Přejeme krásné Velikonoce

Přejeme krásné Velikonoce

Přejeme krásné Velikonoce
10.04.2020

Vážení a milí spoluobčané,
  přejeme vám krásné a klidné Velikonoce a přestože to budou letos svátky jiné než obvykle, prožijme je se svými nejbližšími v pohodě a ve zdraví. Nejsme od sebe odloučeni navždy a jistě se brzy setkáme, a to nejen s našimi rodiči, s babičkami a s dědečky. Věříme, že po překonání nynější situace a zdolání „viru“ si budeme všichni mnohem více vážit setkání rodinných i obecních.
Určitě k sobě budeme (alespoň na čas) milejší a ohleduplnější. Až vše překonáme, společně se opět sejdeme, a pak nás čeká velký „mejdan“, a na ten se moc těšíme.

   Budeme na sebe určitě i více hrdí jako společnost, jako občané. Protože způsob, jakým jsme schopni společně čelit současné výzvě, nás k hrdosti opravňuje. Zážitek sounáležitosti v nás dlouho zůstane a všem, kteří dnes nezištně pomáhají druhým, patří velký dík.
   
   I naše obec, stejně jako celá země,  je plná obětavých lidí, kteří v sobě našli skryté dovednosti a talenty. Ukázalo se, že jsme jako lidé v případě nepřízně a krizové situace schopni velké solidarity a vzájemnosti. Ta pozitivní energie překvapila možná i nás samotné. Už jsme trochu pozapomněli, že jsme toho schopni. Před časem, během krátkého okamžiku, jsme např. vytáhli své často zaprášené šicí stroje (mnohdy jsou to opravdu historické kousky) a začali jsme šít roušky pro své rodiny, sousedy, spolupracovníky, pro všechny, kteří je potřebují. Zadarmo, s „nasazením“ a ještě k tomu s radostí.
   
   Na obecní úřad se hlásí mnoho dobrovolníků, dárců a pomocníků, kterým ze srdce děkujeme. I toto nás vede k myšlence a k naději, že svět „poté“ bude trochu jiný. Vše, co nyní prožíváme, je totiž příležitostí pro naši budoucnost. Pokud dokážeme využít tento znovuobjevený potenciál tj. šikovnost, dovednost improvizace, kutilství, vědomosti a schopnost využití nejnovější techniky, pak se můžeme nečekaně posunout o velký kus dále a tato obtížná doba může být pro nás všechny zároveň velkou příležitostí.

  O tom, jak moc si budeme vážit volnosti pohybu a jak si budeme cenit svobody, ani netřeba psát.

   Velmi důležitá je i naše společná schopnost dělat si legraci za každé, i té nejtěžší, situace. Český smysl pro humor nám všem pomáhá překonat i nynější složitou dobu. Popřejme si tedy, aby nás dobrá nálada i nadále neopouštěla. Neboť veselost je druhem odvahy.

Jak napsala kdysi Božena Němcová: „Čistota je půl zdraví a veselost celé.“
Dezinfikovaní jsme ve Veleni a v Mírovicích dostatečně :-).

Přejeme vám tedy hlavně „celé“ zdraví a radostné a veselé Velikonoce !
        
                                                                      Za Obec Veleň a zastupitelstvo obce
                             
                                                                                                                         Radka Matějková a Jiří Kazda