Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 23. května

Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 23. května

Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 23. května
11.05.2020

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu 23. květen 2020

Mobilní sběrna bude přistavena:

9.00 - 9.30 hod.    Veleň u Sběrného dvora - vedle školky

9.40 - 10.00 hod.  Mirovice - náves

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady.

Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa ! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !

Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové f iltry
• použité olejové a palivové f iltry
• použité fritovací oleje v těsnících obalech
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové f iltry
• použité olejové a palivové filtry
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie, …)
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !