Dobrá zpráva pro školkáčky nepřijaté do MŠ Veleň

Dobrá zpráva pro školkáčky nepřijaté do MŠ Veleň

Dobrá zpráva pro školkáčky nepřijaté do MŠ Veleň
13.06.2021

Dobrá zpráva pro školkáčky nepřijaté do MŠ Veleň aneb "Cirkus bude" :-)

Vážení a milí rodiče veleňských a mirovických  „tříleťáčků“  (narozených cca duben – srpen)

myslíme si, že na rodiny s dětmi toho v uplynulém roce bylo „navaleno“ opravdu mnoho. Proto jsme hledali cestu, jak pomoci rodinám s nejmladšími tříletými dětmi, které se z důvodu enormního zájmu, nedostatečné kapacity naší MŠ i jiných důvodů - do školky nedostaly. „Legislativně“ by bylo možné situaci vyřešit jednoduše zajištěním míst pro tříleté děti v jiných školkách (v obcích a městech Středočeského kraje, kde volno mají), čímž by obec splnila svou zákonnou povinnost. Tento způsob  nám ale nepřipadá férový vůči našim mladým rodinám a našim malým občánkům, protože vozit dítě do školky např. do Kladna opravdu není "řešení". (MŠ v okolí jsou na tom s kapacitou dost podobně jako my.)

Přístavbu MŠ Veleň (další 2 třídy školky) v průběhu roku realizujeme, máme vysoutěženého dodavatele stavby, ale ze všech možných i nemožných důvodů jsme stavbu letos uspíšit nedokázali, takže kapacitu školky navýšíme až od září 2022.

Pro děti z Veleně a Mírovic, které se z důvodu věku nedostaly do školky, zajistíme ve školním roce 2021/2022 ve spolupráci s „Cirkusem - centrem pro rodinu“ (https://www.centrumcirkus.cz/) kvalitní předškolní péči ve Veleni. Pečovat, hrát si, smát se a poznávat svět budou každý všední den s lektorkami Cirkusu, které ostatně mnoho veleňských maminek už dobře zná. Rodiče přihlášených dětí (k "sousedskému hlídání" ke dni 10.6. 2021) mohou v nejbližších dnech očekávat e-mail od Hanky Novákové, která vám zašle více informací a pozve vás na schůzku ještě před začátkem prázdnin (více níže). Můžete se na ni obrátit i s případnými dotazy ohledně chodu školičky (725 062 961). Dotazy Vám event. zodpovíme i na obci (R. Matějková, tel.: 607 906 388).

Pro obec to bude samozřejmě finančně mnohem nákladnější (především mzdové náklady, vybavení apod.), než vyřešení problému umístěním dětí do vzdálenějších školek. Od státu nedostaneme ani korunu. I dětské skupiny, které dobře fungovaly v uplynulých letech, přestávají být finančně podporovány a nové DS nebudou již letos dotovány obcím vůbec.

Jsme ale přesvědčeni, že to stojí za to, a rodiče i děti budou s řešením, které jsme pro ně pro letošní školní rok (jako náhradu školky) vymysleli, spokojeni :-).  A o to jde.

Věříme, že současný veleňský a mírovický babyboom s vámi rodiči, s MŠ a ZŠ Veleň a s dalšími srdcaři a pomocníky, společně zvládneme.

                                                                                                                                 Vaše Obec Veleň

Stručné informace pro rodiče:

Počet dětí ve skupině:
- cca 10 dětí, max. 13 dětí (některé nepřijaté děti ještě přijmeme do MŠ Veleň)

Místo:
Veleň, „V Podhájí“

Platba za měsíc
- poplatek za dítě 1000 Kč/ měsíc

Stravování
- dopolední svačinku si děti budou nosit z domova
- oběd a odpolední svačinka budou zajištěny
- rodiče si předplatí měsíčně plnou cenu, půlroční vyúčtování v návaznosti na včasné odhlašování stravování


Důležité termíny:
28.6. v 17.00 hod. v sále Obecního úřadu Veleň - schůzka s rodiči
1.9. 2020 - zahájení provozu školičky :-)

Informování rodičů

Informace budou vždy k dispozici na webu Obce Veleň, webu Cirkus - centrem pro rodinu příp. webu ZŠ a MŠ Veleň