Aktuality

Aktuality

Dětský karneval 11.2. 2018 11.02.2018

Dětský karneval 11.2. 2018

V neděli 11. února se konal v sále obecního úřadu dětský karneval. Děkujeme dětem i rodičům za hojnou účast i krásné masky a věříme, že si děti maškarní odpoledne (s klaunem p. Vláčilem) užily.

celá aktualita

Obecní noviny - únor 2018 30.01.2018

Obecní noviny - únor 2018

Přečtěte si nové únorové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav 29. ledna 2018 29.01.2018

Stavíme novou školu - stav 29. ledna 2018

Stavba nové školy zdárně pokračuje i v zimních měsících, hlavně zatím díky příznivému počasí.
  Hned po zahájení výstavby na podzim nás zdrželi archeologové svým výzkumem, ale ten je již téměř dokončen a věříme, že se podaří tento skluz dohnat. Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve Veleni a proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky 6. třídy pro případ, že se nepodaří budova s učebnami  „dokolaudovat“ do 1. září.
    S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části školy do nových prostor. Uvolní se nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s paní ředitelkou a pí. učitelkami naše představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
 


celá aktualita

Vítání občánků 2018 28.01.2018

Vítání občánků 2018

Letošní Vítání občánků se konalo v neděli 28. ledna od 15.00 hod. a přivítali jsme do obce 16 nových občánků.

Děkujeme všem za účast a dětem z MŠ Veleň pod vedením pí. učitelky P. Koudelíkové děkujeme za krásné vystoupení.

celá aktualita

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 2. kole prezidentských voleb 27.01.2018

Výsledky hlasování v Obci Veleň a Mírovice v 2. kole prezidentských voleb

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  2. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 26.1.2018 a 27.1.2018.

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:945

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                   707       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                       707                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  705

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                           2                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

 

 1. Miloš Zeman                                                                                                             265

 

 1. Jiří Drahoš                                                                                                                440                                                                                                                                                          

Celkové procento účasti:              74,82 % 

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň,  

1. kolo, Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018

 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:   954

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                    693       

Počet odevzdaných úředních obálek:                                                        693                                                   

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                   689

Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:                                  4                                                    

Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

 1. Mirek Topolánek                                                                                                             29
 2. Michal Horáček                                                                                                               99
 3. Pavel Fischer                                                                                                                  67
 4. Jiří Hynek                                                                                                                        15
 5. Petr Hannig                                                                                                                       4
 6. Vratislav Kulhánek                                                                                                           5
 7. Miloš Zeman                                                                                                                  186
 8. Marek Hilšer                                                                                                                    65
 9. Jiří Drahoš                                                                                                                     219
celá aktualita

Novoroční turnaj ve stolním tenise 20.ledna 2018 21.01.2018

Novoroční turnaj ve stolním tenise 20.ledna 2018

V sobotu 20. ledna 2018 proběhl v sále obecního úřadu Novoroční turnaj ve stolním tenise. Všichni, kdo přišli si turnaj užili, děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. Největší dík patří našim stolním tenistům, hlavně Rudovi Šilhánovi. Paní D. Šilhánové děkujeme za výborný guláš.

Za rok na viděnou a stolním tenistům TJ Slavoj přejeme mnoho "pingpongových" úspěchů v r. 2018.

celá aktualita

Skupina J. Budila - Městská 19.ledna 2018 19.01.2018

Skupina J. Budila - Městská 19.ledna 2018

V pátek 19.ledna 2018 jsme prožili keltský večer se skupinou J. Budila Městská. Kdo přišel jistě nelitoval, vystupující sklidili aplaus a všichni přítomní si svělou keltskou a irskou muziku moc užili.

Děkujeme Jardovi Budilovi, členům hudebního uskupení Městská a také jejich dobré duši - Laďce Budilové.

celá aktualita

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV 04.01.2018

Obec Veleň získala dotaci na modernizaci ČOV

S potěšením sdělujeme občanům Veleně a Mírovic, že se nám podařilo získat dotaci na Intenzifikaci a modernizaci ČOV Veleň ve výši 13 mil. Kč. z programu OPŽP. Čeká nás nyní příprava výběrového řízení na dodavatele stavby a zahájení realizace v průběhu letošního roku.

celá aktualita

Pokračujeme ve stavbě nové školy ve Veleni 03.01.2018

Pokračujeme ve stavbě nové školy ve Veleni

Vzhledem k příznivé zimě pokračujeme ve stavbě nové základní školy ve Veleni.

celá aktualita

Adventní výlet do Třebíze - Vánoce na statku 19.12.2017

Adventní výlet do Třebíze - Vánoce na statku

V úterý 19. prosince 2017 jsme si užili adventní výlet do vánočně vyzdobeného statku v Třebízi. Počasí bylo zimní, prohlédli jsme si společně s průvodci v kostýmech Cífkův statek a  seznámili jsme se s vánočními zvyky. Věříme, že se výlet líbil a přejeme všem občanům Veleně a Mírovic krásné a pohodové svátky.

celá aktualita

Živý betlém - Zpívání pod stromečkem 2017 16.12.2017

Živý betlém - Zpívání pod stromečkem 2017

V sobotu 16. prosince jsme se setkali na dvoře obecního úřadu a společně prožili předvánoční odpoledne. Na bazárku výrobků dětí ZŠ jsme si mohli zakoupit dárky, nechybělo lití olova, výroba skořápek a jejich pouštění, ochutnávka vánočního cukroví aj.

Od 17.00  hod.  členky ochotnického spolku Ajeto zazpívaly tradiční Živý Betlém.

Všem, kteří se podíleli na organizaci adventního odpoledne moc děkujeme.

Největší poděkování patří našim ochotnicím, letošní betlém se jim opravdu povedl.

Jaroslavu Budilovi moc děkujeme za hudební doprovod a Tomášovi Karbulkovi za nazvučení akce a technickou podporu.

Děkujeme a přejeme krásné Vánoce !

celá aktualita

Adventní koncert 2017 08.12.2017

Adventní koncert 2017

V pátek 8. prosince 2017 jsme si ve veleňském sále užili krásné hudby a adventní nálady.

celá aktualita

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017 03.12.2017

Pohádka Čert a Káča - Jan Přeučil a Eva Hrušková, Rozsvícení vánočního stromu 2017

Odpoledne první neděle adventní 3.12. prožily děti z Veleně a Mírovic s pohádkou Čert a Káča. Děkujeme paní Evě Hruškové a panu Janu Přeučilovi, kteří nás všechny potěšili krásným zážitkem.

Po skončení pohádky jsme rozsvítili vánoční strom na dvoře obecního úřadu.

Obecní úřad Veleň přeje všem občanům krásný adventní čas.

celá aktualita

Společná výroba adventních věnců 2017 02.12.2017

Společná výroba adventních věnců 2017

Společná výroba adventních věnců 2017

V sobotu 2. prosince jsme se tradičně sešli v sále Obecního úřadu Veleň a společně jsme si výrobili adventní věnce.

celá aktualita

Pražský okruh (SOKP) - dálniční okruh kolem Veleně a Mírovic 25.11.2017

Pražský okruh (SOKP) - dálniční okruh kolem Veleně a Mírovic

Dne 6.11. 2017 jsme byli jako zástupci Obce Veleň pozváni ze strany firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a ŘSD na Projednání zpracovávané aktualizace studie stavby Pražského okruhu - SOKP 520.

Kromě přítomných starostů a místostarostů obcí (Veleň, Radonice, Přezletice, Podolánka, MČ Čakovice, Horní Počernice aj.) v jejichž katastru se stavba nachází, se zúčastnili i zástupci projektové firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a APIS s.r.o, dále zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a ministerstva dopravy.

Studie je zatím v rozpracované podobě a bude sloužit po dopracování jako podklad pro budoucí proces EIA.

Obec Veleň dlouhodobě a zásadně nesouhlasí s variantou SOKP (stavba Březiněves – Satalice) vedoucí katastrálním územím Veleně a Mírovic. Tento nesouhlas jsme vyjádřili na jednání dne 6.11.2017 i poté ve vyjádření, o které jsme byli požádáni a  které přikládáme níže.

Do 6. ledna 2018 musíme předložit další stanoviska, připomínky a požadavky. 

Tyto požadavky obcí budou probrány na jednáních ve skupinách obcí a městských částí v druhé polovině ledna 2018. Naše skupina obcí (např. obce Radonice, Veleň, Přezletice, Podolánka, Jenštejn aj.) bude postupovat společně.

Přesto prosíme občany Veleně a Mírovic o příp. pomoc. Uvítáme odborné náměty i požadavky, které bychom použili.

celá aktualita

Koncert mladých muzikantů Veleně a Mírovic 24.11. 2017 24.11.2017

Koncert mladých muzikantů Veleně a Mírovic 24.11. 2017

V pátek 24. listopadu 2017 se konal tradiční koncert hudebních nadějí Veleně a Mírovic. Děkujeme všem malým a mladým hudebníkům z naší obce, kteří nám předvedli své umění, všichni kluci i děvčata nám přinesli radost a prožili jsme díky nim hezký večer.

Blahopřejeme jim všem k jejich muzikantským výkonům a těšíme se opět za rok.

celá aktualita

Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové 27.10.2017

Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové

V pátek 27.10. se uskutečnil ve veleňském sále Koncert pro nadační fond Mathilda

paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Skvělý hudebník Petr Kroutil se spolu se svým "Petr Kroutil Orchestra" a tanečnicí Nicol postarali o pohodovou atmosféru. Děkujeme.

Hosty koncertu byli paní hraběnka Mathilda Nostitzová, pan Luboš Krapka a MUDr. Radka Komárková se svou fenkou Orkou.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili vstupenku a přispěli tak na výcvik vodících psů pro nevidomé a děkujeme všem sponzorům.

celá aktualita

Hledáme brigádníky na archeologický výzkum ve Veleni 23.10.2017

Hledáme brigádníky na archeologický výzkum ve Veleni

Vážení občané Veleně a Mírovic,

Ústav archeologické památkové péče středních Čech provádí archelogický průzkum na staveništi naší nové školy.
  Legislativně je v našem státě nastaven systém bohužel tak, že všechny náklady spojené s tímto archeologickým výzkumem, má povinnost hradit investor tj. v případě výstavby školy - Obec Veleň.
   Doufáme tedy, že  při konečném zúčtování nám „stát“ prostřednictvím platby za výše uvedený archeologický průzkum, neodčerpá finanční prostředky, které jsme na stavbu naší nové školy pracně a složitě v uplynulých letech získali.
   Pokud by se mezi občany Veleně a Mírovic (důchodci, studenty apod.) našli brigádníci, kteří středočeským archeologům pomohou, budeme moc rádi. Ústav archeologické památkové péče středních Čech bojuje s nedostatkem pracovníků a pokud archeologové nestihnou výzkum v co nejkratším čase, dojde ke zdržení stavby a obec bude řešit problém s letošním čerpáním dotace na stavbu školy.
  Bude se jednat o práci fyzicky nenáročnou a časově omezenou. Všem amatérským archeologům z řad občanů Mírovic a Veleně tedy předem děkujeme za pomoc, pomohou nejen historikům, ale i naší obci !
(více inzerát níže).

celá aktualita

Václav Větvička ve Veleni 10.10.2017

Václav Větvička ve Veleni

V úterý 10.10. nás ve Veleni navštívil milý host - pan Václav Větvička, který při této příležitosti předal ocenění účastníkům a vítězům soutěže O nejkrásnější okno Veleně a Mírovic 2017 v úvodu pořadu. Večerem nás provázel pan Robert Tamchyna.

Oběma pánům děkujeme za hezký večer a všem občanům místním i přespolním děkujeme za pěknou atmosféru a náladu.

 

celá aktualita

Výlet na zámek Sychrov 26.9.2017 26.09.2017

Výlet na zámek Sychrov 26.9.2017

V úterý 26. září jsme navštívili zámek Sychrov.

Podzimní výlet se vydařil, těšíme se na další setkání.

celá aktualita
<< < 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 25 > >>