Možnost doplnění zásoby dezinfekce různé

Možnost doplnění zásoby dezinfekce různé

Možnost doplnění zásoby dezinfekce různé
28.04.2020

Věříme, že "karanténní" opatření budou postupně uvolňována, naše životy se budou pozvolna vracet k normálu a lidé do svých zaměstnání, děti do školy a do školky.

Pro případ potřeby nabízíme občanům Veleně a Mírovic ZDARMA doplnění zásoby dezinfekčních prostředků, které má obec k dispozici.

Pokud by někdo z občanů naší obce potřeboval domů nebo např. do zaměstnání dezinfekční gel na ruce, dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na povrchy,

může si o tyto prostředky požádat na obec (tel.: 283 932 290  příp. e - mailem: obec.velen@velen.cz )

Prosíme o uvedení druhu potřebné dezinfekce, jména a adresy.

Poté můžeme opět dodat např. na plot nebo před vrátka (stejně jako v případě minulých rozvozů dezinfekce po obci) nebo je možno si vyzvednout na obecním úřadě.