Obecní noviny

Obecní noviny

Obecní noviny - Zpravodaj obcí Veleň a Mírovice
vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290,
e-mail: obec.velen@velen.cz

ZPRAVODAJ  OBCE  VELEŇ A MÍROVICE             

OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)                           
vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.                    

Za obsah i formu příspěvků si ručí jejich autoři.

Na Vaše příspěvky se těšíme na e-mailové adrese: obecni.noviny@seznam.cz
REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)  
škola a školka: Mgr. V. Kouřilová, společenská rubrika: L. Kaiserová, chovatelé: J. Grűner, sport: F. Kaiser, L. Vízner, R. Šilhán,  
hasiči: T. Louček, ochotnice: P. Beníšková   slávisté: P. Tomčišin
Číslo 2/2023, Náklad 1000 ks.  Rozšiřováno do schránek zdarma.

Datum uzávěrky příštího čísla je 4. září 2023                          MK ČR E 23108

Obecních noviny ke stažení níže

Vloženo Název Soubor
15.07.2023

Obecní noviny ČERVENEC 2023

obecni_noviny_cervenec_2023_web_opt_.pdf (15,2 MB) » Stáhnout
14.03.2023

Obecní noviny BŘEZEN 2023

obecni_noviny_brezen_2023_opt_web_.pdf (12,4 MB) » Stáhnout
15.11.2022

Obecní noviny listopad 2022

obecni_noviny_listopad_web_opt_.pdf (18,1 MB) » Stáhnout
26.09.2022

Obecní noviny ZÁŘÍ 2022

obecni_noviny_zari_2022_web.pdf (16,5 MB) » Stáhnout
19.05.2022

Obecní noviny - KVĚTEN 2022

web_kveten_2022_opt.pdf (18,3 MB) » Stáhnout
22.10.2021

OBECNÍ NOVINY - listopad 2021

noviny_listopad_2021_opt.pdf (16,8 MB) » Stáhnout
29.04.2021

OBECNÍ NOVINY - duben 2021

noviny_duben_web.pdf (9,8 MB) » Stáhnout
29.11.2020

Obecní noviny - PROSINEC 2020

obecnich_noviny_prosinec_2020_web_opt_.pdf (10,8 MB) » Stáhnout
17.09.2020

Obecní noviny - ZÁŘÍ 2020

noviny_zari_opt.pdf (13,6 MB) » Stáhnout
03.06.2020

Obecní noviny KVĚTEN 2020

kveten_noviny_web_opt.pdf (15,9 MB) » Stáhnout
05.03.2020

Obecní noviny BŘEZEN 2020

web_obecni_noviny_brezen_2020opt.pdf (11,9 MB) » Stáhnout
12.11.2019

Obecní noviny - listopad 2019

web_obecni_noviny_listopad_2019.pdf (10,5 MB) » Stáhnout
05.09.2019

Obecní noviny - ZÁŘÍ 2019

obecni_noviny_zari_2019_webopt.pdf (18,8 MB) » Stáhnout
04.06.2019

Obecní noviny KVĚTEN 2019

obecni_noviny_kveten_2019webopt_.pdf (10,7 MB) » Stáhnout
10.03.2019

Nové OBECNÍ NOVINY - BŘEZEN 2019

web_obecni_noviny_brezen_2019upr_.pdf (7,4 MB) » Stáhnout
25.11.2018

OBECNÍ NOVINY - LISTOPAD 2018

listopad_2018_webopt.pdf (10,7 MB) » Stáhnout
13.09.2018

Obecní noviny - září 2018

obecni_noviny_zari_2018_web_opt..pdf (13,0 MB) » Stáhnout
08.05.2018

Obecní noviny KVĚTEN 2018

web_noviny_kveten_opt_2018.pdf (10,8 MB) » Stáhnout
30.01.2018

Obecní noviny - únor 2018

on_unor_2018_web_opt.pdf (5,9 MB) » Stáhnout