Informace pro občany

Poskytujeme občanům informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Všechny občanům poskytnuté informace jsou ověřovány z několika na sobě nezávislých zdrojů.

               

 

Pravidelné informace si můžete přečíst v Obecních novinách, kde naleznete také Slovo starosty.