Aktuality

Aktuality

Felix Holzmann ve Veleni 20.01.2017

Felix Holzmann ve Veleni

V pátek 20. ledna navštívil veleňský sál Felix Holzmann a návštěva to byla opravdu veselá.

Děkujeme Davidu Šírovi a Mirkovi Reilovi za hodinu a půl trvající herecký komický koncert vyvolávající salvy smíchu, kterými jsme jako publikum jejich výkony rádi odměňovali.

Platí-li, že smíchem si prodlužujeme se životy, určitě jsme si je všichni prodloužili v pátek večer o mnoho dní.

Děkujeme a těšíme se příště opět ve Veleni, a to ať už v neděli večer nebo v sobotu ráno, s Felixem Holzmannem se rádi zasmějeme včera, dnes i zítra !

 

celá aktualita

Obec Veleň získala dotaci na ozelenění skládky 18.01.2017

Obec Veleň získala dotaci na ozelenění skládky

S radostí oznamujeme všem občanům, že Obci Veleň se podařilo získat v lednu 2017 dotaci z programu OPŽP na ozelenění a osázení skládky. V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. V průběhu února bude dovezena na skládku ještě chybějící ornice a pokud se podaří v brzké době podepsat s vítězem VŘ smlouvu o dílo, k osázení bude možné přistoupit již v březnu 2017. Harmonogram byl stanovený na letošní jaro, schvalování a vyhodnocování naší podané žádosti však trvalo tentokrát extrémně dlouho.

SKLÁDKA STRUČNĚ:

Skládka ve Veleni byla a je dědictvím, které si nepřeje mít na svém katastru žádná obec. Po letech resp. 40 letech navážení odpadů byla skládka v r. 2007 uzavřena, zůstala však v provizorním nedokončeném stavu. V r. 2014 obec přikročila k návozu materiálu potřebného k dokončení tvaru skládky dle projektu a s terénními úpravami a návozem ornice, které byly nezbytné k tomu, aby bylo možno začít sázet stromy a zasít trávu. V únoru 2017 bude tento proces dokončen a v březnu 2017 bude realizován projekt ozelenění a osázení skládky Veleň. Na tento projekt získala obec dotaci z programu OPŽP.   Níže se můžete podívat, jak bude vypadat skládka nad Velení za nějaký čas. V červnu 2016 jsme vypracovali a odevzdali žádost o dotaci na osázení a ozelenění skládky, vysázení ovocného sadu pod skládkou a áleje směrem k vodojemu. S naší žádostí o finance jsme uspěli a z ostudné hromady, která se vršila nad naší obcí mnoho desetiletí, se stane postupně opět místo, kde porostou stromy. Jak nám finance dovolí, chtěli bychom vytvářet na tomto kopci i místa pro aktivní odpočinek, umístit pár přírodních herních prvků pro děti, lavičky apod. Především však bude tento prostor konečně „navrácen“ přírodě, zvířatům i lidem. 

celá aktualita

Betlém 2016 - Zpívání pod stromečkem 17.12. 17.12.2016

Betlém 2016 - Zpívání pod stromečkem 17.12.

V sobotu 17. prosince jsme se setkali na dvoře obecního úřadu a společně prožili předvánoční odpoledne. Na bazárku výrobků dětí ZŠ jsme si mohli zakoupit dárky, nechybělo lití olova, výroba skořápek a jejich pouštění, ochutnávka vánočního cukroví, výroba vánočního řetězu, ukázka vypalování keramiky a vánoční koledy nám zazpívaly děti z naší školy.

 Od 17.00  hod.  nám naše ochotnice zahrály a zazpívaly tradiční Živý Betlém.

Všem, kteří se podíleli na organizaci adventního odpoledne moc děkujeme.

Největší poděkování patří našim veleňským ochotnicím ze spolku Ajeto, byly opět nejkrásnější a letošní betlém se jim opravdu povedl.

Jaroslavu Budilovi moc děkujeme za hudební doprovod a Tomášovi Karbulkovi za nazvučení akce a technickou podporu.

Děkujeme a přejeme krásné Vánoce !

celá aktualita

Předvánoční setkání s tancem 13.12. 13.12.2016

Předvánoční setkání s tancem 13.12.

V úterý 13. prosince jsme se sešli na předvánočním setkání s tancem.

Ukázky společenských tanců nám předvedli Anetka s Lukášem, kteří sklidili velký aplaus.

Na flétnu nám zahrála koledy Maruška Friesengerová a k tanci zpíval a zahrál pan Jiří Pešek.

celá aktualita

Vánoční koncert 9.12.2016 09.12.2016

Vánoční koncert 9.12.2016

V pátek 9. prosince se uskutečnil ve veleňském sále Vánoční koncert.

Vystoupil  Pražský salonní orchestr  pod vedením pana Mgr.Václava  Vomáčky.

Zpívaly nám Monika  Sommerová,  Alžběta  Vomáčková, Sabina  a  Kateřina  Millerovy

Housle solo za doprovodu Pražského salonního orchestru nám zahrál malý a skvělý Richard  Kollert.

Děkujeme p. Mgr. Vomáčkovi, všem sólistům i hudebníkům za hezký zážitek a příjemný adventní večer.

celá aktualita

Adventní výlet do Toulcova dvora 6.12.2016 06.12.2016

Adventní výlet do Toulcova dvora 6.12.2016

Na výlet do Toulcova dvora jsme se vydali v úterý 6. prosince

Dopoledne jsme pořádně vymrzli při prohlídce Toulcova dvora

a po obědě jsme si vyrobili každý svůj betlém a svíčku.

celá aktualita

Čertovská pohádka a Rozsvícení stromu 4.12.2016 04.12.2016

Čertovská pohádka a Rozsvícení stromu 4.12.2016

V neděli 4. prosince od 15.00 hod.

zahráli herci autorského divadla Černý Petr

dětem i dospělým ve veleňském sále veselou Čertovskou pohádku

o mlýnu a dvou hloupých čertech, kteří se chtějí naučit číst, psát a počítat.

Hercům moc děkujeme za krásné čertovské odpoledne.

Po skončení Čertovské pohádky v 17.00 hod. jsme rozsvítítili společně vánoční strom na dvoře obecního úřadu.

celá aktualita

Společná výroba adventních věnců 2016 26.11.2016

Společná výroba adventních věnců 2016

V sobotu 26.11. jsme si již tradičně společně vyrobili adventní věnce. Sešli jsme se opět v hojném počtu, a protože adventní věnec nám slouží i k odpočítávání čtyř týdnů adventu, můžeme se již těšit na Vánoce.

celá aktualita

Koncert mladých hudebníků z Veleně a Mírovic 2016 25.11.2016

Koncert mladých hudebníků z Veleně a Mírovic 2016

V pátek 25. listopadu se konal ve veleňském sále již podruhé Koncert mladých hudebníků z Veleně a Mírovic.

27 dětí a "mladých muzikantů" z naší obce se sešlo na pódiu, aby zahráli sobě i nám všem pro radost.

Všichni byli úžasní, my jim děkujeme za krásný zážitek a věříme, že se společně sejdeme opět za rok. 

Protože : "To, co se v hudbě dosud odehrálo, je ničím ve srovnání s tím, co se ještě odehraje." Joseph Haydn

A to platí určitě i pro Veleň a Mírovice ! Těšme se :-).

celá aktualita

Jiří Grygar ve Veleni 12.11.2016

Jiří Grygar ve Veleni

V pátek 11. listopadu jsme ve veleňském sále přivítali pana Jiřího Grygara,

který nám otevřel okna vesmíru dokořán a mohli jsme se s ním na chvíli dotknout hvězd.

Panu Grygarovi za krásný večer moc děkujeme.

celá aktualita

Oslavy Dne republiky ve Veleni - 28.října 2016 28.10.2016

Oslavy Dne republiky ve Veleni - 28.října 2016

V pátek 28. října 2016 jsme společně oslavili ve Veleni a v Mírovicích vznik našeho státu. Pojali jsme oslavu tohoto svátku, stejně jako vloni, neformálně a to v duchu První republiky. Na naše pozvání k nám zavítali opět po roce členové Čs. obce legionářské (ČsOL) z Mladé Boleslavi a Četnická pátrací stanice Pardubice. Všem moc děkujeme, že do Veleně vážili cestu a předvedli dětem i dospělým občanům Veleně a Mírovic  zbraně, výstroj i techniku a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Odpoledne také proběhla přehlídka módy z doby První republiky, mohli jsme ochutnat prvorepublikovou kuchyni apod. Oslava pokračovala položením květin u památníku padlým vojákům v první sv. válce a lampiónovým průvodem ukončeným ohňovou show v Mírovicích.

Věříme, že tradice a hodnoty našich předků, na nichž čs. stát vybudovali, jako jsou čest, svoboda, pokora, slušnost či hrdost na svou vlast - jsme si připomněli důstojně a zároveň i zvesela. Tak, jak se na oslavu svátku sluší a patří.

Našim ochotnicím ze spolku Ajeto a hasičům děkujeme za organizaci lampiónového průvodu.

Doufáme, že se příchozím malým i velkým veleňákům a mírovákům odpoledne líbilo a všem moc děkujeme za účast.


celá aktualita

Večer s Tomášem Töpfererem 27.10.2016

Večer s Tomášem Töpfererem

Ve čtvrtek 27. října,  v předvečer svátku naší republiky, jsme společně prožili příjemný večer s "velitelem četnické pátrací stanice" - hercem Tomášem Töpfererem a panem Robertem Tamchynou, kterým za návštěvu Veleně moc děkujeme.

celá aktualita

Návštěva paní hraběnky Mathildy Nostitzové ve Veleni a koncert Zuzany Stirské & Fine Gospel Time 14.10.2016

Návštěva paní hraběnky Mathildy Nostitzové ve Veleni a koncert Zuzany Stirské & Fine Gospel Time

V pátek 14. října navštívila Veleň a Mírovice paní hraběnka Mathilda Nostitzová. Děkujeme paní Nostitzové, že naše pozvání přijala. A protože je paní hraběnka patronkou a zakladatelkou Nadačního fondu Mathilda, který se věnuje pomoci slepým a slabozrakým, uskutečnil se od 18.00 hod. ve veleňském sále koncert Zuzany Stirské & Fine Gospel Time ve prospěch nevidomým. Děkujeme všem, kteří zakoupením vstupenky podpořili Nadační fond Mathilda i sponzorům, kteří věnovali této nadaci finanční prostředky. Přispěli jsme všichni na dobrou věc.

Děkujeme také za návštěvu řediteli Nadačního fondu Mathilda panu Luboši Krapkovi a paní Ing. Haně Jasenovcové, která se věnuje výcviku vodících psů pro nevidomé. A samozřejmě děkujeme za trpělivost i pejskovi Pelíškovi.

Věříme, že paní hraběnka Mathilda u nás ve Veleni byla poprvé ale nikoliv naposledy a rádi ji opět přivítáme.

celá aktualita

Dýňování na dvorku 2016 09.10.2016

Dýňování na dvorku 2016

V neděli odpoledne 9. října si děti i dospělí z Veleně a Mírovic přišli na obecní dvorek vyřezat tradiční dýni.

celá aktualita

Jakub Vágner ve Veleni 07.10.2016

Jakub Vágner ve Veleni

V pátek 7. října nás navštívil ve veleňském sále Jakub Vágner.

celá aktualita

Pohádkové odpoledne ochotnického spolku Ajeto 17.09.2016

Pohádkové odpoledne ochotnického spolku Ajeto

Odpoledne 17. září uspořádaly členky ochotnického spolku Ajeto Pohádkové odpoledne pro děti.

Navzdory ne zrovna příznivému počasí se našim ochotnicím akce moc povedla.

celá aktualita

Dopravní den - ul U Větromamu 15.09.2016

Dopravní den - ul U Větromamu

Ve čtvrtek 15.9. proběhl v ul. U Větrolamu Dopravní den pro děti ZŠ Veleň,

ukončili jsme tak oficiálně touto akcí realizaci projektu

"Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň v ulici U Větrolamu".

celá aktualita

Výlet na zámek Dobříš 06.09.2016

Výlet na zámek Dobříš

V úterý 6.září jsme navštívili zámek Dobříš.

Výlet se vydařil mimořádně, bez mimořádných událostí,

počasí nám přálo a vše nám vyšlo, takže si všichni výlet užili.

Těšíme se příště.

celá aktualita

Chovatelská výstava 2016 04.09.2016

Chovatelská výstava 2016

Během uplynulého víkendu se konala tradiční výstava našich chovatelů.

Počasí se vydařilo a stejně tak se povedla celá akce.

Chovatelům i všem, kteří se podíleli na organizaci i těm kdo přišli výstavu navštívit, DĚKUJEME.

celá aktualita

Jdeme do školy - 1. září 2016 v ZŠ Veleň 01.09.2016

Jdeme do školy - 1. září 2016 v ZŠ Veleň

Do naší školy přišlo 1.září 2016 21 nových žáčků.

Naše škola prošla během prázdnin další etapou rekonstrukce a my přejeme dětem i paní učitelkám hezký a veselý školní rok 2016/2017 !

 

celá aktualita
<< < 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>