Aktuality

Aktuality

Veleňské setkání minipivovarů 2018 18.08.2018

Veleňské setkání minipivovarů 2018

V sobotu 18. srpna 2018 se konalo na dvorku obecního úřadu Veleňské setkání minipivovarů. Protože jsme pořádali tuto akci poprvé, nebylo možno předpokládat zájem ani účast. Mile nás překvapil zájem a množství lidí, kteří přišli posedět, sejít se se sousedy, ochutnat dobrá piva a poslechnout si dobrou muziku.

Děkujeme všem za hojnou účast, kapelám Městská pod vedením Jardy Budila a skupině "Ve čtvrtek v pět" za krásný hudební doprovod celé akce. Velký dík patří všem, kteří nelitovali času na přípravu, pomoc a organizaci celé akce.

celá aktualita

Stavba nové školy - srpen 2018 16.08.2018

Stavba nové školy - srpen 2018

Se stavbou nové školy pokračujeme zdárně i během letošního žhavého léta. A to díky (a občas i navzdory) letošnímu počasí.

celá aktualita

Veleňská Pentle a Pentlička 2018 16.06.2018

Veleňská Pentle a Pentlička 2018

V sobotu 16. června se konala tradiční Veleňská Pentle a Pentlička.

Dopoledne se utkali v kopání pokutových kopů ti nejmenší fotbalisté a od 13.00 hod. proběhla Pentle pro dospělé.

Pokutové kopy se kopaly do večera a bronzovou medaili získal fotbalista TJ Slavoj Tomáš Černý z Veleně.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci odpoledne a připravili pro nás všechny krásnou akci. Dík patří především členům veleňské Odbočky přátel Slavia Praha a TJ Slavoj Veleň.

celá aktualita

Petice občanů - Pražský okruh 15.06.2018

Petice občanů - Pražský okruh

Petici za rozumné řešení okruhu kolem Prahy mohou občané podepisovat

na Obecním úřadu Veleň, Hlavní 7.

celá aktualita

Večer s irskou hudbou na dvorku - skupina Městská 15.06.2018

Večer s irskou hudbou na dvorku - skupina Městská

Páteční večer 15. června jsme prožili s veleňskou skupinou "Městská" Jardy Budila na dvorku obecního úřadu. Děkujeme Jardovi, Laďce a všem členům kapely, prožili jsme všichni krásný letní večer.

Malí i velcí se nechali unášet keltskými a irskými rytmy, a zvláště děti večer doslova protančily.

Děkujeme, že jste přišli prožít pospolitý večer ! Bylo to krásné...

celá aktualita

SDH Veleň - Mírovice má TATRU T 815 CAS 32 12.06.2018

SDH Veleň - Mírovice má TATRU T 815 CAS 32

V úterý 12. června 2018 si z Března u Mladé Boleslavi přivezli naši hasiči nové požární vozidlo.

celá aktualita

Výlet na Kokořín 5. června 2018 05.06.2018

Výlet na Kokořín 5. června 2018

V úterý 5.června jsme si vyjeli na letní výlet do Kokořínského údolí. Vozili jsme se vláčkem p. Brázdy a poobědvali jsme v restauraci U Grobiána. 

Výlet se vydařil a po prázdninách se těšíme na společnou expedici do SAFARI ve Dvoře Královém.

Krásné léto všem účastníkům zájezdu přejí Radka a Lenka.

celá aktualita

Dětský den Veleň 2018 02.06.2018

Dětský den Veleň 2018

V sobotu 2. června 2018 se konal na veleňském fotbalovém hřišti tradiční Dětský den. Odpoledne zahájily děti z MŠ Veleň hrou na flétničky s pí. uč. Koudelíkovou a Zumbou s pí. uč. Tománkovou, s moderním skupinovým tancem se představili členové tanečního kroužku ZŠ Veleň pod vedením Lucie Strnadové. Gymnastickou sestavu si připravila Nela Nedorostová. Ukázky výcviku služebních psů Policie ČR nám předvedli policejní kynologové se svými psy. Velký úspěch v parném dni měli naši malí hasiči SDH Veleň - Mírovice, kteří po své ukázce požárního útoku pokropili děti i dospělé vodou.

Poté následovaly tradiční dětské soutěže a za získané veleňské peníze si děti mohly nakupovat ve stánku odměn až do vyprodání zásob.

Velký úspěch sklidily nafukovací atrakce - WIPE OUP KOULE, nafukovací bludiště a skákací hrad Pejsek.

Všem, kteří věnovali Dětskému dni čas a energii moc děkujeme.

Obecní úřad Veleň také velmi děkuje za pomoc, finanční i věcné dary níže uvedeným spolkům, institucím, firmám i dobrým lidem:

TJ Slavoj Veleň    
Chovatelé Veleň     
SDH Veleň - Mírovice        
SCSA SECURITY
Oční klinika Horní Počernice
Krajský úřad Středočeského kraje   

Potraviny Z. Čadová 

Eva a Láďa Taubelovi

Vít Janečka 

Martin Benda

Stanislav Čejka

Eva a Zbyněk Šmídovi  

Václav Kolář

celá aktualita

Jiří Kocman "Mistr opratí" a Šárka Veinhauerová - fotografka koní 10.05.2018

Jiří Kocman

Ve čtvrtek 10. května 2018 se v sále obecního úřadu konalo Autorské čtení z knihy Pavla Fialy - Jiří Kocman "Mistr opratí". Večer byl doprovázen vernisáží výstavy krásných fotografií koní fotografky Šárky Veinhauerové.

Děkujeme Pavlovi Fialovi, Jiřímu Kocmanovi, Honzovi Špačkovi i Šárce za krásný podvečer a těšíme se někdy příště opět ve Veleni.

celá aktualita

Obecní noviny KVĚTEN 2018 06.05.2018

Obecní noviny KVĚTEN 2018

Přečtěte si nové květnové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita

Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení 27.04.2018

Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení

Pokud bude prosazen a realizován záměr 6ti proudého dálničního okruhu kolem hl. města zastavěným územím mj. i obcí Veleň a Mírovice, Třeboradicemi, Miškovicemi apod. -  změní to navždy kvalitu našeho života, krajinu, přírodu v našem okolí i životy nás všech !
  I navzdory neekonomičnosti navrhované trasy a nesouhlasu obcí je v současné době „aktualizována“ studie Pražského dálničního okruhu SOKP 520 (Silniční okruh kolem Prahy) a reálně hrozí, že dálnice bude postavena v navržené podobě.
  Chápeme nutnost řešit problém dopravy kolem Prahy. Způsob jakým se ho ale někdo pokouší nekoncepčně a „na sílu“ řešit, je pro nás nepřijatelný. Vůbec není přihlédnuto ke skutečnosti, že trasa „okruhu“ (studie vznikla před cca 25 lety jako příměstský okruh) vede dnes již v hustě zastavěném území a intenzita, především kamionové dopravy, je několikanásobně vyšší než tomu bylo v době vzniku studie.

Proměna příměstského okruhu v tranzitní dálnici pro kamiony
   Z původního čtyřproudového silničního okruhu Prahy je nyní „protlačována“ v zastavěném území 6ti proudová dálnice pro kamionovou dopravu, bez jakéhokoliv návrhu velkého tranzitního okruhu. Tato varianta neodpovídá slibovanému charakteru SOKP 520 jako příměstského pražského okruhu pro osobní vozidla. Takováto trasa „okruhu“ by navázala na celoevropskou dálniční síť a stane tak součástí transevropské dálniční sítě TEN-T (ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu).
  Nikdo se nezamýšlí nad tím, že evropské metropole velikosti Prahy mají samozřejmě okruh pro osobní příměstskou dopravu, ale především mají velký aglomerační okruh pro tranzitní kamionovou dopravu v dostatečné vzdálenosti od města.
   V takové vzdálenosti, aby se kamiony vyhnuly při cestě Evropou obytným čtvrtím a sídlům. O takovémto okruhu nechtějí příslušné státní instituce slyšet. Přitom pokud by trasa tranzitního okruhu vedla okolo Prahy v  dostatečném odstupu od obytných sídel, pomohl by dálniční obchvat všem, protože by uchránil hlavní město před tranzitní dopravou a zároveň zajistil kamionům plynulý objezd metropole. Zamezilo by se tím i nebezpečnému mísení kamionové dopravy s vnitroměstskou dopravou a MHD.

„Levná“ dálnice versus životy občanů
  I v letošním roce nás tedy čeká argumentace a mnohá jednání ve věci záměru státu a ŘSD ČR vystavět část Pražského dálničního okruhu SOKP 520 v katastru naší obce v těsné blízkosti obytných domů.
  Na náš argument, že kromě dálničního okruhu nám do katastru obce  (resp. do územního plánu obce) byla státem umístěna ještě vysokorychlostní trať a je třeba tedy zohlednit v EIA i tuto VRT, nám bylo sděleno, že hygienické limity (hlukové, emisní, prachové) budou počítány pouze pro dálniční okruh.
  V případě, že bez ohledu na náš zásadní nesouhlas, bude aktualizace studie pokračovat a dojde k realizaci projektu SOKP 520 v katastru naší obce, budeme v max. možné míře požadovat technická řešení, která eliminují dopady záměru.
  Jak jsme již psali v minulém čísle Obecních novin - bylo nám bohužel sděleno, že při realizaci okruhu bude nejdůležitější ekonomické hledisko tj. aby byla stavba co nejlevnější. Tento argument nám přijde velmi paradoxní v situaci, kdy české dálnice patří k nejdražším v Evropě a možná na světě. Ekonomické zájmy nesmí ale převážit nad kvalitou životů a zdravím našich občanů.
   Pokud je možné, aby v Rakousku, Německu či Itálii projektoval a realizoval stát dopravní stavby s nejvyšší ohleduplností ke krajině, životnímu prostředí i lidem, kteří byli „odsouzeni“ v zájmu ostatních žít v sousedství těchto staveb, pak pevně věříme, že je tohoto schopna i Česká republika, ŘSD ČR a další zúčastnění i zodpovědní.

Kamiony odkloníme z Prahy... do Prahy
   Navržená trasa 6ti proudé tranzitní dálnice, s níž obec Veleň nesouhlasí, vyřeší jediné - přesun kamionové dopravy z Prahy do Prahy (resp. do městských částí a obcí, které jsou již dnes postiženy masívní dopravou).
  Kdybychom na úrovni menších obcí jako je např. Veleň rozhodovali a plánovali takovýmto nekoncepčním způsobem, už by z naší „obecní infrastuktury“ (vč. naší školky a školy) nefungovalo vůbec nic.
 
  Stále doufáme, že rozumný, odborný a koncepční přístup nakonec zvítězí nad alibistickým, komplikovaným a drahým (ne)řešením.
  Bylo by velmi zajímavé se zamyslet nad tím, co je příčinou vytvářeného tlaku na dostavbu trasy SOKP v  této zastaralé variantě. Je velmi pravděpodobné, že zájem o výstavbu je motivován i vlastnictvím pozemků ve stávající trase.
   Pokud náš stát přes nesmyslnost, neekononičnost a nesouhlas obcí záměr nakonec „protlačí“ a zrealizuje tzv. „na sílu“, bude možno přirovnat tuto tranzitní dálnici k nápadu vést pražskou magistrálu horní částí Václavského náměstí. Dočasně - navždy.

celá aktualita

Jarní výlet na hrad Kost 12.04.2018

Jarní výlet na hrad Kost

Ve čtvrtek 12. dubna jsme společně navštívili hrad Kost. Jarní výlet se povedl, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a hrad jsme měli zcela pro sebe, protože jedinými turisty jsme byli my. Stejně tak jsme si užili prohlídku se skvělou paní průvodkyní a dobrý oběd v hradní restauraci.

Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za účast i za vytrvalost a houževnadost, všichni zaslouží velkou pochvalu, protože úžasně zvládli prohlídku hradu i s "převýšením" a se schody, které jsme museli na Kosti překonat.

Přejeme krásné jaro a těšíme se na příští výlet !

celá aktualita

Velikonoce na dvorku 24. března 2018 24.03.2018

Velikonoce na dvorku 24. března 2018

V sobotu 24. března jsme již tradičně společně přivítali jaro v sále a na dvorku obecního úřadu.

Děkujeme Andree Sousedíkové a J. Dodo Slávikovi (Divadlo Andromeda) za velikonoční pořad pro děti, ve kterém se dozvěděly, jaké zvyky dodržovali lidé o nedělích mezi masopustem a velikonocemi (např. neděle pražná, smrtná, květná), a v němž si mohly děti zazpívat i zasoutěžit.

Po skončení programu v sále si na obecním dvorku děti mohly namalovat kraslici, ochutnat bylo možno velikonoční dobroty, každý si mohl uplést vlastní pomlázku a namalovat perníček. Velké poděkování patří našim veleňským chovatelům F. Kaiserovi, M. Kočíkovi, J. Grunerovi a Z. Kopecké, kteří dětem přivezli na dvorek ukázat své jarní přírůstky - živá zvířátka.

Obecní úřad Veleň moc děkuje všem, kteří s námi dětem věnovali čas a přišli s námi přivolat jaro.

Přejeme všem krásné Velikonoce.


 

 

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018 20.03.2018

Stavíme novou školu - stav 20. března 2018

Stavba nové školy vstupuje do jarních měsíců a tak věříme, že po zimě a po ukončení archeologického výzkumu, který nás zdržel, stavba nabere na rychlosti.
  Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni, aby děti nemusely již odcházet na 2. stupeň mimo obec. Proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září, což je pravděpodobné. Dočasně bude na podzim jedna třída ZŠ pobývat v budově obecního úřadu a po kolaudaci (předpoklad - listopad 2018) se spolu s ostatními třídami přesune do nové budovy.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 

celá aktualita

Masopust 2018 25.02.2018

Masopust 2018

Letošní veleňský Masopust se konal v sobotu 24. února. Členky veleňského ochotnického spolku Ajeto připravily opět krásnou akci, odpoledne na obecním dvorku vystoupil kouzelník s představením pro děti, poté prošel Velení veselý masopustní průvod. Večerní taneční zábavou jsme pak náležitě masopustní veselí završili.

Děkujeme velmi našim ochotnicím, členům SDH, kteří sloužili večer jako pořadatelská služba, dále moc děkujeme Anetce a Lukášovi za krásné taneční vystoupení a skupině Harmonie za muziku "od podlahy" na večerní zábavě. 

celá aktualita

Večer s panem Viktorem Preissem 15.02.2018

Večer s panem Viktorem Preissem

Ve čtvrtek 15. února 2018 nás navštívil ve veleňském sále pan Viktor Preiss. Pořadem nás provázel pan Robert Tamchyna. 

Moc děkujeme panu Preissovi za návštěvu Veleně i za krásně prožitý společný večer.

celá aktualita

Dětský karneval 11.2. 2018 11.02.2018

Dětský karneval 11.2. 2018

V neděli 11. února se konal v sále obecního úřadu dětský karneval. Děkujeme dětem i rodičům za hojnou účast i krásné masky a věříme, že si děti maškarní odpoledne (s klaunem p. Vláčilem) užily.

celá aktualita

Obecní noviny - únor 2018 30.01.2018

Obecní noviny - únor 2018

Přečtěte si nové únorové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita
<< < 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 28 > >>