Aktuality

Aktuality

Jarní výlet na hrad Kost 12.04.2018

Jarní výlet na hrad Kost

Ve čtvrtek 12. dubna jsme společně navštívili hrad Kost. Jarní výlet se povedl, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a hrad jsme měli zcela pro sebe, protože jedinými turisty jsme byli my. Stejně tak jsme si užili prohlídku se skvělou paní průvodkyní a dobrý oběd v hradní restauraci.

Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za účast i za vytrvalost a houževnadost, všichni zaslouží velkou pochvalu, protože úžasně zvládli prohlídku hradu i s "převýšením" a se schody, které jsme museli na Kosti překonat.

Přejeme krásné jaro a těšíme se na příští výlet !

celá aktualita

Velikonoce na dvorku 24. března 2018 24.03.2018

Velikonoce na dvorku 24. března 2018

V sobotu 24. března jsme již tradičně společně přivítali jaro v sále a na dvorku obecního úřadu.

Děkujeme Andree Sousedíkové a J. Dodo Slávikovi (Divadlo Andromeda) za velikonoční pořad pro děti, ve kterém se dozvěděly, jaké zvyky dodržovali lidé o nedělích mezi masopustem a velikonocemi (např. neděle pražná, smrtná, květná), a v němž si mohly děti zazpívat i zasoutěžit.

Po skončení programu v sále si na obecním dvorku děti mohly namalovat kraslici, ochutnat bylo možno velikonoční dobroty, každý si mohl uplést vlastní pomlázku a namalovat perníček. Velké poděkování patří našim veleňským chovatelům F. Kaiserovi, M. Kočíkovi, J. Grunerovi a Z. Kopecké, kteří dětem přivezli na dvorek ukázat své jarní přírůstky - živá zvířátka.

Obecní úřad Veleň moc děkuje všem, kteří s námi dětem věnovali čas a přišli s námi přivolat jaro.

Přejeme všem krásné Velikonoce.


 

 

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018 20.03.2018

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018

Stavba nové školy vstupuje do jarních měsíců a tak věříme, že po zimě a po ukončení archeologického výzkumu, který nás zdržel, stavba nabere na rychlosti.
  Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni, aby děti nemusely již odcházet na 2. stupeň mimo obec. Proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září, což je pravděpodobné. Dočasně bude na podzim jedna třída ZŠ pobývat v budově obecního úřadu a po kolaudaci (předpoklad - listopad 2018) se spolu s ostatními třídami přesune do nové budovy.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 

celá aktualita

Masopust 2018 25.02.2018

Masopust 2018

Letošní veleňský Masopust se konal v sobotu 24. února. Členky veleňského ochotnického spolku Ajeto připravily opět krásnou akci, odpoledne na obecním dvorku vystoupil kouzelník s představením pro děti, poté prošel Velení veselý masopustní průvod. Večerní taneční zábavou jsme pak náležitě masopustní veselí završili.

Děkujeme velmi našim ochotnicím, členům SDH, kteří sloužili večer jako pořadatelská služba, dále moc děkujeme Anetce a Lukášovi za krásné taneční vystoupení a skupině Harmonie za muziku "od podlahy" na večerní zábavě. 

celá aktualita

Večer s panem Viktorem Preissem 15.02.2018

Večer s panem Viktorem Preissem

Ve čtvrtek 15. února 2018 nás navštívil ve veleňském sále pan Viktor Preiss. Pořadem nás provázel pan Robert Tamchyna. 

Moc děkujeme panu Preissovi za návštěvu Veleně i za krásně prožitý společný večer.

celá aktualita

Dětský karneval 11.2. 2018 11.02.2018

Dětský karneval 11.2. 2018

V neděli 11. února se konal v sále obecního úřadu dětský karneval. Děkujeme dětem i rodičům za hojnou účast i krásné masky a věříme, že si děti maškarní odpoledne (s klaunem p. Vláčilem) užily.

celá aktualita

Obecní noviny - únor 2018 30.01.2018

Obecní noviny - únor 2018

Přečtěte si nové únorové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav 29. ledna 2018 29.01.2018

Stavíme novou školu - stav 29. ledna 2018

Stavba nové školy zdárně pokračuje i v zimních měsících, hlavně zatím díky příznivému počasí.
  Hned po zahájení výstavby na podzim nás zdrželi archeologové svým výzkumem, ale ten je již téměř dokončen a věříme, že se podaří tento skluz dohnat. Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni a proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky 6. třídy pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 


celá aktualita

Vítání občánků 2018 28.01.2018

Vítání občánků 2018

Letošní Vítání občánků se konalo v neděli 28. ledna od 15.00 hod. a přivítali jsme do obce 16 nových občánků.

Děkujeme všem za účast a dětem z MŠ Veleň pod vedením pí. učitelky P. Koudelíkové děkujeme za krásné vystoupení.

celá aktualita

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 2. kole prezidentských voleb 27.01.2018

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 2. kole prezidentských voleb

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  2. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 26.1.2018 a 27.1.2018.

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:945

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                   707       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                       707                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  705

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                           2                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

 

 1. Miloš Zeman                                                                                                             265

 

 1. Jiří Drahoš                                                                                                                440                                                                                                                                                          

Celkové procento účasti:              74,82 % 

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  

1. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:   954

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                    693       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                        693                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                   689

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  4                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

 1. Mirek Topolánek                                                                                                             29
 2. Michal Horáček                                                                                                               99
 3. Pavel Fischer                                                                                                                  67
 4. Jiří Hynek                                                                                                                        15
 5. Petr Hannig                                                                                                                       4
 6. Vratislav Kulhánek                                                                                                           5
 7. Miloš Zeman                                                                                                                  186
 8. Marek Hilšer                                                                                                                    65
 9. Jiří Drahoš                                                                                                                     219
celá aktualita

Novoroční turnaj ve stolním tenise 20.ledna 2018 21.01.2018

Novoroční turnaj ve stolním tenise 20.ledna 2018

V sobotu 20. ledna 2018 proběhl v sále obecního úřadu Novoroční turnaj ve stolním tenise. Všichni, kdo přišli si turnaj užili, děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. Největší dík patří našim stolním tenistům, hlavně Rudovi Šilhánovi. Paní D. Šilhánové děkujeme za výborný guláš.

Za rok na viděnou a stolním tenistům TJ Slavoj přejeme mnoho "pingpongových" úspěchů v r. 2018.

celá aktualita

Skupina J. Budila - Městská 19.ledna 2018 19.01.2018

Skupina J. Budila - Městská 19.ledna 2018

V pátek 19.ledna 2018 jsme prožili keltský večer se skupinou J. Budila Městská. Kdo přišel jistě nelitoval, vystupující sklidili aplaus a všichni přítomní si svělou keltskou a irskou muziku moc užili.

Děkujeme Jardovi Budilovi, členům hudebního uskupení Městská a také jejich dobré duši - Laďce Budilové.

celá aktualita

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV 04.01.2018

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV

S potěšením sdělujeme občanům Veleně a Mírovic, že se nám podařilo získat dotaci na Intenzifikaci a modernizaci ČOV Veleň ve výši 13 mil. Kč. z programu OPŽP. Čeká nás nyní příprava výběrového řízení na dodavatele stavby a zahájení realizace v průběhu letošního roku.

celá aktualita

Pokračujeme ve stavbě nové školy ve Veleni 03.01.2018

Pokračujeme ve stavbě nové školy ve Veleni

Vzhledem k příznivé zimě pokračujeme ve stavbě nové základní školy ve Veleni.

celá aktualita

Adventní výlet do Třebíze - Vánoce na statku 19.12.2017

Adventní výlet do Třebíze - Vánoce na statku

V úterý 19. prosince 2017 jsme si užili adventní výlet do vánočně vyzdobeného statku v Třebízi. Počasí bylo zimní, prohlédli jsme si společně s průvodci v kostýmech Cífkův statek a  seznámili jsme se s vánočními zvyky. Věříme, že se výlet líbil a přejeme všem občanům Veleně a Mírovic krásné a pohodové svátky.

celá aktualita

Živý betlém - Zpívání pod stromečkem 2017 16.12.2017

Živý betlém - Zpívání pod stromečkem 2017

V sobotu 16. prosince jsme se setkali na dvoře obecního úřadu a společně prožili předvánoční odpoledne. Na bazárku výrobků dětí ZŠ jsme si mohli zakoupit dárky, nechybělo lití olova, výroba skořápek a jejich pouštění, ochutnávka vánočního cukroví aj.

Od 17.00  hod.  členky ochotnického spolku Ajeto zazpívaly tradiční Živý Betlém.

Všem, kteří se podíleli na organizaci adventního odpoledne moc děkujeme.

Největší poděkování patří našim ochotnicím, letošní betlém se jim opravdu povedl.

Jaroslavu Budilovi moc děkujeme za hudební doprovod a Tomášovi Karbulkovi za nazvučení akce a technickou podporu.

Děkujeme a přejeme krásné Vánoce !

celá aktualita

Adventní koncert 2017 08.12.2017

Adventní koncert 2017

V pátek 8. prosince 2017 jsme si ve veleňském sále užili krásné hudby a adventní nálady.

celá aktualita

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017 03.12.2017

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017

Odpoledne první neděle adventní 3.12. prožily děti z Veleně a Mírovic s pohádkou Čert a Káča. Děkujeme paní Evě Hruškové a panu Janu Přeučilovi, kteří nás všechny potěšili krásným zážitkem.

Po skončení pohádky jsme rozsvítili vánoční strom na dvoře obecního úřadu.

Obecní úřad Veleň přeje všem občanům krásný adventní čas.

celá aktualita

Společná výroba adventních věnců 2017 02.12.2017

Společná výroba adventních věnců 2017

Společná výroba adventních věnců 2017

V sobotu 2. prosince jsme se tradičně sešli v sále Obecního úřadu Veleň a společně jsme si výrobili adventní věnce.

celá aktualita

Pražský okruh (SOKP) - dálniční okruh kolem Veleně a Mírovic 25.11.2017

Pražský okruh (SOKP) - dálniční okruh kolem Veleně a Mírovic

Dne 6.11. 2017 jsme byli jako zástupci Obce Veleň pozváni ze strany firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a ŘSD na Projednání zpracovávané aktualizace studie stavby Pražského okruhu - SOKP 520.

Kromě přítomných starostů a místostarostů obcí (Veleň, Radonice, Přezletice, Podolánka, MČ Čakovice, Horní Počernice aj.) v jejichž katastru se stavba nachází, se zúčastnili i zástupci projektové firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a APIS s.r.o, dále zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a ministerstva dopravy.

Studie je zatím v rozpracované podobě a bude sloužit po dopracování jako podklad pro budoucí proces EIA.

Obec Veleň dlouhodobě a zásadně nesouhlasí s variantou SOKP (stavba Březiněves – Satalice) vedoucí katastrálním územím Veleně a Mírovic. Tento nesouhlas jsme vyjádřili na jednání dne 6.11.2017 i poté ve vyjádření, o které jsme byli požádáni a  které přikládáme níže.

Do 6. ledna 2018 musíme předložit další stanoviska, připomínky a požadavky. 

Tyto požadavky obcí budou probrány na jednáních ve skupinách obcí a městských částí v druhé polovině ledna 2018. Naše skupina obcí (např. obce Radonice, Veleň, Přezletice, Podolánka, Jenštejn aj.) bude postupovat společně.

Přesto prosíme občany Veleně a Mírovic o příp. pomoc. Uvítáme odborné náměty i požadavky, které bychom použili.

celá aktualita
<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 > >>