Podzimní a adventní akce ve Veleni a v Mírovicích

Podzimní a adventní akce ve Veleni a v Mírovicích

Podzimní a adventní akce ve Veleni a v Mírovicích
22.10.2021

Srdečně vás zveme na podzimní a adventní akce v naší obci.

Věříme, že při dodržování vyhlášených opatření, uskutečníme letos vše v normálním nebo lehce přizpůsobeném režimu (dle aktuální situace).

Vzhledem k povinnosti dodržení opatření, předpokládaným kontrolám Krajské hygienické stanice SK, ale hlavně z důvodu ohleduplnosti vůči druhým a zodpovědnosti nás všech, prosíme účastníky akcí pořádaných ve vnitřních prostorách, aby měli s sebou doklad o očkování, prodělané nemoci covid 19 nebo platný test (viz. podrobněji níže).

KALENDÁŘ PODZIMNÍCH A ADVENTNÍCH AKCÍ VE VELENI:

https://www.velen.cz/zivot-v-obci/kalendar-akci

Vážení občané,

máme velkou radost, že po dlouhé době smíme letos pořádat i vnitřní podzimní a adventní akce.

Pro hromadné kulturní akce v interiéru platí řada pravidel, která se průběžně mění (nově od 25.10. resp. 1.11. 2021). V tuto chvíli je pro vstup do sálu nutné doložit bezinfekčnost, a to splněním jedné z níže uvedených podmínek. Certifikát o očkování, prodělání nemoci či negativním testu můžete předložit na papíře i v elektronické podobě.

  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19
  • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo 180 dní
  • negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď laboratorně provedený antigenní test ne starší než 24 hodin nebo PCR test ne starší než 72 hodin (u dětí do 12 let není testování požadováno). Vzhledem k tomu, že jsme povinni kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, bude trvat vstup do sálu déle než obvykle. Prosíme vás proto, abyste přicházeli s větší časovou rezervou a před vchodem si připravili QR kód v aplikaci Tečka, certifikát v elektronické nebo tištěné či potvrzení o laboratorním testu. V případě, že některý z diváků nesplnění ani jednu z podmínek pro vstup, zakazuje nám aktuální vládní opatření takovou osobu vpustit do sálu.
  • Po celou dobu pobytu v sále používejte ochranu dýchacích cest – respirátor.
  • Při podezření na zhoršený zdravotní stav jsme povinni vám změřit teplotu, bude-li 37°C či vyšší, nebudete do sálu vpuštěni.
  • Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci (jakékoliv), na akci nechoďte a vyležte se doma.
  • Pokud jste byli v kontaktu s osobou, které byla diagnostikována nemoc covid-19, zůstaňte doma.

Děkujeme vám za pochopení.