Oznámení trestného činu SPREJERSTVÍ - poškození majetku

Oznámení trestného činu SPREJERSTVÍ - poškození majetku

Oznámení trestného činu SPREJERSTVÍ - poškození majetku
22.05.2023

Obec Veleň dnes podala trestní oznámení na Policii ČR ve věci poškození majetku dle ustanovení § 228 odst. 2 trestního zákoníku „Poškození cizí věci“.

Dnes nám došla trpělivost. Již druhý týden je setrvale poškozován majetek Obce Veleň i soukromý majetek občanů Veleně a Mírovic vandaly. Sprejeři nejprve zničili skluzavku, poté autobusovou zastávku. 

Dva uplynulé týdny jsme trpělivě odstraňovali škody a čistili obecní majetek. Obecní zaměstnanci se nezastavili. Bohužel od pátku se sprejeři „rozjeli“ a máme ve Veleni a v Mírovicích posprejovaný rodinný dům, ulici F. Pokorného, autobusovou zastávku, trafostanici, palisádu u dětského hřiště, plot u rodinného domu...

Škody na obecním majetku dosáhly již řádově statisíců korun (!), údaje o finančních škodách na soukromých majetcích sbíráme.

Upozorňujeme rodiče, že za své děti plně zodpovídají. Škodu v důsledku sprejerství, kterou způsobí dítě, uhradí v plné výši rodiče dítěte. Právní zástupce Obce Veleň je se situací již seznámen. V případě dopadení pachatele/pachatelů bude Obec Veleň požadovat finanční náhradu za všechen poškozený majetek.

„Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“, tak zní ustanovení § 228 odst. 2 trestního zákoníku „Poškození cizí věci“.

Po veleňských a mírovických sprejerech již pátrá Policie ČR. Obec Veleň i policisté žádají občany Veleně a Mírovic o všímavost a pomoc při objasnění sprejerství v naší obci. Informace o sprejerech mohou svědci sdělit na tel. č. 974 881 600 (Policie ČR) nebo na lince 158. Svým svědectvím občané můžou dopomoci k dopadení sprejerů. Děkujeme.

Obec Veleň a Policie ČR