Aktuality

Aktuality

Veleňský Masopust 2019 23.02.2019

Veleňský Masopust 2019

V sobotu 23. února 2019 se konal tradiční Masopust ve Veleni. Odpoledne prošel obcí veselý masopustní průvod a večer proběhla (také vydařená a veselá) taneční zábava.

Děkujeme členkám ochotnického spolku Ajeto za organizaci a krásné masky, panu Blažkovi a jeho kapele Harmonie děkujeme za pěknou muziku "od podlahy" na večerní tancovačce.

Nashledanou za rok :-) !

celá aktualita

Přechody pro chodce - cesta k nové škole 06.02.2019

Přechody pro chodce - cesta k nové škole

Prosíme rodiče dětí, které chodí do nové budovy školy, aby poučili své potomky, aby využívali PŘECHOD PRO CHODCE v ul. Kostelecká ! Přechod jsme pro tyto účely v minulém týdnu vybudovali. Je to zřejmě nejbezpečnější (navzdory provozu na této krajské komunikaci) cesta do nové školy. Po přechodu ul. Kostelecká mohou do areálu školy vejít brankou ve slepé ul. Dlouhá. Poté po chodníku mohou v klidu děti dojít kolem školy až ke vstupnímu vchodu. Branku p. školník ráno odemkne, v 8.00 hod. zamkne, a po skončení výuky (po obědě) opět dětem otevře, aby mohly odejít domů.

Prosíme zároveň rodiče, aby do uvedené slepé ulice Dlouhá nevjížděli automobily a ponechali ji pro pěší provoz dětí. Jednak z důvodu ohleduplnosti k obyvatelům této ulice a také z důvodu bezpečností dětí !

Pokud své děti vozíte do školy autem - VYUŽIJTE PARKOVIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VCHODEM do školy.

Na další 2 přechody pro chodce a dopravní opatření na křižovatce Hlavní x Kostelecká (u MŠ) máme již stavební povolení, jedná se o finančně náročnější akci, ale přechody jsou již na křižovatce vytýčeny a práce na jejich vybudování a přestavbě celé křižovatky (vč. parkování pro MŠ) začnou ihned poté, co roztaje sníh a půda rozmrzne.

Přesto ale platí, že nejvhodnější cesta do školy vede ulicemi "vnitřní" Veleně a přes výše uvedený přechod na Kostelecké ul. (rozhledové vzdálenosti jsou tam dostatečné a je to rovná komunikace). Než se děti naučí dobře přecházet silnici, bude zde ráno dohlížet od 7.30 - 8.00 hod. zaměstnanec obecní údržby v reflexní vestě.

Uvedená opatření obec dojednala s majitelem komunikací Hlavní a Kostelecká tj. KSÚS Středočeského kraje a DI Policie ČR. Investice přebudování celé křižovatky i všechny ostatní dopravní opatření, které nám byly povoleny, vč. realizace -  zaplatí Obec Veleň v plné výši ze svého rozpočtu.

Bohužel retardéry na těchto krajských komunikacích ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje (týká se i Mírovic) nám prostě nepovolí. Pokoušeli jsme se o jejich povolení několikrát, bohužel marně.

celá aktualita

Nová škola otevřena - 5. února 2019 05.02.2019

Nová škola otevřena - 5. února 2019

V úterý 5. února 2019 jsme společně s dětmi a pí. učitelkami, p. učitelem, p. školníkem, pí. kuchařkami a pí. uklízečkou otevřeli novou školu. Nová škola se staví v obci jako jsou Veleň a Mírovice "max. 1x za 100 let", a tak jsme byli všichni rádi, že jsme byli "při tom"...

Stavěli jsme ji a stavíme pro děti s radostí, a proto nás potěší, když do ní budou naši žáčci rádi chodit.

Ještě tak 2 měsíce budou probíhat práce v tělocvičně, dobudujeme 2 školní hřiště a školní zahradu a od jara budou moci děti "řádit" i tam.

Potom (duben/květen) společně uspořádáme "veselé" otevření celé nové školy, budou se moci přijít podívat rodiče, babičky a dědečci, občané Veleně a Mírovic a děti jim budou dělat zdatné průvodce.

Nechť si tedy děti užívají svoji krásnou novou školu a chodí do ní rády, protože:

jenom „Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.“

A snad se v novém prostředí splní i něco ze slov Dalajlámy:

„Buďte k sobě laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné...“

Určitě to půjde samo...

celá aktualita

Stěhování do nové školy - akce "Kulový blesk" 26.1.2019 26.01.2019

Stěhování do nové školy - akce

V sobotu 26. ledna 2019 se sešlo v naší nové škole cca 60 dobrovolníků z řad občanů Veleně a Mírovic na stěhovací a uklízecí akci "Kulový blesk". A ochutnali jsme společně i slíbenou brazilskou kávu :-).

Všem, kteří přišli, moc a moc děkujeme, velmi jste nám pomohli a nyní už nová škola čeká na žáčky naší ZŠ.

Slavnostní otevření nové školy a "den otevřených dveří" pro veřejnost uspořádáme hned po dokončení tělocvičny a sportovišť tj. v měsíci březnu/dubnu.

celá aktualita

Živý Betlém - 22.prosince 2018 22.12.2018

Živý Betlém - 22.prosince 2018

V sobotu 22. prosince na obecním dvorku proběhlo tradiční Zpívání pod stromečkem - Živý Betlém.Tuto akci každoročně připravují členky ochotnického spolku AJETO.

Děkujeme našim ochotnicím za hezký předvánoční zážitek a přejeme všem krásné a klidné svátky vánoční.

celá aktualita

Vánoční koncert v pátek 21. prosince 2018 21.12.2018

Vánoční koncert v pátek 21. prosince 2018

V pátek 21. prosince se konal od 18.00 hod. v sále obeního úřadu Veleň Vánoční koncert mladých.

Děkujeme mladým hudebníkům za krásný zážitek.

Obsazení:

1. housle - Beata Holková

2. housle - Petra Slavíková

3. housle, klavír, zpěv - Daniel Dvoriak

Violoncello - Klára Janská

Zpěv - Míša Svobodová


celá aktualita

Adventní výlet na zámek Moritzburg a adventní trh v Pirně 12.12.2018

Adventní výlet na zámek Moritzburg a adventní trh v Pirně

V úterý 11. prosince 2019 jsme vyjeli na předvánoční výlet na zámek Moritzburg, kde jsme si prohlédli výstavu "Tři oříšky pro Popelku" a navštívili jsme adventní trh v Pirně.

Přejeme všem krásný čas adventní !

celá aktualita

Mikulášská merenda, výroba věnců a rozsvícení vánočního stromu 02.12.2018

Mikulášská merenda, výroba věnců a rozsvícení vánočního stromu

V neděli odpoledne 2.12. 2018 jsme zahájili letošní adventní čas ve Veleni a v Mírovicích výrobou adventních věnců a Mikulášskou merendou pro děti, kterou v závěru navštívily nebeské a pekelné bytosti.

Slovy klasika "Lepší počasí jsme si nemohli přát". Celé odpoledne propršelo, přesto nás přišlo do sálu obecního úřadu i na dvorek hodně a v 18.00 hod. jsme tak společně rozsvítili vánoční strom, Betlém i celý dvorek. Děkujeme, že jste přišli i v počasí nevlídném, a přejeme všem veleňákům, mírovákům i přespolním - krásný a klidný adventní čas.

Obecní úřad Veleň

celá aktualita

Ulice Dlouhá 27.11.2018

Ulice Dlouhá

Poslední úsek ul. Dlouhá ve Veleni je ode dneška pokryt novým asfaltem. Občané žijící v této ulici i děti, které budou touto cestou chodit do naší nové školy, tak budou kráčet po opraveném povrchu.

celá aktualita

Nové OBECNÍ NOVINY - LISTOPAD 2018 25.11.2018

Nové OBECNÍ NOVINY - LISTOPAD 2018

Přečtěte si nové listopadové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita

Koncert dětí z Veleně a Mírovic 23.11.2018 23.11.2018

Koncert dětí z Veleně a Mírovic 23.11.2018

V pátek 23. listopadu 2018 se konal Velký koncert malých (a mladých) muzikantů z Veleně a Mírovic.

Děkujeme všem hudebníkům, kteří se přihlásili a zahráli nám, připravili nám všem krásný večer.

Za rok se opět těšíme.

celá aktualita

Stavba nové školy - stav 11. listopadu 2018 11.11.2018

Stavba nové školy - stav 11. listopadu 2018

Se stavbou naší nové školy jsme ve finále, kolaudace je plánována na konec ledna 2018.

celá aktualita

Sofia má textil ráda 10.11.2018

Sofia má textil ráda

Vážení občané,

produkce odpadu z našich domácností se stále zvyšuje, rádi bychom jako Obec Veleň podpořili snižování produkce směsného odpadu a podpořili naše občany v předcházení vzniku odpadu.

Jednorázové pleny tvoří nezanedbatelnou část roční produkce směsného odpadu, a přitom existuje i mnoho alternativ, kterými jsou například moderní látkové pleny.

celá aktualita

Setkání s vojenským historikem plk. E. Stehlíkem 09.11.2018

Setkání s vojenským historikem plk. E. Stehlíkem


   Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 jsme se ve veleňském sále setkali s vojenským historikem plk. E. Stehlíkem. Pan E. Stehlík je ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany a dříve působil jako historik Vojenského historického ústavu v Praze a později jako předseda vědecké rady a 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Večerem nás provázel pan Robert Tamchyna. Oběma pánům děkujeme za hezký večer.

celá aktualita

28.října - Pověsti české, lampiónový průvod, ohňostroj 27.10.2018

28.října - Pověsti české, lampiónový průvod, ohňostroj

V sobotu 28. října 2018 jsme oslavili ve Veleni a v Mírovicích svátek vzniku naší republiky představením pro děti "Pověsti české", které nám přijeli zahrát pan Jan Přeučil a paní Eva Hrušková. Po přehlídce historických postav českých dějin na obecním dvorku vyšel lampiónový průvod směrem ke škole a na polničce Ke Křížku jsme zakončili den slavnostním ohňostrojem.

Všem, kteří nám s organizací odpoledne pomohli moc děkujeme, našim hasičům děkujeme za bezpečný doprovod lampiónového průvodu ul. Hlavní.

celá aktualita

Koncert pro nadaci Mathilda, BrassBand a Marek Chytra 25.10.2018

Koncert pro nadaci Mathilda, BrassBand a Marek Chytra

Ve čtvrtek  25.10. 2018 se uskutečnil ve veleňském sále tradiční Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Skvělý dixilend BrassBand a stepař Marek Chytra (Vicemistr světa) se postarali o pohodovou atmosféru a dobrou náladu. Moc děkujeme.

Hosty koncertu byli paní hraběnka Mathilda Nostitzová, pan Luboš Krapka, ředitel nadace, a Ing. Hana Jasenovcová, cvičitelka vodících psů pro nevidomé i se dvěma krásnými vodícími psími slečnami.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili vstupenku, přišli se společně pobavit a přispěli tak na výcvik vodících psů pro nevidomé.

Sponzoři:

Obec Veleň

Oční klinika Horní Počernice

Nikmar s.r.o.

Uniga a.s.

celá aktualita

Posvícení na dvorku 2018 07.10.2018

Posvícení na dvorku 2018

Posvícenské setkání se konalo v neděli 7. října 2018 na dvorku obecního úřadu. Děti se mohly svézt na historickém kolotoči  p. Vocáska, všichni si zatříleli v prvorepublikové střelnici, bylo možno zakoupit originální náušnice či posvícenské koláče a odpoledne nám hrál na harmoniku Jindra Kelíšek.

Všem, kteří přišli děkujeme, za upečení výborných posvícenských koláčů (doslova na poslední chvíli) patří velký dík paní M. Svobodové a pí. Tomčišinové.

Těšíme se opět za rok např. i na soutěž o nejlepší posvícenský koláč upečený ve Veleni a v Mírovicích.

celá aktualita

Výlet do SAFARI 18.09.2018

Výlet do SAFARI

V úterý 18. září jsme si vyjeli na podzimní výlet do SAFARI.

celá aktualita

Obecní noviny - září 2018 13.09.2018

Obecní noviny - září 2018

Přečtěte si nové zářijové Obecní noviny.

Zpravodaj obce Veleň - Mírovice.

celá aktualita

Stavíme novou školu - stav - září 2018 10.09.2018

Stavíme novou školu - stav -  září 2018

Během letních prázdnin pokračovala stavba nové budovy veleňské školy. Blížíme se do finále, předpokládaná kolaudace by měla proběhnout v zimních měcícich 2018 (11/12).

V září byl otevřen 2. stupeň ZŠ resp. jsme otevřeli 6. ročník ZŠ Veleň. Děti tak již nemuseli odejít z Veleně a mohou pokračovat v základní školní docházce „doma“. Pro tento krok jsme se rozhodli, abychom usnadnili život žákům loňského 5. ročníku i jejich rodičům, přestože bylo jasné, že novou budovu školy dokončíme až během zimy 2018. Archeologický výzkum na stavbě bohužel posunul termín dokončení hned zpočátku a to o několik měsíců, které nám právě teď chybějí.
Abychom mohli otevřít 6. ročník, museli jsme vyjednat povolení vyučovat jednu z tříd stávající ZŠ Veleň v náhradních prostorách, protože současná kapacita staré budovy naší školy a kapacita školní kuchyně je již nedostačující. Několik měsíců školního roku 2018/2019 se tak budou dočasně učit naši druháčci v sále OÚ Veleň. Věříme, že to společně s paní uč. Novákovou všichni zvládneme, děti budou brát učení v jiných prostorách jako příjemné zpestření školy a během zimy se všichni žáčci ZŠ Veleň přestěhují se svými pí. učitelkami do nové školní budovy.
V objektu staré školy vznikne nová třída MŠ Veleň, abychom mohli uspokojit zájem i dětí „školkových“ (a jejich rodiče), které se do veleňské školky pro její nedostatečnou kapacitu na jaře nedostaly.

celá aktualita
<< < 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 25 > >>