„Větší“ novinky ve Veleni a v Mírovicích

„Větší“ novinky ve Veleni a v Mírovicích

„Větší“ novinky ve Veleni a v Mírovicích
07.06.2024

V červenci zahájíme stavbu objektu občanské vybavenosti ve statku č.p. 15 na Hlavní ulici. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma POHL a.s.

Kompletní info a dokumenty, VŘ, projektu, smlouvu aj. naleznete níže v odkazu na Profil zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/fa06202a-f0b8-40d3-8f3d-1af2f1b217a8/zakazka/P23V00000004

Po dokončení stavby (na podzim r. 2025) tak budeme moci v naší obci opět rozšířit služby občanům. Kromě 2 lékařských ordinací vznikne v objektu nová obecní knihovna pro děti i dospělé, volnočasový klub pro děti, dětská skupina, obchod a 2 byty pro lékaře. V souvislosti s tímto finišujeme i se stavbou nového sběrného dvora Veleň. O jeho dokončení, otevření a provozu vás budeme samozřejmě včas a podrobně informovat.

Projekt rozšíření budovy naší ZŠ Veleň o další 4 učebny a navýšení kapacity školní kuchyně je ve fázi stavebního řízení. Sháníme peníze, kde se dá :-), dvě dotace se „rýsují“, tak věříme, že i tuto stavbu brzy zahájíme. Touto investicí bychom vyřešili definitivně veleňské školní kapacity, a zároveň budeme moci poskytnout dětem i pedagogům alespoň relativní „pohodlí“ rozumného počtu dětí ve třídách, tak jako je tomu v ZŠ Veleň dosud (tj. max. 20 – 25 dětí ve třídě).

Vzhledem k enormnímu nárůst počtu dětí s poruchami chování a osobnosti, ADHD, autismu, (ale bohužel i dětí „nevychovaných“), je - dle našeho názoru - v rámci současné inkluze nemožné učit, ani „se něco naučit“, ve třídě s např. 36 prvňáčky. Toho bychom se ve Veleni „dožít“ nechtěli… V posledních deseti letech se v ČR až zdesetinásobil počet dětí trpících např. poruchou koncentrace s hyperaktivitou. Příčin je více, vliv technologií (tj. digitální demence), změny fungování rodin, kdy rodiče věnují dětem méně času než dříve aj. To je dnešní tvrdá realita, a paní učitelky i učitelé jsou opravdu hrdinové dnešních dnů…

My jako obec, tj. zřizovatel ZŠ a MŠ, se v tomto můžeme pouze snažit stále zlepšovat podmínky pro děti a pedagogy, rozšiřovat prostory a investovat do veleňského „školství“. A příp. působit osvětově např. pořádáním veleňských přednášek a besed s erudovanými psychology a psychiatry v naše sále, kterými byli v poslední době prof. Cyril Höschl, prof. Radek Ptáček nebo PhDr. Andrej Drbohlav.

A stále optimisticky věříme, že „Kde je dobrá vůle, tam je cesta…“