Informace občanům Veleně a Mírovic

Informace občanům Veleně a Mírovic

Informace občanům Veleně a Mírovic
12.03.2020

Vážení a milí spoluobčané,
od čtvrtka 12.3.2020 je na území naší republiky vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů.

    Z tohoto důvodu se po uvedenou dobu (do odvolání) nebudou konat ve Veleni a v Mírovicích žádné společenské, sportovní ani kulturní akce. Peníze za již zakoupené vstupenky na příp. zrušená představení budou samozřejmě všem vráceny.


    Aktuálně Vás budeme o zrušení či konání konkrétních akcí průběžně informovat vždy cca týden před plánovaným datem konání.


    Mateřská školka Veleň zatím zůstává v provozu a budeme se snažit ji v provozu udržet co nejdéle. Pro rodiče by po uzavření školy bylo uzavření MŠ velkou komplikací.

Prosíme však rodiče, kteří si mohou ponechat dítě doma tj. např. maminky na mateřské dovolené apod., aby si ho doma ponechali.

Mateřská školka je v současné době v provozu jen v budově Hlavní č.p. 160. Bude-li to možné, využijeme zatím uvolnění staré budovy naší školy k potřebné rekonstrukci a navýšení kapacity sociálek. Umožní nám to navýšit kapacitu MŠ pro r. 2020/21 a přijmout více dětí do MŠ.


Aktuální informace naleznete průběžně na obecních vývěskách,

na webových stránkách obce Veleň příp. je budeme aktuálně hlásit obecním rozhlasem.


Věříme, že s jarem přijdou i lepší časy a lepší zprávy.


Přejeme všem pevné zdraví (vč. toho duševního), klid, rozvahu

a příjemný čas strávený s rodinou a blízkými.


                                    Vaše Obec Veleň