Nový povrch komunikace v ul. Dlouhá

Nový povrch komunikace v ul. Dlouhá