Oprava povrchů ul. K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací ve Veleni

Oprava povrchů ul. K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací ve Veleni

Oprava povrchů ul. K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací ve Veleni
09.06.2021

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že v termínu od 21. 6. 2021
budeme provádět opravu místních komunikací
ul. K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací ve Veleni

Prosíme všechny obyvatele uvedených ulic, aby v termínu realizace parkovali své osobní automobily na svých pozemcích, v případě "nouze" v přilehlých ulicích. Se zvýšenou opatrností a v souladu se stavbou bude umožněn vjezd na soukromé pozemky k rodinným domům. Pouze v případech nutných (výkopy pro uliční vpusť, pokládka asfaltových vrstev, atd.,) budou ulice nebo její části kompletně uzavřeny. O těchto situacích budete včas a v dostatečném předstihu informováni v průběhu realizace.

UPOZORNĚNÍ !
Na stavbě se bude pohybovat těžká mechanizace, budou odkryty kanalizační šachty, vodovodní a plynové uzávěry (hrnce).
 
PROSÍME OBYVATELE O MAXIMÁLNÍ OPATRNOST při průjezdu či pohybu stavbou.

Žádáme všechny obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti a vzali na vědomí výše uvedená omezení.

Za tato omezení se Vám omlouváme, odměnou za chvilkové nepohodlí bude nový povrch v opravených ulicích :-).
Děkujeme.

Obec Veleň a M - Silnice a.s.