Sázení stromů - alej na polničce Ke Křížku

Sázení stromů - alej na polničce Ke Křížku