Přechody pro chodce - cesta k nové škole

Přechody pro chodce - cesta k nové škole

Přechody pro chodce - cesta k nové škole
06.02.2019

Prosíme rodiče dětí, které chodí do nové budovy školy, aby poučili své potomky, aby využívali PŘECHOD PRO CHODCE v ul. Kostelecká ! Přechod jsme pro tyto účely v minulém týdnu vybudovali. Je to zřejmě nejbezpečnější (navzdory provozu na této krajské komunikaci) cesta do nové školy. Po přechodu ul. Kostelecká mohou do areálu školy vejít brankou ve slepé ul. Dlouhá. Poté po chodníku mohou v klidu děti dojít kolem školy až ke vstupnímu vchodu. Branku p. školník ráno odemkne, v 8.00 hod. zamkne, a po skončení výuky (po obědě) opět dětem otevře, aby mohly odejít domů.

Prosíme zároveň rodiče, aby do uvedené slepé ulice Dlouhá nevjížděli automobily a ponechali ji pro pěší provoz dětí. Jednak z důvodu ohleduplnosti k obyvatelům této ulice a také z důvodu bezpečností dětí !

Pokud své děti vozíte do školy autem - VYUŽIJTE PARKOVIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VCHODEM do školy.

Na další 2 přechody pro chodce a dopravní opatření na křižovatce Hlavní x Kostelecká (u MŠ) máme již stavební povolení, jedná se o finančně náročnější akci, ale přechody jsou již na křižovatce vytýčeny a práce na jejich vybudování a přestavbě celé křižovatky (vč. parkování pro MŠ) začnou ihned poté, co roztaje sníh a půda rozmrzne.

Přesto ale platí, že nejvhodnější cesta do školy vede ulicemi "vnitřní" Veleně a přes výše uvedený přechod na Kostelecké ul. (rozhledové vzdálenosti jsou tam dostatečné a je to rovná komunikace). Než se děti naučí dobře přecházet silnici, bude zde ráno dohlížet od 7.30 - 8.00 hod. zaměstnanec obecní údržby v reflexní vestě.

Uvedená opatření obec dojednala s majitelem komunikací Hlavní a Kostelecká tj. KSÚS Středočeského kraje a DI Policie ČR. Investice přebudování celé křižovatky i všechny ostatní dopravní opatření, které nám byly povoleny, vč. realizace -  zaplatí Obec Veleň v plné výši ze svého rozpočtu.

Bohužel retardéry na těchto krajských komunikacích ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje (týká se i Mírovic) nám prostě nepovolí. Pokoušeli jsme se o jejich povolení několikrát, bohužel marně.

PŘECHOD PRO CHODCE NA UL. KOSTELECKÁ

 

Branka do školního areálu.

Takto bude vypadat křižovatka s 2 PŘECHODY PRO CHODCE - HLAVNÍ X KOSTELECKÁ u MŠ