Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV
04.01.2018

S potěšením sdělujeme občanům Veleně a Mírovic, že se nám podařilo získat dotaci na Intenzifikaci a modernizaci ČOV Veleň ve výši 13 mil. Kč. z programu OPŽP. Čeká nás nyní příprava výběrového řízení na dodavatele stavby a zahájení realizace v průběhu letošního roku.