Aktuality

Aktuality

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017 03.12.2017

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017

Odpoledne první neděle adventní 3.12. prožily děti z Veleně a Mírovic s pohádkou Čert a Káča. Děkujeme paní Evě Hruškové a panu Janu Přeučilovi, kteří nás všechny potěšili krásným zážitkem.

Po skončení pohádky jsme rozsvítili vánoční strom na dvoře obecního úřadu.

Obecní úřad Veleň přeje všem občanům krásný adventní čas.

celá aktualita

Společná výroba adventních věnců 2017 02.12.2017

Společná výroba adventních věnců 2017

Společná výroba adventních věnců 2017

V sobotu 2. prosince jsme se tradičně sešli v sále Obecního úřadu Veleň a společně jsme si výrobili adventní věnce.

celá aktualita

Pražský okruh (SOKP) - dálniční okruh kolem Veleně a Mírovic 25.11.2017

Pražský okruh (SOKP) - dálniční okruh kolem Veleně a Mírovic

Dne 6.11. 2017 jsme byli jako zástupci Obce Veleň pozváni ze strany firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a ŘSD na Projednání zpracovávané aktualizace studie stavby Pražského okruhu - SOKP 520.

Kromě přítomných starostů a místostarostů obcí (Veleň, Radonice, Přezletice, Podolánka, MČ Čakovice, Horní Počernice aj.) v jejichž katastru se stavba nachází, se zúčastnili i zástupci projektové firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a APIS s.r.o, dále zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a ministerstva dopravy.

Studie je zatím v rozpracované podobě a bude sloužit po dopracování jako podklad pro budoucí proces EIA.

Obec Veleň dlouhodobě a zásadně nesouhlasí s variantou SOKP (stavba Březiněves – Satalice) vedoucí katastrálním územím Veleně a Mírovic. Tento nesouhlas jsme vyjádřili na jednání dne 6.11.2017 i poté ve vyjádření, o které jsme byli požádáni a  které přikládáme níže.

Do 6. ledna 2018 musíme předložit další stanoviska, připomínky a požadavky. 

Tyto požadavky obcí budou probrány na jednáních ve skupinách obcí a městských částí v druhé polovině ledna 2018. Naše skupina obcí (např. obce Radonice, Veleň, Přezletice, Podolánka, Jenštejn aj.) bude postupovat společně.

Přesto prosíme občany Veleně a Mírovic o příp. pomoc. Uvítáme odborné náměty i požadavky, které bychom použili.

celá aktualita

Koncert mladých muzikantů Veleně a Mírovic 24.11. 2017 24.11.2017

Koncert mladých muzikantů Veleně a Mírovic 24.11. 2017

V pátek 24. listopadu 2017 se konal tradiční koncert hudebních nadějí Veleně a Mírovic. Děkujeme všem malým a mladým hudebníkům z naší obce, kteří nám předvedli své umění, všichni kluci i děvčata nám přinesli radost a prožili jsme díky nim hezký večer.

Blahopřejeme jim všem k jejich muzikantským výkonům a těšíme se opět za rok.

celá aktualita

Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové 27.10.2017

Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové

V pátek 27.10. se uskutečnil ve veleňském sále Koncert pro nadační fond Mathilda

paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Skvělý hudebník Petr Kroutil se spolu se svým "Petr Kroutil Orchestra" a tanečnicí Nicol postarali o pohodovou atmosféru. Děkujeme.

Hosty koncertu byli paní hraběnka Mathilda Nostitzová, pan Luboš Krapka a MUDr. Radka Komárková se svou fenkou Orkou.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili vstupenku a přispěli tak na výcvik vodících psů pro nevidomé a děkujeme všem sponzorům.

celá aktualita

Hledáme brigádníky na archeologický výzkum ve Veleni 23.10.2017

Hledáme brigádníky na archeologický výzkum ve Veleni

Vážení občané Veleně a Mírovic,

Ústav archeologické památkové péče středních Čech provádí archelogický průzkum na staveništi naší nové školy.
  Legislativně je v našem státě nastaven systém bohužel tak, že všechny náklady spojené s tímto archeologickým výzkumem, má povinnost hradit investor tj. v případě výstavby školy - Obec Veleň.
   Doufáme tedy, že  při konečném zúčtování nám „stát“ prostřednictvím platby za výše uvedený archeologický průzkum, neodčerpá finanční prostředky, které jsme na stavbu naší nové školy pracně a složitě v uplynulých letech získali.
   Pokud by se mezi občany Veleně a Mírovic (důchodci, studenty apod.) našli brigádníci, kteří středočeským archeologům pomohou, budeme moc rádi. Ústav archeologické památkové péče středních Čech bojuje s nedostatkem pracovníků a pokud archeologové nestihnou výzkum v co nejkratším čase, dojde ke zdržení stavby a obec bude řešit problém s letošním čerpáním dotace na stavbu školy.
  Bude se jednat o práci fyzicky nenáročnou a časově omezenou. Všem amatérským archeologům z řad občanů Mírovic a Veleně tedy předem děkujeme za pomoc, pomohou nejen historikům, ale i naší obci !
(více inzerát níže).

celá aktualita

Václav Větvička ve Veleni 10.10.2017

Václav Větvička ve Veleni

V úterý 10.10. nás ve Veleni navštívil milý host - pan Václav Větvička, který při této příležitosti předal ocenění účastníkům a vítězům soutěže O nejkrásnější okno Veleně a Mírovic 2017 v úvodu pořadu. Večerem nás provázel pan Robert Tamchyna.

Oběma pánům děkujeme za hezký večer a všem občanům místním i přespolním děkujeme za pěknou atmosféru a náladu.

 

celá aktualita

Výlet na zámek Sychrov 26.9.2017 26.09.2017

Výlet na zámek Sychrov 26.9.2017

V úterý 26. září jsme navštívili zámek Sychrov.

Podzimní výlet se vydařil, těšíme se na další setkání.

celá aktualita

Večer s Václavem Cílkem 20.09.2017

Večer s Václavem Cílkem

V úterý 19. září jsme ve veleňském sále prožili skvělý večer s panem Václavem Cílkem a s Robertem Tamchynou, který nás pořadem provázel.

Děkujeme oběma pánům za návštěvu Veleně a těšíme se na další setkání.

celá aktualita

Pozvánka na podzimní procházku nad Veleň 07.09.2017

Pozvánka na podzimní procházku nad Veleň

Chcete-li si udělat podzimní procházku s výhledem do daleka, můžete využít od tohoto týdne novou pěšinu (mimo krajskou silnici) nad Veleň.

Na bývalé skládce bude Obec Veleň postupně budovat odpočinková místa s lavičkami a dosazovat další stromy a keře.

Přejeme všem občanům Veleně a Mírovic krásné babí léto.

celá aktualita

Chovatelská výstava 2017 03.09.2017

Chovatelská výstava 2017

Chovatelská výstava 2017 se konala od 1. do 3. září a našim chovatelům se vydařila.

celá aktualita

Dětský den 2017 05.06.2017

Dětský den 2017

Tradiční Dětský den na veleňském fotbalovém hřišti pořádala Obec Veleň ve spolupráci s místními spolky v sobotu 3. června 2017.

Počasí nám vyšlo a věříme, že děti si svůj den užily.

Děkujeme všem, kteří přípravě a organizaci této akce věnovali čas i energii.

Velké poděkování patří také všem sponzorům, jejich seznam uvádíme níže.

Největším sponzorem letošního Dětského dne ve Veleni byl Krajský úřad Středočeského kraje, který přispěl na pořádání akce Obci Veleň částkou 50 000 Kč z Fondu hejtmanky. Děkujeme.


celá aktualita

Záznam z veřejné schůze konané 18.5.2017 22.05.2017

Záznam z veřejné schůze konané 18.5.2017

Děkujeme všem občanům Veleně a Mírovic, kteří se tohoto setkání zúčastnili a vznesli své dotazy. Celý průběh veřejné schůze byl zaznamenán a audiovizuální záznam v nezkrácené podobě si můžete pustit níže.
   Škoda jen, že ti občané, kteří po konání veřejné schůze nejvíce volali a velmi razantně se jejího konání dožadovali, žádné své dotazy nepoložili a nevyslovili. Byli jsme připraveni zodpovědět každý dotaz.

Největší poděkování patří všem zúčastněným za to, že tolik žádaná veřejná schůze proběhla věcně, slušně, důstojně a na úrovni. Stalo se tak především díky vám, občanům Veleně a Mírovic. 

celá aktualita

Prvomájový recesistický průvod 2017 01.05.2017

Prvomájový recesistický průvod 2017

Recesistický prvomájový průvod vyrazil na cestu Velení 1. května v 14.00 hod.

Akce proběhla bez provokací a všichni účastníci shromáždění se po ukončení průvodu v klidu rozešli a dali si pivo.

celá aktualita

Petr Nárožný ve Veleni 25.04.2017

Petr Nárožný ve Veleni

V úterý 25. dubna jsme společně prožili příjemný večer s hercem Petrem Nárožným a Robertem Tamchynou, kterým za návštěvu Veleně moc děkujeme.

 

 

celá aktualita

Nesouhlasné stanovisko Obce Veleň - nákladní automobily 12.04.2017

Nesouhlasné stanovisko Obce Veleň - nákladní automobily

Nesouhlasné vyjádření Obce Veleň žádající zrušení navrhované trasy nákladních automobilů do „Zařízení k využití odpadů – Recyklace stavebních odpadů Třeboradice“ po komunikacích Mírovicích jsme zaslali na Magistrát hl. města Prahy dne 21. dubna 2017.

celá aktualita

Velikonoce na dvorku a Vypečená pohádka 09.04.2017

Velikonoce na dvorku a Vypečená pohádka

V neděli 9. dubna od 14.00 hod. nám divadelní spolek Černý Petr zahrál pohádkovou komedii Vypečená pohádka a po skončení představení pokračoval odpolední program  Velikonocemi na dvorku.

celá aktualita

Nová škola ve Veleni - bude ! 03.04.2017

Nová škola ve Veleni - bude !

Dovolujeme si všem dětem a občanům Veleně a Mírovic oznámit radostnou zprávu, že dne 3. dubna 2017 nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 54 mil. Kč na výstavbu nové budovy ZŠ Veleň v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst (Ministerstvo financí ČR).

celá aktualita

M. Kubišová, P. Kostka, M. Hein a K. Štolba ve Veleni 17.02.2017

M. Kubišová, P. Kostka, M. Hein a K. Štolba ve Veleni

V pátek 17. února 2017 jsme přivítali ve veleňském sále Martu Kubišovou, Petra Kostku, Milana Heina a Karla Štolbu s představením "Kdo židli má, bydlí".

Prožili jsme společně hezký večer, děkujeme divadlu Ungelt a všem účinkujícím umělcům za krásný zážitek a těšíme se někdy příště opět ve Veleni.

 

 

celá aktualita

Vítání občánků 2017 29.01.2017

Vítání občánků 2017

Letošní Vítání občánků se konalo v neděli 29. ledna od 15.00 hod. a přivítali jsme do obce 22 nových občánků.

Děkujeme všem za účast a dětem z MŠ Veleň za krásné vystoupení.

 

celá aktualita
<< < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 > >>