Český svaz chovatelů ve Veleni

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 2016

Fotky z letošní chovatelské výstavy si můžete prohlédnout

ZDE

Z historie 

Základní organizace, tehdy Československého svazu chovatelů drobného zvířectva (ČSCHDZ) byla ve Veleni založena v polovině března roku 1962. Po úředním schválení byla veleňská organizace přijata jako fungující dne 5. 5. 1962. Předsedou se stal František Kaiser, jednatelem Zdeněk Šimša a jako členové výboru byli zvoleni Josef Kaiser, Josef Ludvíček a Jiří Wágner, ostatní členové byli pánové Josef Wágner, Václav Kolář, František Klicpera, Jiří Kohoutek a Josef Černý. Všichni členové se snažili objíždět různé výstavy a jiné chovatelské akce, aby navázali kontakty s ostatními organizacemi v okolí a nakoupili kvalitní chovné kusy. V roce 1963 byla uspořádána první výstava na sále „U Žižků“ (objekt ul. Hlavní č.p.7) . Zvířata byla předváděna v bedýnkách, protože klece organizace ještě nevlastnila. Vystaveno bylo dvacet kusů zvířat. Sešlo se mnoho návštěvníků z Veleně i okolí, protože to byla první akce tohoto druhu v naší obci. V této době již měli chovatelé 22 členů. Další tři roky se pořádaly výstavy na dvoře dílny JZD (u Hanousků) a poté následovalo dvacet let výstav na nádvoří hostince „U Arazimů“. V roce 1987 představenstvo JZD Veleň darovalo organizaci do užívání bývalou odchovnu jalovic. Zde se vybudoval nový areál, konaly se zde ale pouze tři úspěšné výstavy. Majetek byl vrácen v restituci původnímu majiteli. Od roku 1962 do roku 1993 měla organizace postupně 84 členů. František Kaiser vykonával funkci předsedy celých 31 let, Josef Kaiser funkci jednatele 26 let, Zdeněk Šimša byl členem výboru po celou dobu trvání. František a Josef Kaiserovi obdrželi postupně III., II. a I. stupeň vyznamenání za zásluhy. Fr. Kojan, K. Janda, Zd. Šimša, Vl. Ondráček, J. Votěchovský a J. Ludvíček byli vyznamenáni III. stupněm. Všichni členové za tyto roky nasbírali množství diplomů, čestných cen na výstavách místních, ale i v okolí.  Organizace pořádala zájezdy na celostátní výstavy v Brně, Hlinsku, Děčíně a Blovicích u Plzně. Po roce 1993, kdy nebyly ve Veleni k dispozici žádné prostory, se někteří členové zapojili do práce v organizaci v Brandýse nad Labem. Dne 27. 12. 2001 byla činnost organizace obnovena a staronoví členové oživili za pomoci podpory obecního úřadu práci této organizace.

 

 

 

Aktuality:

Rada Středočeského kraje navrhla podpořit částkou 29 600,- Kč žádost o dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na projekt - Podpora činnosti ČSCH Veleň – Chovatelská výstava 2016 (nákup klecí).