Staročeské máje 2013

Staročeské máje 2013

Staročeské máje 2013
12.05.2013

Přestože se Staročeské máje letos konaly pod zamračeným nebem a často se tančilo před domy vyváděných děvčat za silného deště, máje se líbily a počasí tanečníky neodradilo.

Průvod vyšel ve 13:00 hod. do Mírovic. Ve 14:00 hod. vyšel průvod od Obecního úřadu ve Veleni. Odpoledne hrála kapela p. Řápka a na večerní zábavě zahrála k tanci
kapela Feferon (dříve Evergreen Quartet).

Fotografie z letošních májů, které proběhly v sobotu 11. května si můžete prohlédnout na 5 str. Fotogalerie:

Fotografie ZDE

Něco o tradici Staročeských májů

Obnovenou tradici Staročeských májů ve Veleni a v Mírovicích udržují chlapci povětšinou z řad dobrovolných hasičů.  
  Zachování této tradice, kterou lidé na vsi vítali příchod jara a nový život,  je činnost nelehká, vyžaduje znalosti a také organizační schopnosti. Nejprve musí chlapci zajistit májky pro děvčata a také dovézt velkou májku, kterou večer před konáním Staročeských májů po ozdobení postaví u zvoničky ve Veleni.
  Během večera a noci hoši břízky nazdobené stužkami rozvezou po Veleni a Mírovicích a umístí je každé svobodné dívce před dům. Tím ale klukům noc nekončí, jelikož největší ostudou by pro ně bylo, pokud by velkou máj někdo z přespolních do rána pokácel. Každá vesnice, jak velí tradice, musí první noc střežit svou májku, aby ji závistivci ze sousední obce nepokáceli. To by pak byla velká ostuda pro celou ves, a proto ji musí hoši po celou noc hlídat.
  V sobotu pak vychází průvod chlapců neprve do Mírovic a poté po Veleni. Za doprovodu kapely pak hoši vyvádějí z domů svobodná děvčata a podle tradice s nimi tančí před jejich domy. Zároveň zvou hoši všechny na večerní zábavu.
   Doufejme tedy, že i v době nejmodernějších technologií a virtuální komunikace, se i v příštích letech najdou kluci a děvčata, kteří budou schopni a ochotni v tradici Staročeských májů pokračovat a na chvíli dokáží zapomenout na svět sociálních sítí a mobilních telefonů...  A jednou za rok si, pro radost svou i ostatních, spolu zatančí odpoledne před domem i na večerní zábavě.
   A jako správní obyvatelé vesnice budou vědět, co znamená „Postavím pod okny máj...“