EIA SOKP 520 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí

EIA SOKP 520 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí

EIA SOKP 520 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí
15.11.2023

Ve středu 15. 11. 2023 těsně před půlnocí byla zveřejněna EIA na úsek SOKP 520 (Pražský okruh). Jedná se o část severního Pražského okruhu procházejícího katastrem naší obce. Připomínky lze možno podávat do cca 20.12. 2023 (dle data zveřejnění krajským úřadem Středočeského kraje, které předpokládáme v pondělí 20.11.).

Na připomínkách za Obec Veleň pracujeme, a zveřejníme je ve finální podobě před podáním na Ministerstvo životního prostředí ČR.

Držme si palce.

Problému SOKP 520 se věnujeme v úvodním slovu na str. 2 a 3, a pak samostatně v článku na str. 19,20 a 21.   ZDE

Odkaz na EIA SOKP 520:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP500?lang=cs