Informace občanům Veleně a Mírovic 14.3.2020

Informace občanům Veleně a Mírovic 14.3.2020

Informace občanům Veleně a Mírovic 14.3.2020
14.03.2020

Vážení a milí spoluobčané,

vzhledem k vládou vyhlášeným opatřením, která vešla postupně v platnost během uplynulých dní, bude v nejbližších týdnech náš běžný život vypadat jinak než dosud.

Určitě vše společně přečkáme.

Stručné informace pro občany Veleně a Mírovic:

Základní  škola Veleň je uzavřena 

Mateřská školka Veleň stále zatím zůstává v provozu a budeme se snažit ji v provozu udržet co nejdéle.

Restaurace  Obecní dům i restaurace U Arazimů jsou (dle nařízení) uzavřeny.

Prodejny potravin, krmiv apod. zůstávají otevřeny.

Obecní úřad  Veleň zůstává v provozu. Pokud by došlo z nařízení vlády ke zrušení např. úředních hodin obecních úřadů, budeme samozřejmě komunikovat s občany prostřednictvím e-mailů či telefonicky. V každém případě prosíme občany, aby v nejbližších dnech zhodnotili, zda je nutné konkrétní problém vyřešit nyní nebo je možno jej odložit na později (např. ověřování listin apod.).

Nabídka služby dovozu základních potravin opuštěným seniorům v obci: Na základě dohody Obecního úřadu Veleň a paní Z. Čadové lze v případě potřeby dovézt nákup seniorům, kteří nemají nikoho, kdo by je zásoboval. Prosíme o info buď na obecní úřad, nebo přímo pí. Čadové. Děkujeme.

Společenské, sportovní a kulturní akce ve Veleni a v Mírovicích jsou do odvolání zrušeny, konkrétně se určitě nebudou v plánovaném termínu konat březnové akce:

-          Večer s Vladimírem Javorským

-          Jarní odpoledne s pohádkou a velikonočními tradicemi

-          Výlet seniorů – bude pravděpodobně také přesunut na jiný termín

S Vladimírem Javorským jednáme o náhradním termínu, který bude včas oznámen, příp. budeme vracet vstupné. Jarní odpoledne s pohádkou bude zrušeno bez náhrady.

Pozvánky na akce plánované např. na konec dubna a květen necháváme zatím „v platnosti“, alespoň jako naději, že se budeme moci zase za čas sejít a náš život se navrátí do normálních kolejí.

Aktuální informace naleznete průběžně na obecních vývěskách, na webových stránkách obce Veleň příp. je budeme aktuálně hlásit obecním rozhlasem.

Nepropadejme „trudomyslnosti“, nepropadejme panice. Užijme si své blízké a rodinu, zachovejme klid a rozvahu.

Chovejme se k sobě jako lidé a sousedé, třeba nám nakonec tato zcela nová společná situace a zkušenost přinese časem i něco nečekaného a překvapivě zklidňujícího. Navzdory všem budoucím ekonomickým i společenským dopadům, které jsou před námi, navzdory všem zprávám, které k nám nyní přicházejí každou minutu on-line z celého světa.

Hlavně ale přejeme všem občanům pevné zdraví fyzické i to duševní.       

Mgr. Radka Matějková, místostarosta                                             

Ing. Jiří Kazda, starosta