Obecní noviny

Obecní noviny

Obecní noviny - Zpravodaj obcí Veleň a Mírovice
vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290,
e-mail: obec.velen@velen.cz

ZPRAVODAJ  OBCE  VELEŇ A MÍROVICE             

OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)                           
vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.                    

Za obsah i formu příspěvků si ručí jejich autoři.

Na Vaše příspěvky se těšíme na e-mailové adrese: obecni.noviny@seznam.cz
REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)  
škola a školka: Mgr. V. Kouřilová, společenská rubrika: L. Kaiserová, chovatelé: J. Grűner, sport: F. Kaiser, L. Vízner, R. Šilhán,  
hasiči a ochotníci: B. Nedorostová (-bn-), slávisté: P. Tomčišin
Číslo 1/2018, Náklad 700 ks.  Rozšiřováno do schránek zdarma.

Datum uzávěrky příštího čísla je 10. dubna 2018                          MK ČR E 23108

Obecních noviny ke stažení:

Vloženo Název Soubor
08.05.2018

Obecní noviny KVĚTEN 2018

web_noviny_kveten_opt_2018.pdf (10,8 MB) » Stáhnout
30.01.2018

Obecní noviny - únor 2018

on_unor_2018_web_opt.pdf (5,9 MB) » Stáhnout