Veleňské zápisy za dveřmi aneb vejdeme se školy ?

Veleňské zápisy za dveřmi aneb vejdeme se školy ?

Veleňské zápisy za dveřmi aneb vejdeme se školy ?
12.03.2023

Zápis do ZŠ Veleň se blíží, a protože jsme v poslední době zaznamenali u některých maminek „obavy“, že pro jejich děti nebude ve škole místo, chtěli bychom uklidnit všechny veleňské a mírovické rodiče. Při otevření nové budovy ZŠ jsme slíbili, že pro děti z Veleně a Mírovic bude v naší škole místo vždy. Proto jsme novou školu stavěli.

Pokusili jsme se věnovat tématu Úvodní slovo v březnových Obecních novinách. Ať máte klidné dny :-).

A přejeme všem krásné a pohodové jaro bez obav a starostí.


OBECNÍ NOVINY KE STAŽENÍ ZDE

Vážení a milí spoluobčané,
  všichni se již těšíme na jaro, rádi bychom vám ale ještě popřáli, aby se vám ve zdraví, spokojenosti a radosti - vydařil celý nadcházející rok. Přejeme vám šťastný rok 2023 a pohodové dny za nás i za všechny zastupitele naší obce. K příjemnému životu ve Veleni a v Mírovicích se budeme snažit i letos vytvářet takové podmínky, abychom přečkali všechny nesnáze a problémy v klidu, společně a hlavně v dobré náladě.
   O akcích stavebních a investičních vás průběžně informujeme mj. i na stránkách Obecních novin. Po vydařeném letošním Masopustu nás čeká i na jaře mnoho společenských akcí, na která se moc těšíme.
   Jedním z nejkrásnějších společných setkání je každoroční Vítání občánků. Radost z velkého počtu dětí, které se v naší obci rodí, je pro nás spojena samozřejmě i s neustálou starostí a potřebou průběžného navyšování kapacit naší školky a školy.
  Od r. 2016, kdy jsme se rozhodovali, zda se pustit do stavby nové veleňské školy, a pečlivě jsme počítali kolik dětí nám přibyde v obci v nejbližších letech i v budoucnosti, se mnohé změnilo.

Školství - věc obecní

Školu jsme postavili, nová budova nám slouží, děti už nemusí nikam dojíždět, jak tomu bylo ještě donedávna. Nezměnilo se ale jedno -  počítáme stále. A to nejen každý rok děti, ale i finance, které můžeme do rozšiřování kapacit z obecního rozpočtu na tyto investice věnovat. Problém je zcela na bedrech obce, protože primární školství bylo „hozeno“ na samosprávy, bohužel nebylo vůbec vyřešeno financování tj. kde mají vzít obce pozemky, peníze na jejich nákup, prostředky na výstavbu škol.

  Vesnice (např. naší velikosti) nemohou ze svého omezeného rozpočtu stavět školy a školky za desítky a stovky milionů Kč bez zásadní pomoci státu. Koncepce chybí dodnes.
  Stavby, přístavby, rozšiřování školních budov i provoz naší MŠ i ZŠ financuje obec Veleň z vlastního rozpočtu, do kterého dle RUD přispívají svými daněmi občané přihlášení k trvalému pobytu ve Veleni a v Mírovicích. Granty a dotace, kterých je stále méně a navíc jsou stále komplikovanější - si sháníme sami. Sehnat finanční prostředky je samozřejmě to nejtěžší.

Zápisová turistika

   Píšeme o tomto opět po roce proto, že se blíží letošní zápis do školky i školy. A nám se na obecní úřad opět před zápisem přivalí vlna „zápisových turistů“ tj. rodičů, kteří se snaží přihlašovat k trvalému pobytu své děti často pár dní před zápisem. Občas se tito lidé ani netají tím, že je to jen na chvilku, a po přijetí do naší MŠ či ZŠ své děti přehlásí zpět na původní adresu.
  Skutečnost, že jsme ve Veleni postavili novou školu, přitahuje zájemce z jiných obcí a měst, kteří se snaží všemi způsoby dostat své děti do našich školských zařízení. Složitost jejich rodičovské situace si uvědomujeme a opravdu rádi bychom jim pomohli. Bohužel není v našich „veleňských“ silách vyřešit kritický stav nedostatku školských kapacit ve Středočeském kraji, který je způsoben dlouholetým neřešením, absencí koncepce a podceňováním ze strany státních institucí, ale i některých obcí.
    Naší odpovědností je postarat se o občany a o děti z Veleně a Mírovic. Budeme tedy příjímat i nadále výhradně děti a žáky s trvalým bydlištěm v obci (a zároveň skutečně bydlící ve Veleni a v Mírovicích). Naše obec není naštěstí tak velká, abychom neměli přehled o tom, kdo  zde opravdu bydlí, a kdo se snaží přihlásit pouze fiktivně. Občany naší obce prosíme i letos pouze o jediné - nepřihlašujte účelově do svých nemovitostí děti, které v obci nebydlí. Přestože si s tímto nakonec dokážeme poradit, minim. nám tím ztěžujete práci a komplikujete život i svým sousedům - rodičům. Moc vám děkujeme.

Vejdeme se, bez obav

   Zároveň bychom chtěli uklidnit všechny veleňské a mírovické rodiče, protože jsme v poslední době zaznamenali „obavy“, že pro jejich děti nebude ve škole místo... Při otevření nové budovy jsme slíbili, že pro děti z Veleně a Mírovic bude v naší škole místo vždy. Věřte nám, že tomu tak bude. Je možné, že v budoucnu budeme muset dočasně v některých ročnících „omezit luxus“ komorního počtu 18 - 20 dětí ve třídě a navýšit kapacitu tříd na max., příp. ve spolupráci s vedením školy organizačně přizpůsobit rozvrhy, režim výuky apod.
  Nemusíte se ale opravdu obávat, že  se vaše děti nedostanou do veleňské školy a budou muset někam dojíždět, jak tomu bylo v nedávné minulosti tj. před výstavbou školy.  
  Většina z nás si pamatuje, když děti z Veleně a Mírovic museli po ukončení 4. třídy odcházet do vzdálených škol. Novou devítiletou školu ve Veleni jsme postavili proto, abychom usnadnili v tomto život dětem i rodičům. Ostatně v současné době by stejně nebylo „kam dojíždět“. Všechny školy v okolí cca 30 km jsou beznadějně plné. Jsou to tedy opravdu zbytečné obavy.

Nekonečné počítání

  Problému se věnujeme průběžně a neustále. Snažíme se být stále o krůček napřed a předvídat. I letos opět pečlivě počítáme (děti i finance), čekáme na dotaci z IROPu za přístavbu naší školky a plánujeme, jak navýšit v budoucnu naše kapacity. Víme, „že nejsme zodpovědní v životě jen za to, co děláme, ale i za to příp. co neděláme...“ tak pro jistotu již nyní připravujeme další rozšíření ZŠ. Rychlost realizace bude samozřejmě záviset na tom, zda nám státní správa pomůže vhodnou dotační výzvou a následně i grantem. Budeme ale určitě připraveni.    
  Současný stav počtu žáků (bez přípravných tříd)  v naší ZŠ je 269. Odejít má 26 deváťáků a přijít 41 dětí do první třídy. Skutečný stav zjistíme až po zápisu. Bohužel takto „na vodě“ je to každý rok a my musíme jednat a plánovat rychle, operativně a dle situace (víme přesně, kolik dětí se nám v daném roce v obci narodilo, kolik se jich cca dostěhovalo, ale netušíme kolik přesně se nám jich „dohlásí“, a to i z řad cizinců vč. např. občanů Slovenské republiky, o nichž nevíme).
  Ve školním roce 2023/24  by mělo být v ZŠ Veleň celkem cca 285 - 290 žáků. Kdybychom počítali s kapacitou obou budov základní školy při cca 30 dětech na třídu (stavěli jsme učebny záměrně velké), tak je to celkem 390 žáků. Z tohoto pohledu můžeme rodiče uklidnit. I když samozřejmě také záleží na počtu dětí v jednotlivých ročnících, máme ještě dost velkou rezervu. A pokud v některých ročnících nastoupí jen jedna třída prvňáků, tak by to taky situaci zlepšilo.

A proč není nová škola větší ...

  Častou otázkou rodičů je, proč jsme nepostavili novou školu větší. Proč jsme ji stavěli „tak malou“. Odpověď je jednoduchá. V době, kdy jsme se rozhodli stavět, připravovali jsme projekt, žádost o dotaci apod., by nám na finanční spoluúčast obce nikdo více peněz ani nepůjčil. Dotace z MF ČR byla max. 70% nákladů na investici. Novou školu jsme postavili vč. kuchyně a sportovišť za 100 milionů Kč. Ve finančních možnostech obce byla spoluúčast max. 25 - 30 mil. Kč. Byli jsme omezeni výší možného úvěru a jeho ufinancováním po dobu 15 let. Obec Veleň splácí z rozpočtu 1,27 milionu Kč (+ úroky) ročně.
  Zohledňovala se také celková cena stavby vzhledem k velikosti naší obce a z toho vyplývající opodstatněnost výstavby školy, a tudíž i úspěšnost žádosti o dotaci. Stačí se podívat po okolí. Obce naší velikosti mají málokdy jinou školu než malotřídku. Ty, které vlastní školu devítiletou, mají daleko více obyvatel než my.
   No a nakonec i využitelnost a provozní náklady školy po ukončení rozvoje výstavby – tzn. v době přirozené obměny obyvatelstva (bez babyboomu způsobeného výstavbou a přistěhování velkého počtu mladších obyvatel v krátkém časovém úseku) hrály svou roli.
  I tak riziko, které jsme stavbou školy na sebe brali, protože žádná akce takového rozsahu ve Veleni dosud realizována nebyla, bylo velké.  A nejistota pro nás ještě větší, protože jsme jako obec museli zcela ze svého rozpočtu zafinancovat vybavení, na které jsme nedostali ani korunu. Nebylo to tedy jen o samotné školní budově. Jsme rádi, že jsme školu postavili, přežili jsme to ve zdraví my i obecní pokladna. Snad jsme tedy trochu vysvětlili, proč nebylo možné začít stavět školní budovu třeba za 200 milionů Kč.

Hlavně žádnou „paniku“, raději se těšme

   Veleň je jednou z nejmladších obcí ve Středočeském kraji, máme jeden z nejnižších věkových průměrů obyvatel (35 let). Jsme za to rádi a buďme na to hrdi. Říká se, že „tam kde jsou děti, je zlatý věk“, a že se tam dobře žije. To, že ve Veleni a v Mírovicích  má dnes mnoho rodin po třech dětech, je skvělé. Díky vám !
   My „na obci“ cítíme zodpovědnost za to, aby se všichni malí veleňáčci a mírovačci (nyní i v budoucnu) vešli do naší školy. Věřte nám, že pro to děláme, co umíme a můžeme. Určitě společně s vámi „populační boom“ v naší obci zvládneme v klidu a k radosti všech, jako tomu bylo ve Veleni dosud.
   Těšíme se v květnu na naše nové občánky, na jejich rodiče a na všechna další společná setkání, která jsou před námi.
   Přejeme Vám krásné a pohodové jaro bez obav a starostí.
                                                                                             Mgr. Radka Matějková, starostka                       
                                                                                                                       Ing. Jiří Kazda, místostarosta