Zpívání pod stromečkem 22. 12. 2012

Zpívání pod stromečkem 22. 12. 2012

Zpívání pod stromečkem 22. 12. 2012
26.12.2012

 

V sobotu 22. prosince se konalo tradiční Zpívání pod stromečkem.

Navzdory nevlídnému počasí si přišli zazpívat koledy děti i dospělí v hojném počtu a "živý betlém" si všichni užili i přes zimu, kterou bylo možno zahnat svařákem a čajem.

Velký dík patří především ochotnickému spolku Ajeto, panu J. Budilovi za hudební doprovod, malým zpěváčkům a všem, kteří se na organizaci Zpívání pod stromečkem podíleli.

Fotografie z tohoto předvánočního setkání si můžete prohlédnout v Fotogalerii nebo

http://www.velen.cz/zivot-v-obci/fotogalerie/zpivani-pod-stromeckem-22-12-2012

Zastupitelstvo Obce Veleň přeje všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2013.