Aktuality

Aktuality

Veleňská Pentle 2020 28.06.2020

Veleňská Pentle 2020

V sobotu 27. června se konala tradiční Veleňská Pentle a Pentlička.

Dopoledne se utkali v kopání pokutových kopů ti nejmenší fotbalisté a od 13.00 hod. proběhla Pentle pro dospělé.

Pokutové kopy se kopaly až do večera, a zlatou medaili získal (poprvé v historii pořádání veleňské Pentle) člen odbočky Odboru přátel Veleň - David Kaiser !!! :-).

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci odpoledne a připravili pro všechny krásnou akci.

Dík zaslouží především členové veleňské Odbočky přátel Slavia Praha a TJ Slavoj Veleň.

Největší poděkování patří Pavlovi a Janě Tomčišinovým, Fandovi Kaiserovi, Kubovi Kalusovi, Pavlovi Dvoriakovi a mnoha dalším.

Večer vystoupila veleňská skupina HAVRAN.

Děkujeme !

celá aktualita

Nabídka zaměstnání ve Veleni 24.06.2020

Nabídka zaměstnání ve Veleni

Firma Kaplan s.r.o. Obchod dřívím

přijme pracovníky do dřevoskladu

celá aktualita

Výlet s našimi veselými seniory na Veselý kopec 23.06.2020

Výlet s našimi veselými seniory na Veselý kopec

V úterý 23. června 2020 jsme si vyjeli na výlet do Hlinska a do skanzenu Veselý kopec. Prohlédli jsme si Řemeslnické domky - Betlém a po obědě v restauraci U Huberta jsme navštívili krásný skanzen na Veselém kopci.

Všem našim výletníkům děkujeme za výdrž a dobrou náladu, a blahopřejeme k turistickému výkonu.

Těšíme se na další skvělé výpravy !

Radka a Lenka

celá aktualita

"Bez peněz a bos" - ale asfaltujeme - Rekonstrukce povrchu ulic U Studánky a U Kovárny 18.06.2020

Ve čtvrtek 18.6. se obyvatelé ul. U Studánky a U Kovárny dočkali nového povrchu ulice. Byla položena první vrstva asfaltu a  v příštím týdnu bude položena vrstva finální. Děkujeme občanům za spolupráci, především při realizaci vjezdů k jejich nemovitostem.

O dotaci na rekonstrukci povrchu silnice jsme žádali v r. 2019 na MMR ČR, z důvodu nedostatečné alokace jsme grant nedostali a zůstali jsme s naší žádostí hluboko pod čarou.

V r. 2020 jsme podali žádost o dotaci na Středočeský kraj a příspěvek jsme získali. Dotace činí 1200 000 Kč, přesto bude finanční spoluúčast obce celkem vysoká.

celá aktualita

Večer s Vladimírem Javorským 9.6.2020 09.06.2020

Večer s Vladimírem Javorským 9.6.2020

V úterý 9. června 2020 nás navštívil ve Veleni herec Vladimír Javorský,

s nímž jsme prožili v sále obecního úřadu krásný večer.

celá aktualita

Nové Obecní noviny - KVĚTEN 2020 03.06.2020

Nové Obecní noviny - KVĚTEN 2020

Přečtěte si nové OBECNÍ NOVINY.

celá aktualita

Poděkování švadlenkám - udělena nejvyšší veleňská vyznamenání 29.05.2020

Poděkování švadlenkám - udělena nejvyšší veleňská vyznamenání

V pátek 29. května se sešli veleňské a mírovické švadlenky i „švadleni“. Ještě jednou moc děkujeme všem obětavým švadlenkám, švadlenům, střihačkám i střihačů, a všem, kteří nám pomáhali. A protože zásluhy mají být "po zásluze odměněny", rozhodli jsme se jim udělit z moci obecní - nejvyšší veleňské vyznamenání. Řády Nejlepší švadlenka r. 2020 byly předány před rozvinutou zástavou. Nominace na vyznamenání vyvolávají každoročně velké emoce a hádanice. Ne tak ve Veleni a v Mírovicích. Řád dostali všichni a všichni si ho mohou nechat „na doživotí“.
Slavnostní ceremoniál proběhl důstojně :-). Za dortík ve tvaru šicího stroje moc děkujeme Markétě Dvořákové. Po společné památeční fotografii (viz. foto) jsme ho snědli ke kávě.

celá aktualita

Oprava ul. U Studánky ve Veleni 25. 5. – 26. 6. 2020 12.05.2020

Oprava ul. U Studánky ve Veleni 25. 5. – 26. 6. 2020

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že v termínu od
25. 5. 2020 – 26. 6. 2020
bude provedena oprava místní komunikace „U Studánky“ v rámci akce:

„OPRAVA KOMUNIKACE U STUDÁNKY“

Prosíme všechny obyvatele uvedené ulice, aby v termínu realizace parkovali své osobní automobily mimo vyznačený úsek. Automobily můžete parkovat v přilehlých ulicích nebo na svých pozemcích. Se zvýšenou opatrností a v souladu se stavbou bude umožněn vjezd na soukromé pozemky k rodinným domům. Pouze v případech nutných (výkopy pro uliční vpusť, pokládka asfaltových vrstev, atd.,) bude ulice nebo její části kompletně uzavřeny. O těchto situacích budete včas a v dostatečném předstihu informováni v průběhu realizace.

UPOZORNĚNÍ !
Na stavbě se bude pohybovat těžká mechanizace, budou odkryty kanalizační šachty, vodovodní a plynové uzávěry (hrnce).
 
PROSÍME OBYVATELE O MAXIMÁLNÍ OPATRNOST při průjezdu či pohybu stavbou.

Žádáme všechny obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti a vzali na vědomí výše uvedená omezení.

Za tato omezení se Vám omlouváme.
STRABAG a.s.
a Obec Veleň

celá aktualita

Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 23. května 11.05.2020

Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 23. května

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu 23. květen 2020

Mobilní sběrna bude přistavena:

9.00 - 9.30 hod.    Veleň u Sběrného dvora - vedle školky

9.40 - 10.00 hod.  Mirovice - náves

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady.

Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa ! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !

Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové f iltry
• použité olejové a palivové f iltry
• použité fritovací oleje v těsnících obalech
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové f iltry
• použité olejové a palivové filtry
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie, …)
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !

celá aktualita

Otevírací doba pošty Partner v Mratíně 04.05.2020

Otevírací doba pošty Partner v Mratíně

Otevírací doba Pošta Partner Mratín

od pondělí 4. května 2020

celá aktualita

Workoutová sestava v ul. U Rybníka 28.04.2020

Workoutová sestava v ul. U Rybníka

Ve zdravem těle zdravý duch...

Včera jsme za naší novou školou v ul. U Rybníka instalovali workoutovou sestavu.

Věříme, že s přicházejícím krásným počasím a po dlouhém "karanténním lenošení" budeme moci všichni protáhnout a posílit svá těla.

celá aktualita

Možnost doplnění zásoby dezinfekce různé 28.04.2020

Možnost doplnění zásoby dezinfekce různé

Věříme, že "karanténní" opatření budou postupně uvolňována, naše životy se budou pozvolna vracet k normálu a lidé do svých zaměstnání, děti do školy a do školky.

celá aktualita

Kdy se sejdeme... ? 28.04.2020

Kdy se sejdeme... ?

Z důvodu současné situace i vládních nařízení jsou všechny společenské, kulturní i sportovní akce ve Veleni a v Mírovicích zrušeny.

Týká se to samozřejmě i blížícího se termínu Pálení čarodějnic, Blešího trhu, Veleňské pentle, Výletu seniorů, Dětského dne apod.

celá aktualita

Sběrný dvůr - provoz od pátku 1. května 2020 27.04.2020

Sběrný dvůr - provoz od pátku 1. května 2020

Provoz SBĚRNÉHO DVORA

od pátku 1.května 2020

celá aktualita

Alej na polničce Ke Křížku dosázena 18.04.2020

Alej na polničce Ke Křížku dosázena

V sobotu 18. dubna 2020 jsme dosázeli alej mezi Velení a Mírovicemi na polničce Ke Křížku.

celá aktualita

Jaro s "čudili" v naší obci 16.04.2020

Jaro s

Co dělat s kouřem a zápachem z komína nenapravitelného čudila ?

Přestože jsme ve Veleni a v Mírovicích „plně plynofikovaná obec“, když večer otevřeme okno nebo vyjdeme ven z domu, v mnoha částech naší obce se namísto čerstvého vzduchu nadýchneme zapáchajícího kouře z komína souseda nebo jiného „čudila“ v ulici. Např. včera 15. dubna to bylo na více místech naší obce k nevydržení. V některých místech Mírovic a Veleně to vypadalo podobně jako v Londýně v době "velkého smogu" v r. 1952.

celá aktualita

VELIKONOCE 2020 "bezkontaktní" ale krásné 14.04.2020

VELIKONOCE 2020

Všem moc děkujeme za krásné fotky z letošních Velikonoc. Byly to svátky jiné než jindy, o mnoho klidnější.

Jak je ale vidět z fotografií - pohody a šikovných rukou máme ve Veleni a v Mírovicích dost :-).

Paní Z. Sádovské moc děkujeme za vytvoření "Velikonoční kroniky 2020".

celá aktualita

Přejeme krásné Velikonoce 10.04.2020

Přejeme krásné Velikonoce

Vážení a milí spoluobčané,
  přejeme vám krásné a klidné Velikonoce a přestože to budou letos svátky jiné než obvykle, prožijme je se svými nejbližšími v pohodě a ve zdraví. Nejsme od sebe odloučeni navždy a jistě se brzy setkáme, a to nejen s našimi rodiči, s babičkami a s dědečky. Věříme, že po překonání nynější situace a zdolání „viru“ si budeme všichni mnohem více vážit setkání rodinných i obecních.
Určitě k sobě budeme (alespoň na čas) milejší a ohleduplnější. Až vše překonáme, společně se opět sejdeme, a pak nás čeká velký „mejdan“, a na ten se moc těšíme.

celá aktualita

VELIKONOCE 2020 bezkontaktně ale společně 08.04.2020

VELIKONOCE 2020 bezkontaktně ale společně

Když už letošní Velikonoce musí být „bezkontaktní“,

pojďme je zaznamenat a sdílet společně.

celá aktualita

Těšíme se na jaro 07.04.2020

Těšíme se na jaro

Milé děti, milí rodiče,

dnes byly instalovány (zabetonovány) herní prvky v ul. U Rybníka.

Ať je na jaře na čem dovádět :-).

Houpačka a workoutová sestava jsou na cestě.

Prosíme, abyste vydrželi, dnes namontované herní prvky budete moci využívat od neděle 12. dubna.
Pokud na prvky někdo vleze dříve, zničí je !

Děkujeme (hlavně nejmenším sportovcům) za trpělivost.     

celá aktualita
<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 > >>