Pár dobrých zpráv z obce

Pár dobrých zpráv z obce

Pár dobrých zpráv z obce
05.03.2021

Pár zpráv pozitivních „necovidových“:

Jaro v dohledu

Zahájili jsme ve Veleni a v Mírovicích neoficiálně jaro. Osázeli jsme obecní truhlíky a doufáme, že barevné petrklíče přinesou radost nám všem, přivábí do obce jaro i lepší časy, a že se brzy „nadechneme“.  Květiny, které nám zbyly (ještě jsme přikoupili pár tulipánů a uvázali z nich pugéty) jsme rozvezli do nemocnice Brandýs n.L. a Vinohradské nemocnice. Sestřičkám přinesly barevné petrklíče i kytice z Veleně velkou radost :-).

Za pomoc s vysázením prvosenek i s rozvozem respirátorů moc děkujeme  asistentkám naší ZŠ. Díky.

Nový chodník v Mírovicích

Chodník na 18-té Míli v Mírovicích je téměř hotov, ještě čekáme na dokončení zavezení nádrže na Míli, kterou zaváží soukromý majitel pozemku. Poté bude chodník propojen se zastávkou autobusu a zprovozněn. Ještě chvilku …. :-)

Výběrové řízení na přístavbu MŠ Veleň

První „kvalifikační“ kolo je za námi, přihlásily se nám 4 stavební firmy. Kvalifikační předpoklady splnily 2 firmy, tyto postupují do kola druhého. Po uplynutí lhůty pro odvolání  tyto firmy, které splnily kvalifikační požadavky,  vyzveme k podání cenové nabídky a studie přístavby naší MŠ.

Stavební úpravy ve staré budově ZŠ Veleň

Z důvodu potřeby navýšení kapacity naší školy i školky musíme opět provést úpravy v historické budově ZŠ.  Máme v obci dětí „jako smetí“ :-), za což jsme samozřejmě moc rádi. Abychom mohli kapacitu navýšit, je nutno realizovat stavební úpravy (hlavně z důvodu požárních opatření a povolení od hasičů).  Čeká nás tedy opět „stavební“ jaro a léto.

Obec opraví díry v krajských komunikacích na území Veleně a Mírovic

Vzhledem k zoufalému stavu krajských komunikací  jsme se rozhodli, že tyto silnice opravíme (největší výtluky) sami, přestože nejsou ve vlastnictví naší obce. Je to už na „vylomení kola“. V nejbližší době tedy zainvestujeme do krajských komunikací Pražská, Třeboradická, Hlavní a Kostelecká.

Plánujeme (v současné době ve fázi PD a vyjadřovacek) na krajských komunikacích ve Veleni a v Mírovicích dopravní opatření, zklidnění a vybudování parkovacích míst. Věříme tedy, že až se vše „přežene“, domluvíme s krajským úřadem, že nám s úpravami na středočeských  silnicích na oplátku finančně pomůže zase kraj.

Projekt opravy ulic K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací

Rádi bychom v nejbližší době podali na Středočeský kraj žádost o dotaci na opravu (vyasfaltování) ulic K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací. Projekt máme hotový, čekáme na výkaz výměr a poté spustíme výběrové řízení na dodavatelskou firmu.