Téma - Pražský okruh v kontextu 21.století

Téma - Pražský okruh v kontextu 21.století

Téma - Pražský okruh v kontextu 21.století
13.06.2019

Dne 5. června 2019 se konala v Praze – Ďáblicích beseda „Pražský okruh v kontextu 21. století“, které se zúčastnili občané z několika městských částí a také zástupci politických stran a občanských sdružení. Akci pořádala Městská část Praha – Ďáblice ve spolupráci s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu. V rámci diskuze vystoupili mj. dopravní odborníci Ing. Milan Strnad a Ing. Josef Tomeš, Ing. Renáta Voláková  – zastupitelka z Jesenice zabývající se problematikou hluku, autorizovaný architekt a urbanista Ing. arch. Tomáš Vích, lékařka MUDr. Táňa Bretyšová a starosta Ďáblic Ing. Miloš Růžička, který je zároveň předsedou výboru pro zdravotnictví na pražském magistrátu.

Jedním z hlavních cílů akce bylo upozornit na závažné nedostatky desítky let starých plánů na realizaci tranzitní dálnice skrz Prahu (SOKP dle ZÚR) a zdůraznit potřebu posoudit více variant řešení s ohledem na aktuální kontext a probíhající klimatické změny.

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/06/13/prazsky-okruh-v-kontextu-21-stoleti/

Příspěvek na Facebooku

https://www.facebook.com/rozumnadoprava/photos/a.220593175142115/532563883945041/?type=3&theater