Stavební akce v obci

Rekonstrukce, modernizace a rozšíření MŠ Veleň

Projekt modernizace veleňské školky byl úspěšně dokončen. Zahrada byla vybavena novými herními prvky. Bezpečnost dětí je nyní maximálně zajištěna. Herní sestava je certifikována.


Přejeme dětem i pedagogickému personálu mnoho spokojených chvil strávených v nové MŠ.

Na ničem jsme v nové MŠ nešetřili...

... a všechny přihlášené děti jsme letos do MŠ přijali, i když kritéria přijetí byla opravdu náročná...
 

Rekonstrukce ul. Příčná a U Kovárny

"Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů" se v opravených ulicích začalo projevovat okamžitě.

      

Nové vodorovné i svislé dopravní značení v ul. Příčná a U Kovárny.

 

Nově vybudovaných parkovacích míst v ul. Příčná a U Kovárny je dostatek. Přesto někteří občané řeší parkování zefektivněním dopravy.

  


 

 

Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Veleň

Gastro zařízení (sporák, myčka nádobí) jsme vybírali s velkou pečlivostí. Nová kuchyň je v souladu s přísnými hygienickými předpisy a děti budou mít zajištěnou zdravou stravu z bioproduktů.