Tuk jako beton - Nádoby na použitý kuchyňský olej

Tuk jako beton - Nádoby na použitý kuchyňský olej

Tuk jako beton - Nádoby na použitý kuchyňský olej
12.01.2022

Rádi bychom požádali všechny občany naší obce (především kuchařinky a kuchaře), aby použitý olej a tuky nevylévali do odpadu, ale sbírali do plastových láhví a vyhazovali do popelnic k tomu určených. Označené nádoby na olej jsou u všech kontejnerových stání. Tuky nám v obecní kanalizaci, čerpačkách i na Čistírně odpadních vod Veleň dělají velké starosti a působí škody vč. finančních, v důsledku nutných oprav a náročné údržby.

Olej po smažení a další tuky, které vylijeme do dřezů a toalet, způsobují ucpávání obecní kanalizace a škody na čerpačkách i na Čistírně odpadních vod Veleň. Obvyklým způsobem likvidace tuků v domácnostech je vylévat je do dřezu nebo spláchnout do toalety. Ne každý si přitom uvědomí, co se dále s tuky v kanalizaci děje.

Problém je nejen ucpávání kanalizace, ale na ČOV Veleň nám tuky negativně ovlivňují složení bakterií, jimiž se voda čistí. Tuky a zbytky potravin také podporují život různých živočichů, snižují průtočnost kanalizačních přípojek a v kombinaci s vláknitými materiály ničí čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.

Je úplně jedno, zda jde o tuky rostlinné nebo živočišné. Výsledkem je totiž tak či tak hmota podobná betonu, jen s tím rozdílem, že místo cementu je pojítkem právě tuk. Likvidace je ale obtížnější než v případě betonu, neboť tuková ucpávka je pružná a nelze ji jako beton rozbíjet.

Nejen tuky by ale neměly končit v kanalizaci. Splachovat bychom neměli ani pevné odpady, ani ty kuchyňské, či již tolikrát zmíněné hygienické potřeby, vlhčené papírové ubrousky či vláknité materiály.

Děkujeme vám, že tuk po vaření, pečení, smažení a obecně po jakémkoli použití - shromažďujete v nádobách u kontejnerů na tříděný odpad.

Sběrem oleje pomůžete přírodě i své obci. Děkujeme.

.