance na rozšíření naší školky. Tak abychom mohli přijmout co nejvíce místních dětí, které v srpnu dovrší věk 3 let.

Alespoň takto snad rodičům v dnešní nelehké době trochu pomůžeme.
    

celá aktualita

Obecní noviny KVĚTEN 2022 17.05.2022

Obecní noviny KVĚTEN 2022

Přečtěte si nové Obecní noviny.

celá aktualita

Vítání občánků 2022 08.05.2022

Vítání občánků 2022

Letošní Vítání občánků se konalo v neděli 8. května od 15.00 hod. na obecním dvorku a přivítali jsme do obce 23 nových občánků.

Děkujeme všem za účast, a dětem z MŠ Veleň pod vedením pí. učitelky P. Kalusové a M. Papežové patří velký dík za krásné vystoupení. Za skvělé fotografie děkujeme Petře Kalusové.

Těšíme se opět za rok !

celá aktualita

Pálení čarodějnic 2022 30.04.2022

Pálení čarodějnic 2022

Děkujeme všem malým i velkým čarodějnicím, čarodějům i všem civilistům za hojnou účast na včerejších "čárách". Odpoledne se vydařilo, a (až na tu večerní "arktickou zimu") nám odpoledne počasí přálo.

Přejeme všem šťastný let jarem a naviděnou 4.6. na veleňském Dětském dnu opět na fotbalovém hřišti.

celá aktualita

Maminky z Ukrajiny hledají práci 18.04.2022

Maminky z Ukrajiny hledají práci

Maminky, které bydlí v naší tělocvičně, by rády pracovaly a požádaly nás o zveřejnění poptávky po práci níže. Pokud by se pro ně nalezlo nějaké zaměstnání, budeme rádi, všechny paní jsou velmi pracovité a spolehlivé.

celá aktualita

Sběrný dvůr Veleň 15. a 16.4. UZAVŘEN 13.04.2022

Sběrný dvůr Veleň 15. a 16.4. UZAVŘEN

5. a 16. dubna 2022
SBĚRNÝ DVŮR VELEŇ
MIMO PROVOZ
z důvodu přestěhování
od pátku 22. dubna 2022
bude sběrný dvůr Veleň dočasně umístěn
na dvoře statku č.p.15 (naproti obecnímu úřadu)
             STŘEDA      od 15.00 – 17.00 hod.
             PÁTEK        od 15.00 – 17.00 hod.
             SOBOTA      od   9.00 – 11.00 hod.

SBĚRNÁ GARÁŽ   v Mírovicích
            SOBOTA      od   10.00 – 12.00 hod.

celá aktualita

Jarní výlet na Svatou Horu u Příbrami 12.04.2022

Jarní výlet na Svatou Horu u Příbrami

Na jarní výlet jsme si letos vyjeli do hornického domku příbramského muzea, kde jsme si užili velikonočních zvyků a nálady. Poté co jsme poobědvali v barokních prostorách na Svaté Hoře jsme si tento unikátní komplex prošli s průvodkyní.

Prohlídku jsme zakončili varhanním koncertem v basilice.

Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za vytrvalost a těšíme se na červnový letní výlet.

Přejeme všem krásné velikonoční svátky !

celá aktualita

Veleňské čekání na jaro 09.04.2022

Veleňské čekání na jaro

V sobotu 9. dubna 2022 jsme se snažili přivolat jaro velikonočním trhem na obecním dvorku a odpolední pohádkou pro děti v sále obecního úřadu. Všem malým i velkým veleňákům a mírovákům děkujeme za hojnou účast, i když k jarnímu počasí mělo sobotní dopoledne hodně daleko. Zima "lezla do kostí", ale náladu nám to nezkazilo, jarní trh jsme si všichni užili.

Ve stodole na dvorku jsme připravili pro děti velikonoční dílničku, každý si zde mohl (s "odbornou" pomocí) uplést pomlázku, namalovat kraslici nebo perníček.

Věříme, že si sobotní program užily i děti. Odpoledne jim zahráli Pohádkové nepohádky Josefa Čapka v našem sále manželé Kateřina a Miroslav Táborský, kterým za krásné představení moc děkujeme.

A děkujeme také pomocníkům, kteří nám přišli v sobotu (velmi brzy ráno :-) pomoci s postavením stánků.

Přejeme všem lidem krásné, klidné a pohodové velikonoční svátky a těšme se společně na jaro !

celá aktualita

Reportáž ČT24 z naší tělocvičny 02.04.2022

Reportáž ČT24 z naší tělocvičny

V pátek 1. dubna nás navštívil štáb ČT24.

Všechna poděkování se tam nevešla, tak tedy touto cestou ještě jednou moc děkujeme všem veleňákům i mírovákům za velkou pomoc.

celá aktualita

Večer s Miloněm Čepelkou ve Veleni 31.03.2022

Večer s Miloněm Čepelkou ve Veleni

Ve čtvrtek 31.3.2022 nás ve Veleni navštívil p. Miloň Čepelka, jeden z "cimrmanů" (a nejen cimrman).

Večerem nás provázel p. Robert Tamchyna.

Oběma pánům moc děkujeme za krásné  a milé setkání.

celá aktualita

Fotbal pomáhá ! 27.03.2022

Fotbal pomáhá !

Přijďte se podívat na dobrý fotbal a podpořte dobrou věc !
TJ Slavoj Veleň srdečně zve všechny fanoušky z Veleně a Mírovic i všechny přespolní.

neděle 3. dubna 2022
ŽÁCI  od 13.30 hod.
TJ Slavoj Veleň - FK Radošovice

MUŽI  od 16.30 hod.
TJ Slavoj Veleň - Sokol Předboj

Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc maminkám s dětmi, které musely  uprchnout
před válkou na Ukrajině a našly dočasný domov v naší tělocvičně ZŠ Veleň.

celá aktualita

Naše ukrajinské maminky a děti ve Veleni 23.03.2022

Naše ukrajinské maminky a děti ve Veleni

Maminky vám všem moc děkují za věnované věci, my děkujeme velmi za příspěvky na jejich stravu a veškerou pomoc občanů. Vážíme si toho a velmi nás těší, že máme v naší obci tolik lidí s dobrým srdcem.

celá aktualita
1 2 3 4 ... 23 > >>