Oprava ul. U Studánky ve Veleni 25. 5. – 26. 6. 2020

Oprava ul. U Studánky ve Veleni 25. 5. – 26. 6. 2020

Oprava ul. U Studánky ve Veleni 25. 5. – 26. 6. 2020
12.05.2020

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že v termínu od
25. 5. 2020 – 26. 6. 2020
bude provedena oprava místní komunikace „U Studánky“ v rámci akce:

„OPRAVA KOMUNIKACE U STUDÁNKY“

Prosíme všechny obyvatele uvedené ulice, aby v termínu realizace parkovali své osobní automobily mimo vyznačený úsek. Automobily můžete parkovat v přilehlých ulicích nebo na svých pozemcích. Se zvýšenou opatrností a v souladu se stavbou bude umožněn vjezd na soukromé pozemky k rodinným domům. Pouze v případech nutných (výkopy pro uliční vpusť, pokládka asfaltových vrstev, atd.,) bude ulice nebo její části kompletně uzavřeny. O těchto situacích budete včas a v dostatečném předstihu informováni v průběhu realizace.

UPOZORNĚNÍ !
Na stavbě se bude pohybovat těžká mechanizace, budou odkryty kanalizační šachty, vodovodní a plynové uzávěry (hrnce).
 
PROSÍME OBYVATELE O MAXIMÁLNÍ OPATRNOST při průjezdu či pohybu stavbou.

Žádáme všechny obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti a vzali na vědomí výše uvedená omezení.

Za tato omezení se Vám omlouváme.
STRABAG a.s.
a Obec Veleň