Jízdní řády 377 a 302 od 1. 12. 2019

Jízdní řády 377 a 302 od 1. 12. 2019

Jízdní řády 377 a 302 od 1. 12. 2019
12.11.2019

Na základě požadavku obcí Veleň a Přezletice dojde od 1. prosince k propojení obou obcí linkou 302, která bude vedena v trase Českomoravská – Letňany – Přezletice – Veleň.
   Spoje linky 302, které přijedou do Veleně od Přezletic, budou z Veleně pokračovat jako linka 377 přes Čakovice do Letňan. V opačném směru budou rovněž všechny spoje linky 302 začínající ve Veleni přijíždět jako linka 377 od Letňan a Čakovic. Proto bylo nutné současně upravit jízdní řád linky 377 tak, aby nově vedené spoje jely v prokladu se stávajícími spoji a tak došlo k rovnoměrnému rozložení cestujících do všech spojů. Tato úprava se týká pouze pracovních dnů.
   V návaznosti na navrženou úpravu jízdního řádu linky 377 bylo nutné posunout navazující spoje linek 471, 472 a 476 pro zachování návazností v Kostelci nad Labem.
   Termín realizace těchto úprav je navržen od neděle 1. prosince 2019.

 

Zveřejňujeme pro občany Veleně a Mírovic jízdní řády (ke stažení) na Uřední desce:

ZDE

 

    Uvedené změny resp. navýšení dopravy bude Obec Veleň financovat spolu s Přezleticemi rovným dílem v plné míře z obecního rozpočtu bez příspěvku či dotace.                
   Náklady na „přidání“ tohoto spoje budou pro naši obec znamenat navíc cca 27.000  Kč za měsíc, celkové náklady na provozování MHD pro Obec Veleň budou v roce 2020 činit cca 505. 000 Kč (ročně). Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o zkušebním provozu „nové“ linky směr Přezletice, Vinoř, Kbely a Vysočany s tím, že pokud jej občané Veleně a Mírovic nebudou dostatečně využívat,  opět od změny odstoupí a nebude ji financovat.
   Věříme, že navýšení možnosti dopravy občané naší obce přivítají a budou MHD hojně cestovat.