Výdej kompostérů občanům

Výdej kompostérů občanům

Výdej kompostérů občanům
26.07.2019

Prosíme občany Veleně a Mírovic, kteří si podali v r. 2017 žádost o zahradní kompostér

v rámci projektu „Předcházení vzniku bioodpadů“, aby si kompostéry vyzvedli na obecním úřadě

v níže uvedených dnech. Při převzetí bude nutné podepsat smlouvu o výpůjčce resp. předání.

Kompostéry budou občanům zapůjčeny zdarma,

jsou hrazeny částečně z dotace, částečně z rozpočtu obce.

Cílem akce je zefektivnit nakládání s bioodpadem.

Žádáme občany, kteří mají objednaný kompostér,
aby si ho vyzvedli na Obecním úřadě Veleň, Hlavní 7 v těchto termínech:

Pondělí   29. července 2019   od 9:00 – 18:00 hod.
Středa    31. července 2019   od 9:00 – 18:00 hod.
Středa      7. srpna 2019         od 9:00 – 18:00 hod.