Kozy pro děti a děti přes kozy

Kozy pro děti a děti přes kozy

Kozy pro děti a děti přes kozy
03.08.2019

Děkujeme velmi všem občanům Veleně a Mírovic, kteří přispěli v rámci akce

"Kozy pro děti a děti přes kozy" na nákup tělovýchovného náčiní do naší nové tělocvičny ZŠ. 

Celková částka je 60 400 Kč. Skvělé !

Obec objednala „nové kozy“ již v předstihu v červenci, takže od 1. září budou moci děti využívat krásné nové nářadí: gymnastickou kozu (v koženém provedení), odrazový můstek a dopadovou žíněnku. A protože se nám sešlo o něco více peněz než byla hodnota „kozy“, trochu jsme přidali z obecní kasy a přikoupili jsme ještě 3 ks švédských laviček, aby měly děti na čem odpočívat i posedávat při sledování gymnastických výkonů svých spolužáků.
  

Za nápad i organizaci akce „Kozy pro děti a děti přes kozy“ moc děkujeme paní Radce Nastoupilové.

Všem, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli obci s nákupem vybavení nové tělocvičny, patří opravdu velký dík.

Velmi si toho vážíme.

Objednané náčiní viz. foto níže.