Informace pro rodiče dětí/žáků z Veleně a Mírovic

Informace pro rodiče dětí/žáků z Veleně a Mírovic

Informace pro rodiče dětí/žáků z Veleně a Mírovic
17.11.2023

Chtěli bychom informovat rodiče, že školská zařízení (tj. všechny 3 objekty školy i školky),  které zřizuje Obec Veleň, budou v době stávky vyhlášené školskými odbory na den 27. 11. 2023 fungovat, a o děti bude postaráno. Po dohodě s vedením školy bude v naší škole i školce výuka probíhat.
I my na obecním úřadě Veleň úplně chápeme nespokojenost zaměstnanců s poměry ve školství, a i my (jakožto zřizovatel ZŠ a MŠ Veleň) se denně potýkáme s problémy, které jsou „shora“ mnoho let neřešeny. Většina jich dopadá právě na nás, stejně jako na pracovníky ve školství.
Uzavřením školky a školy by ale byli ve výsledku nejvíce potrestáni rodiče dětí.
Našim pedagogům i nepedagogům děkujeme za rozumný přístup. Za obec můžeme slíbit, že se jim budeme snažit vytvářet podmínky k jejich práci, jak nejlépe dokážeme a i finančně zvládneme, stejně jako dosud.
Rodiče z Veleně a Mírovic tedy nemusí mít obavy, dovolenou na hlídání si brát nemusí a povolávat babičky také není nutné :-).