Aktuality

Aktuality

Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení 27.04.2018

Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení

Pokud bude prosazen a realizován záměr 6ti proudého dálničního okruhu kolem hl. města zastavěným územím mj. i obcí Veleň a Mírovice, Třeboradicemi, Miškovicemi apod. -  změní to navždy kvalitu našeho života, krajinu, přírodu v našem okolí i životy nás všech !
  I navzdory neekonomičnosti navrhované trasy a nesouhlasu obcí je v současné době „aktualizována“ studie Pražského dálničního okruhu SOKP 520 (Silniční okruh kolem Prahy) a reálně hrozí, že dálnice bude postavena v navržené podobě.
  Chápeme nutnost řešit problém dopravy kolem Prahy. Způsob jakým se ho ale někdo pokouší nekoncepčně a „na sílu“ řešit, je pro nás nepřijatelný. Vůbec není přihlédnuto ke skutečnosti, že trasa „okruhu“ (studie vznikla před cca 25 lety jako příměstský okruh) vede dnes již v hustě zastavěném území a intenzita, především kamionové dopravy, je několikanásobně vyšší než tomu bylo v době vzniku studie.

Proměna příměstského okruhu v tranzitní dálnici pro kamiony
   Z původního čtyřproudového silničního okruhu Prahy je nyní „protlačována“ v zastavěném území 6ti proudová dálnice pro kamionovou dopravu, bez jakéhokoliv návrhu velkého tranzitního okruhu. Tato varianta neodpovídá slibovanému charakteru SOKP 520 jako příměstského pražského okruhu pro osobní vozidla. Takováto trasa „okruhu“ by navázala na celoevropskou dálniční síť a stane tak součástí transevropské dálniční sítě TEN-T (ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu).
  Nikdo se nezamýšlí nad tím, že evropské metropole velikosti Prahy mají samozřejmě okruh pro osobní příměstskou dopravu, ale především mají velký aglomerační okruh pro tranzitní kamionovou dopravu v dostatečné vzdálenosti od města.
   V takové vzdálenosti, aby se kamiony vyhnuly při cestě Evropou obytným čtvrtím a sídlům. O takovémto okruhu nechtějí příslušné státní instituce slyšet. Přitom pokud by trasa tranzitního okruhu vedla okolo Prahy v  dostatečném odstupu od obytných sídel, pomohl by dálniční obchvat všem, protože by uchránil hlavní město před tranzitní dopravou a zároveň zajistil kamionům plynulý objezd metropole. Zamezilo by se tím i nebezpečnému mísení kamionové dopravy s vnitroměstskou dopravou a MHD.

„Levná“ dálnice versus životy občanů
  I v letošním roce nás tedy čeká argumentace a mnohá jednání ve věci záměru státu a ŘSD ČR vystavět část Pražského dálničního okruhu SOKP 520 v katastru naší obce v těsné blízkosti obytných domů.
  Na náš argument, že kromě dálničního okruhu nám do katastru obce  (resp. do územního plánu obce) byla státem umístěna ještě vysokorychlostní trať a je třeba tedy zohlednit v EIA i tuto VRT, nám bylo sděleno, že hygienické limity (hlukové, emisní, prachové) budou počítány pouze pro dálniční okruh.
  V případě, že bez ohledu na náš zásadní nesouhlas, bude aktualizace studie pokračovat a dojde k realizaci projektu SOKP 520 v katastru naší obce, budeme v max. možné míře požadovat technická řešení, která eliminují dopady záměru.
  Jak jsme již psali v minulém čísle Obecních novin - bylo nám bohužel sděleno, že při realizaci okruhu bude nejdůležitější ekonomické hledisko tj. aby byla stavba co nejlevnější. Tento argument nám přijde velmi paradoxní v situaci, kdy české dálnice patří k nejdražším v Evropě a možná na světě. Ekonomické zájmy nesmí ale převážit nad kvalitou životů a zdravím našich občanů.
   Pokud je možné, aby v Rakousku, Německu či Itálii projektoval a realizoval stát dopravní stavby s nejvyšší ohleduplností ke krajině, životnímu prostředí i lidem, kteří byli „odsouzeni“ v zájmu ostatních žít v sousedství těchto staveb, pak pevně věříme, že je tohoto schopna i Česká republika, ŘSD ČR a další zúčastnění i zodpovědní.

Kamiony odkloníme z Prahy... do Prahy
   Navržená trasa 6ti proudé tranzitní dálnice, s níž obec Veleň nesouhlasí, vyřeší jediné - přesun kamionové dopravy z Prahy do Prahy (resp. do městských částí a obcí, které jsou již dnes postiženy masívní dopravou).
  Kdybychom na úrovni menších obcí jako je např. Veleň rozhodovali a plánovali takovýmto nekoncepčním způsobem, už by z naší „obecní infrastuktury“ (vč. naší školky a školy) nefungovalo vůbec nic.
 
  Stále doufáme, že rozumný, odborný a koncepční přístup nakonec zvítězí nad alibistickým, komplikovaným a drahým (ne)řešením.
  Bylo by velmi zajímavé se zamyslet nad tím, co je příčinou vytvářeného tlaku na dostavbu trasy SOKP v  této zastaralé variantě. Je velmi pravděpodobné, že zájem o výstavbu je motivován i vlastnictvím pozemků ve stávající trase.
   Pokud náš stát přes nesmyslnost, neekononičnost a nesouhlas obcí záměr nakonec „protlačí“ a zrealizuje tzv. „na sílu“, bude možno přirovnat tuto tranzitní dálnici k nápadu vést pražskou magistrálu horní částí Václavského náměstí. Dočasně - navždy.

celá aktualita

Jarní výlet na hrad Kost 12.04.2018

Jarní výlet na hrad Kost

Ve čtvrtek 12. dubna jsme společně navštívili hrad Kost. Jarní výlet se povedl, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a hrad jsme měli zcela pro sebe, protože jedinými turisty jsme byli my. Stejně tak jsme si užili prohlídku se skvělou paní průvodkyní a dobrý oběd v hradní restauraci.

Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za účast i za vytrvalost a houževnadost, všichni zaslouží velkou pochvalu, protože úžasně zvládli prohlídku hradu i s "převýšením" a se schody, které jsme museli na Kosti překonat.

Přejeme krásné jaro a těšíme se na příští výlet !

celá aktualita

Velikonoce na dvorku 24. března 2018 24.03.2018

Velikonoce na dvorku 24. března 2018

V sobotu 24. března jsme již tradičně společně přivítali jaro v sále a na dvorku obecního úřadu.

Děkujeme Andree Sousedíkové a J. Dodo Slávikovi (Divadlo Andromeda) za velikonoční pořad pro děti, ve kterém se dozvěděly, jaké zvyky dodržovali lidé o nedělích mezi masopustem a velikonocemi (např. neděle pražná, smrtná, květná), a v němž si mohly děti zazpívat i zasoutěžit.

Po skončení programu v sále si na obecním dvorku děti mohly namalovat kraslici, ochutnat bylo možno velikonoční dobroty, každý si mohl uplést vlastní pomlázku a namalovat perníček. Velké poděkování patří našim veleňským chovatelům F. Kaiserovi, M. Kočíkovi, J. Grunerovi a Z. Kopecké, kteří dětem přivezli na dvorek ukázat své jarní přírůstky - živá zvířátka.

Obecní úřad Veleň moc děkuje všem, kteří s námi dětem věnovali čas a přišli s námi přivolat jaro.

Přejeme všem krásné Velikonoce.


 

 

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018 20.03.2018

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018

Stavba nové školy vstupuje do jarních měsíců a tak věříme, že po zimě a po ukončení archeologického výzkumu, který nás zdržel, stavba nabere na rychlosti.
  Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni, aby děti nemusely již odcházet na 2. stupeň mimo obec. Proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září, což je pravděpodobné. Dočasně bude na podzim jedna třída ZŠ pobývat v budově obecního úřadu a po kolaudaci (předpoklad - listopad 2018) se spolu s ostatními třídami přesune do nové budovy.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 

celá aktualita

Masopust 2018 25.02.2018

Masopust 2018

Letošní veleňský Masopust se konal v sobotu 24. února. Členky veleňského ochotnického spolku Ajeto připravily opět krásnou akci, odpoledne na obecním dvorku vystoupil kouzelník s představením pro děti, poté prošel Velení veselý masopustní průvod. Večerní taneční zábavou jsme pak náležitě masopustní veselí završili.

Děkujeme velmi našim ochotnicím, členům SDH, kteří sloužili večer jako pořadatelská služba, dále moc děkujeme Anetce a Lukášovi za krásné taneční vystoupení a skupině Harmonie za muziku "od podlahy" na večerní zábavě. 

celá aktualita

Večer s panem Viktorem Preissem 15.02.2018

Večer s panem Viktorem Preissem

Ve čtvrtek 15. února 2018 nás navštívil ve veleňském sále pan Viktor Preiss. Pořadem nás provázel pan Robert Tamchyna. 

Moc děkujeme panu Preissovi za návštěvu Veleně i za krásně prožitý společný večer.

celá aktualita

Dětský karneval 11.2. 2018 11.02.2018

Dětský karneval 11.2. 2018

V neděli 11. února se konal v sále obecního úřadu dětský karneval. Děkujeme dětem i rodičům za hojnou účast i krásné masky a věříme, že si děti maškarní odpoledne (s klaunem p. Vláčilem) užily.

celá aktualita

Obecní noviny - únor 2018 30.01.2018

Obecní noviny - únor 2018

Přečtěte si nové únorové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav 29. ledna 2018 29.01.2018

Stavíme novou školu - stav 29. ledna 2018

Stavba nové školy zdárně pokračuje i v zimních měsících, hlavně zatím díky příznivému počasí.
  Hned po zahájení výstavby na podzim nás zdrželi archeologové svým výzkumem, ale ten je již téměř dokončen a věříme, že se podaří tento skluz dohnat. Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni a proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky 6. třídy pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 


celá aktualita

Vítání občánků 2018 28.01.2018

Vítání občánků 2018

Letošní Vítání občánků se konalo v neděli 28. ledna od 15.00 hod. a přivítali jsme do obce 16 nových občánků.

Děkujeme všem za účast a dětem z MŠ Veleň pod vedením pí. učitelky P. Koudelíkové děkujeme za krásné vystoupení.

celá aktualita

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 2. kole prezidentských voleb 27.01.2018

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 2. kole prezidentských voleb

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  2. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 26.1.2018 a 27.1.2018.

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:945

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                   707       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                       707                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  705

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                           2                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

 

 1. Miloš Zeman                                                                                                             265

 

 1. Jiří Drahoš                                                                                                                440                                                                                                                                                          

Celkové procento účasti:              74,82 % 

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  

1. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:   954

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                    693       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                        693                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                   689

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  4                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

 1. Mirek Topolánek                                                                                                             29
 2. Michal Horáček                                                                                                               99
 3. Pavel Fischer                                                                                                                  67
 4. Jiří Hynek                                                                                                                        15
 5. Petr Hannig                                                                                                                       4
 6. Vratislav Kulhánek                                                                                                           5
 7. Miloš Zeman                                                                                                                  186
 8. Marek Hilšer                                                                                                                    65
 9. Jiří Drahoš                                                                                                                     219
celá aktualita

Novoroční turnaj ve stolním tenise 20.ledna 2018 21.01.2018

Novoroční turnaj ve stolním tenise 20.ledna 2018

V sobotu 20. ledna 2018 proběhl v sále obecního úřadu Novoroční turnaj ve stolním tenise. Všichni, kdo přišli si turnaj užili, děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. Největší dík patří našim stolním tenistům, hlavně Rudovi Šilhánovi. Paní D. Šilhánové děkujeme za výborný guláš.

Za rok na viděnou a stolním tenistům TJ Slavoj přejeme mnoho "pingpongových" úspěchů v r. 2018.

celá aktualita

Skupina J. Budila - Městská 19.ledna 2018 19.01.2018

Skupina J. Budila - Městská 19.ledna 2018

V pátek 19.ledna 2018 jsme prožili keltský večer se skupinou J. Budila Městská. Kdo přišel jistě nelitoval, vystupující sklidili aplaus a všichni přítomní si svělou keltskou a irskou muziku moc užili.

Děkujeme Jardovi Budilovi, členům hudebního uskupení Městská a také jejich dobré duši - Laďce Budilové.

celá aktualita

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV 04.01.2018

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV

S potěšením sdělujeme občanům Veleně a Mírovic, že se nám podařilo získat dotaci na Intenzifikaci a modernizaci ČOV Veleň ve výši 13 mil. Kč. z programu OPŽP. Čeká nás nyní příprava výběrového řízení na dodavatele stavby a zahájení realizace v průběhu letošního roku.

celá aktualita

Pokračujeme ve stavbě nové školy ve Veleni 03.01.2018

Pokračujeme ve stavbě nové školy ve Veleni

Vzhledem k příznivé zimě pokračujeme ve stavbě nové základní školy ve Veleni.

celá aktualita

Adventní výlet do Třebíze - Vánoce na statku 19.12.2017

Adventní výlet do Třebíze - Vánoce na statku

V úterý 19. prosince 2017 jsme si užili adventní výlet do vánočně vyzdobeného statku v Třebízi. Počasí bylo zimní, prohlédli jsme si společně s průvodci v kostýmech Cífkův statek a  seznámili jsme se s vánočními zvyky. Věříme, že se výlet líbil a přejeme všem občanům Veleně a Mírovic krásné a pohodové svátky.

celá aktualita

Živý betlém - Zpívání pod stromečkem 2017 16.12.2017

Živý betlém - Zpívání pod stromečkem 2017

V sobotu 16. prosince jsme se setkali na dvoře obecního úřadu a společně prožili předvánoční odpoledne. Na bazárku výrobků dětí ZŠ jsme si mohli zakoupit dárky, nechybělo lití olova, výroba skořápek a jejich pouštění, ochutnávka vánočního cukroví aj.

Od 17.00  hod.  členky ochotnického spolku Ajeto zazpívaly tradiční Živý Betlém.

Všem, kteří se podíleli na organizaci adventního odpoledne moc děkujeme.

Největší poděkování patří našim ochotnicím, letošní betlém se jim opravdu povedl.

Jaroslavu Budilovi moc děkujeme za hudební doprovod a Tomášovi Karbulkovi za nazvučení akce a technickou podporu.

Děkujeme a přejeme krásné Vánoce !

celá aktualita

Adventní koncert 2017 08.12.2017

Adventní koncert 2017

V pátek 8. prosince 2017 jsme si ve veleňském sále užili krásné hudby a adventní nálady.

celá aktualita

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017 03.12.2017

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017

Odpoledne první neděle adventní 3.12. prožily děti z Veleně a Mírovic s pohádkou Čert a Káča. Děkujeme paní Evě Hruškové a panu Janu Přeučilovi, kteří nás všechny potěšili krásným zážitkem.

Po skončení pohádky jsme rozsvítili vánoční strom na dvoře obecního úřadu.

Obecní úřad Veleň přeje všem občanům krásný adventní čas.

celá aktualita

Společná výroba adventních věnců 2017 02.12.2017

Společná výroba adventních věnců 2017

Společná výroba adventních věnců 2017

V sobotu 2. prosince jsme se tradičně sešli v sále Obecního úřadu Veleň a společně jsme si výrobili adventní věnce.

celá aktualita
<< < 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 29 > >>