Stavíme novou školu - stav 20. března 2018

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018
20.03.2018

Stavba nové školy vstupuje do jarních měsíců a tak věříme, že po zimě a po ukončení archeologického výzkumu, který nás zdržel, stavba nabere na rychlosti.
  Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni, aby děti nemusely již odcházet na 2. stupeň mimo obec. Proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září, což je pravděpodobné. Dočasně bude na podzim jedna třída ZŠ pobývat v budově obecního úřadu a po kolaudaci (předpoklad - listopad 2018) se spolu s ostatními třídami přesune do nové budovy.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 

Aktuální fotky ze stavby školy se můžete prohlédnout ZDE