Výkopové práce v obci - CETIN a.s. - optické sítě

Výkopové práce v obci - CETIN a.s. - optické sítě

Výkopové práce v obci - CETIN a.s. - optické sítě
09.03.2023

Vážení občané,

dne 8.3. 2023 jsme obdrželi oznámení o tom, že ve dnech 13.03. 2023. – 12.04. 2023 bude firma CETIN, a.s., (investor) prostřednictvím TEMO TELEKOMUNIKACE, a.s. provádět výkopové práce – výstavbu vedení elektronických komunikací a poté i „zafukování“ optických sítí. Ve vyjádření obce Veleň jsme podmínili zábor obecního pozemku realizací uvedené akce v co nejkratším možném termínu a zprovoznění rychlého internetu v naší obci v letošním roce. Dle nám zaslaného DIO to bude zvláště v Mírovicích po dobu výkopových prací náročnější, proto informujeme v předstihu, aby bylo „všeobecně známo“, kdo a co nám v obci „kope“. Více s tím neuděláme, nadšeni z toho nejsme, věříme, že CETIN a.s. provede ve Veleni a v Mírovicích výkopy rychle, a brzy se nám zrychlí konečně i internet.