Připomínky Obce Veleň - Pražský okruh - Oznámení EIA

Připomínky Obce Veleň - Pražský okruh - Oznámení EIA

Připomínky Obce Veleň - Pražský okruh - Oznámení EIA
19.11.2020

Připomínky Obce Veleň - Pražský okruh - Oznámení EIA
Ve věci vyjádření a připomínek ke stavbám státu jsme většinou tradičně obesíláni v době prázdnin, velikonočních či vánočních svátků. Bohužel tomu tak je i v případě tak velké stavby, jakou je Pražský okruh. Stát nás obeslal a zahájil zjišťovací řízení na stavbu SOKP 520 Březiněves - Satalice nyní, v době nouzového stavu. Podle vládního nařízení máme udržovat omezené úřední hodiny i chod úřadu, nelze se osobně setkat s kolegy starosty. Odborníci, které k vyjádření potřebujeme, pracují také v omezeném režimu. Řešíme jako obecní úřad mnoho jiných věcí oproti běžnému provozu. Na vypracování připomínek jsme měli od doručení přesně měsíc. Vzhledem k tomu, že stát většinu našich připomínek „z terénu“ opakovaně ignoruje (a připravuje tuto velkou dopravní stavbu desítky let), je z našeho pohledu tento přístup velmi „nesolidní“.

Připomínky a podmínky Obce Veleň k Oznámení EIA jsme podali v termínu.

Seznámit se s nimi můžete níže (ke stažení):

https://www.velen.cz/download.php?id=18327Informace vč. dokumentace najdete na portálu CENIA. Termín pro zaslání vyjádření je 20.11.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP500