Uzavírka krajské silnice Třeboradická

Uzavírka krajské silnice Třeboradická

Uzavírka krajské silnice Třeboradická
25.06.2024

Informace pro občany Veleně a Mírovic
ve věci opravy a uzavírky krajské silnice č. III/2433 - Třeboradická
v termínu od 8.7. 2024 do 15.8. 2024


Dle obdržené informace od vlastníka silnice tj. KSÚS Středočeského kraje a společnosti COLAS CZ, a.s. bude v termínu od 8. července do 15. srpna 2024 probíhat oprava krajské komunikace č. III/2433 (ul. Třeboradická v Mírovicích).

Dle původní žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., mělo dojít k úplné uzavírce silnice č. III/2433od hranice Středočeského kraje ke křižovatce se sil. č. III/0101 Mírovice. Na žádost Obce Veleň proběhlo dne 13. června 2024 jednání ve věci nesouhlasu obce s úplnou uzavírkou. Na tomto jednání bylo se všemi zúčastněnými subjekty dohodnuto, že ul. Třeboradická bude pro občany, kteří trvale bydlí v ul. Sněžná, Duhová, Luční, U Lípy a Třeboradická, příjezd k nemovitostem POVOLEN (s omezeními předem nahlášenými).
Prosíme občany uvedených ulic, aby se při průjezdu stavbou ke svým domům chovali disciplinovaně, protože dle zákona má na úplnou uzavírku silnice stavebník právo, a jeho povinností je umožnit občanům po dobu stavby pouze pěší přístup. Bude se jednat o průjezd stavbou, proto žádáme obyvatele uvedených ulic v Mírovicích, aby projížděli staveništěm s nejvyšší opatrností a respektovali pokyny pracovníků provádějících opravu komunikace. Děkujeme. Ze směru od Třeboradic (Čakovic) bude uvedenou komunikaci souběžně opravovat TSK hl.m. Praha. Komunikace z Mírovic do Čakovic (Třeboradic) tedy bude částečně zpřístupněna občanům s trvalým bydlištěm v ul. Třeboradická, Sněžná, Duhová, Luční a U Lípy (Obec Veleň), ale pro průjezd ostatním řidičům/vozidlům bude zcela UZAVŘENA.
Žádáme občany, aby se nepokoušeli projíždět stavbou do/od Třeboradic.                                                       Předem všem děkujeme za pochopení a trpělivost.
                                                                                              Obec Veleň