Psycholog Andrej Drbohlav ve Veleni - přednáška

Psycholog Andrej Drbohlav ve Veleni - přednáška

Psycholog Andrej Drbohlav ve Veleni - přednáška
04.06.2024

V úterý večer 4. června jsme se v našem sále sešli s psychologem Andrejem Drbohlavem. Náš host se specializuje na výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémový vývoj chování a osobnosti, na poruchy chování, a mnoho let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) a Institutu behaviorálních studií (IBSARO).

Jeho skvělá přednáška „Moc a bezmoc výchovy“ i následná beseda byla pokračováním setkávání se s odborníky na lidskou duši ve Veleni. Věříme, že po večerech s prof. Cyrilem Höschlem a prof. Radkem Ptáčkem, i náš včerejší host Andrej Drbohlav všem přítomným rodičům i pedagogům pomohl, přinesl nové poznatky příp. poradil. Děkujeme za účast všem, kteří přišli. Panu Drbohlavovi posíláme do Hradce Králové velký dík za to, že za námi do Veleně přijel.

Fotky z večera ZDE