Archeologické nálezy v obci

Archeologické nálezy v obci

1              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              monumis [305] 

LOKO  :    Nespec.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

KOM    :    B: KNOVÍZSKÁ K..

                A: HRADIŠTNÍ OBD.; akt. pohřební; obj. , pohřeb kostrový.

LITER  :    Sláma J. 1977: Mittelböhmen I, 80.

2              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              monumis [306] 

LOKO  :    Obecni cihelna.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

KOM    :    A: RANÝ STŘEDOVĚK 4; akt. pohřební; obj. , pohřeb kostrový.

LITER  :    Sláma J. 1977: Mittelböhmen I, 169.

3              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              monumis [307] 

LOKO  :    Z cihelny bri Huegeru,pri ceste k Prezleticum.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

KOM    :    A: JORDANOVSKÁ K..

LITER  :    Rulf J. 1983: PA 74, 85.

4              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                      stau [917] 

AKCE  :    ; ?; nedokumentovaná akce.

LOKO  :    Osada Mírovice, pole pana Pokorného. Podnět: neurčen.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

POZN  :    Autorka hlášení L.Horáková.

KOM    :    A: K.ŠŇŮROVÉ KER.; akt. pohřební; obj. , hrob(1); nál. jantar, náhrdelník;

                škeble, drobné perleťové kroužky; bronz, 10 závěsků z plechu, 3 spirálky, 14

                korálků.

                B: D.ŘÍMSKÁ; akt. pohřební; obj. , hrob(1); nál. železo, přezka, okutí řemene,

LITER  :    HLAS 250/1933 ARÚ Praha, HLAS 296/1933 ARÚ Praha.

5              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                      stau [914] 

AKCE  :    ; 1924; náhodný nález.

LOKO  :    Cihelna. Podnět: cihelna.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

POZN  :    Autorka hlášení L.Horáková.

KOM    :    A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(1); nál. kosti lid.; keramika,

                miska.

LITER  :    HLAS 244/1933 ARÚ Praha.

6              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                   alrnbc [807] 

AKCE  :    ; kolem 1933; nedokumentovaná akce.

LOKO  :    Místní část Mirovice. Pole p. Pokorného. Podnět: neurčen.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

POZN  :    Srov. zprávu o konzervaci předmětů ve StAÚ s fotografií. Nálezy v M Brandýs

                n.L. neidentifikovány, patrně ztraceny.

KOM    :    A: K.ŠŇŮROVÉ KER.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(1); nál. jantar, korálky;

 

LITER  :    HLAS 250/1933 ARÚ Praha, HLAS 296/1933 ARÚ Praha.

P7            kost, přívěsky ze zubů a perleti; kámen-ši, čepel; měď, 10 závěsků z plechu,3 VELEŇ, okr. Praha-východ    alrnbc [717] 

AKCE  :    spirálky,14 korálků.  ; před 1937.

                B: D.ŘÍMSKÁ; akt. pohřební; obj. , hrob(1); nál. železo, přezka, nákončí, ocílka,

LOKO  :    nožík; bronz, pinzeta, spona.            Katastr obce; hrob k.šnůrové ker. uváděn jako z pole p. Pokorného. Podnět:

                neurčen.

PIAN    :    98543/O/4 ZM10 12-24-09; koor.: 221:275.

KOM    :    E: K.NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ; akt. sídlištní.

                A: ÚNĚTICKÁ K.; nál. bronz, 2 náramky spirálovité (498/81).

                B: ŠTÍTARSKÁ K.; nál. keramika, 7 zlomků (465/81).

                C: D.HALŠTATSKÁ D; nál. keramika, 5 zlomků (466/81).

                D: D.LATÉNSKÁ B-D; nál. keramika, 2 zlomky (465/81,466/81).

ULOŽ   :    M Brandýs n.L..

8              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                   alrnbc [340] 

AKCE  :    ; před 1945; nedokumentovaná akce.

LOKO  :    Cihelna (bratří Hengerů). Podnět: cihelna.

PIAN    :    X/O/3 ZM10 12-24-09; koor.: 250:240.

KOM    :    A: JORDANOVSKÁ K. (nejistá datace); akt. sídlištní.

                B: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(x).

                C: HRADIŠTNÍ OBD.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(x).

LITER  :    Rulf J. 1983: PA 74, 85.; HLAS 244/1933 ARÚ Praha, HLAS 401/1923 ARÚ

ULOŽ   :    NM, FF UJEP.

9              VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                  BZO69 [954] 

AKCE  :    Vaněk J. (Praha); 1969; orientační zjištění.

LOKO  :    SV stěna stávající cihelny na ppč.61. Podnět: cihelna.

PIAN    :    X/O/3 ZM10 12-24-09; koor.: 258:246.

POZN  :    Mapa M-33-66-A-c (Kostelec nad Labem), 68,550:60,00 km. Těžbou v  cihelně

                byl téměř zničen únětický hrob. Byly nalezeny části lidské kostry, lebka

KOM    :    A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(1); nál. keramika, 2 koflíky,

                zlomky; kosti lid.; malakofauna, schránky mlže.

ULOŽ   :    Vaněk J., Praha.

10             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                   alrnbc [813] 

AKCE  :    Vaněk J.; kolem 1970; nedokumentovaná akce.

LOKO  :    U již. okraje cihelny. Podnět: dálkový výkop.

PIAN    :    X/O/3 ZM10 12-24-09; koor.: 245:200.

KOM    :    A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(x).

11             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                   alrnbc [553] 

 

AKCE  :    Vaněk J.; před 1980; jiná evidence.

LOKO  :    Proti cihelně v aleji třešní, při okraji aleje a cesty vedoucí do vsi. Podnět:

PIAN    :    X/O/3 ZM10 12-24-09; koor.: 260:245.

POZN  :    Zapsáno podle ústního popisu Dr. J. Vaňka. Tři kostrové hroby, v jednom

                bronzová jehlice a tři malé nádobky, v dalším dvou po malé nádobce.

KOM    :    A: ÚNĚTICKÁ K.; akt. pohřební; obj. , hrob kostrový(3); nál. bronz, jehlice;

                keramika, 5 nádobek.

ULOŽ   :    M Roztoky (?).

12             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [055] 

AKCE  :    ; 1987; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.870418.01 (sběr 0.3 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 289:330 307:328 315:346 291:353.

KOM    :    A: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 3 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 16 ks..

                C: NOVOVĚK; nál. keramika, 6 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  22/88.

13             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [185] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.02 (sběr 6.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 162:198 168:196 189:212 187:217 170:218.

KOM    :    G: NEOLIT-ENEOLIT; nál. kámen-ši, 1 ks..

                A: ÚNĚTICKÁ K.; nál. keramika, 2 ks..

                B: OBD. HaD AŽ LtA; nál. keramika, 30 ks..

                C: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 4 ks..

                D: D.LATÉNSKÁ B-D; nál. keramika, 7 ks..

                E: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 95 ks..

                F: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 7 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  83/88.

14             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [192] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.11 (sběr 0.4 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 237:313 243:316 250:303 244:298.

KOM    :    A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 13 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  88/88.

15             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                       zaa [344] 

AKCE  :    Kuna M. (M Brandýs n.L.); 1988; vizuální-geodet.p..

LOKO  :    Podnět: jiný podnět.

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 269:319 288:319 279:306.

POZN  :    PODNĚT: rekultivace - recentní navážka;

                Trvale znepřístupněná plocha, možnost vzniku pseudolokality.

KOM    :    A: NOVOVĚK; areál nález v druh.p..

16             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [284] 

 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.881019.12 (sběr 2.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 291:353 315:346 351:384 328:381.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

17             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [279] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.881019.07 (sběr 2.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 303:378 331:381 344:415 326:418.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

18             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [274] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.881019.02 (sběr 0.2 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 288:340 298:341 299:351 289:350.

POZN  :    *zvonc(1)                                        

KOM    :    A: MLADŠÍ ENEOLIT; nál. keramika, 2 ks..

                B: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 1 ks..

                C: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 2 ks..

                D: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 36 ks..

                E: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 2 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 207/88.

19             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [273] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.881019.01 (sběr 1.5 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 289:330 307:328 315:346 291:353.

KOM    :    A: ÚNĚTICKÁ K.; nál. keramika, 2 ks..

                B: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 6 ks..

                C: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 12 ks..

                D: OBD. HaD AŽ LtA; nál. keramika, 2 ks..

                E: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 27 ks..

                F: D.LATÉNSKÁ B-D; nál. keramika, 2 ks..

                G: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 252 ks..

                H: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 23 ks..

                I: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 23 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 206/88.

20             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [272] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.881013.08 (sběr 0.2 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 174:247 187:263 213:260 214:254.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

21             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [270] 

 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.881013.06 (sběr 0.3 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 187:263 200:267 213:260 198:257.

KOM    :    A: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 14 ks..

                B: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 20 ks..

                C: D.LATÉNSKÁ B-D; nál. keramika, 4 ks..

                D: D.ŘÍMSKÁ; nál. keramika, 1 ks..

                E: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 72 ks..

                F: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 6 ks..

                G: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 4 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 205/88.

22             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [208] 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880419.02 (sběr 0.5 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 257:325 267:328 266:321 263:318.

KOM    :    A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 25 ks..

                B: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 14 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  77/88.

23             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [207]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880419.01 (sběr 0.5 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 237:313 243:316 250:303 244:298.

POZN  :    *HaD2(1), *LtA-kolk.keramika(1), *eneol?         

KOM    :    A: ENEOLIT NEURČ.; nál. keramika, 1 ks..

                B: OBD. HaD AŽ LtA; nál. keramika, 27 ks..

                C: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 2 ks..

                D: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 36 ks..

                E: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 11 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  76/88.

24             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [191]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.10 (sběr 1.5 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 258:372 277:386 257:391.

POZN  :    *VS-keramika-červeně mal., struska(1), oki(1)    

KOM    :    A: STŘEDNÍ ENEOLIT; nál. keramika, 2 ks..

                B: STARŠÍ-STŘEDNÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 8 ks..

                C: MLADŠÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 6 ks..

                D: POZDNÍ D.BRONZOVÁ; nál. keramika, 3 ks..

                E: OBD. HaD AŽ LtA; nál. keramika, 6 ks..

                F: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 30 ks..

                G: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 371 ks..

                H: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 4 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  87/88.

25             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [190]

 

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.09 (sběr 0.2 nhod).

PIAN    :    X/B/2 ZM10 12-24-09; koor.: 253:361.

KOM    :    A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 7 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 20 ks..

                C: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 1 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  86/88.

26             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [189]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.06 (sběr 5.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 130:243 163:237 226:325 263:320 257:388

KOM    :    A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 3 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 5 ks..

                C: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 2 ks..

                D: NOVOVĚK; nál. keramika, 3 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  85/88.

27             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [188]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.05 (sběr 2.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 133:192 141:178 161:195 168:217 140:211.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

28             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [186]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.03 (sběr 0.5 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 179:200 197:212 190:217.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

29             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [184]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.01 (sběr 0.6 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 162:228 166:222 184:221.

KOM    :    A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 19 ks..

                B: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 4 ks..

                C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 12 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  82/88.

30             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [183]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880410.07 (sběr 6.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 162:198 168:196 189:212 187:217 170:218.

POZN  :    *LtA-kolk.keramika(1)                            

KOM    :    G: NEOLIT-ENEOLIT; nál. kámen-bn, 1 ks..

                A: ÚNĚTICKÁ K.; nál. keramika, 1 ks..

                B: OBD. HaD AŽ LtA; nál. keramika, 15 ks..

 

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  81/88.

P              C: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 6 ks..

                D: D.LATÉNSKÁ B-D; nál. keramika, 6 ks..

31             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [182]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880410.06 (sběr 1.8 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 170:232 188:219 231:211 234:250.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

32             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [181]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880410.05 (sběr 1.8 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 210:231 235:232 235:244.

KOM    :    A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 4 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 53 ks..

                C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 3 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  80/88.

33             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [187]

AKCE  :    ; 1988; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.880412.04 (sběr 0.1 nhod).

PIAN    :    X/B/2 ZM10 12-24-09; koor.: 150:208.

POZN  :    bn-artef.-vývrtek?                               

KOM    :    D: NEOLIT-ENEOLIT; nál. kámen-bn, 1 ks..

                A: ÚNĚTICKÁ K.; nál. keramika, 1 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 2 ks..

                C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 2 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  84/88.

34             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                                       zaa [146]

AKCE  :    Kuna M. (M Brandýs n.L.); 1989; vertikální řez.

LOKO  :    Stavba vodovodu Káraný-Praha. Podnět: dálkový výkop.

PIAN    :    X/L/2 ZM10 12-24-09; koor.: 317:195 222:183.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

35             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [285]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890301.01 (sběr 1.0 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 293:304 305:292 310:311.

KOM    :    A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 12 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 46 ks..

                C: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 16 ks..

                D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 5 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L.,  68/89.

 

36             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [382]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

PLOKO     :       Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890922.05 (sběr 0.3 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 273:222 298:230 301:203.

KOM    :    A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 2 ks..

                B: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 1 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 142/89.

37             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              BZO90-92 [001]

AKCE  :    Kuna M. (ARÚ Praha); 1989; vertikální řez.

LOKO  :    Výkop pro vodovod Káraný-Praha. Podnět: dálkový výkop.

PIAN    :    123/L/2 ZM10 12-24-09; koor.: 318:194 223:180.

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

LITER  :    NALZ 4459/1991 ARÚ Praha.

38             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [411]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.891031.01 (sběr 1.3 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 341:281 391:288 384:338 337:311.

KOM    :    A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 1 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 8 ks..

                C: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 16 ks..

                D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 43 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 150/89.

39             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [381]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890922.04 (sběr 0.7 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 301:203 303:190 255:169 249:218 273:222.

KOM    :    A: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 4 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 132/89.

40             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [379]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890922.02 (sběr 1.5 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 52:178 56:149 82:145 109:171 99:208.

KOM    :    A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 4 ks..

                B: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 5 ks..

                C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 17 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 140/89.

41             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [332]

 

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890412.03 (sběr 2.4 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 49:236 125:236 56:242 43:341 66:262.

KOM    :    A: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 2 ks..

                B: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 3 ks..

                C: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 1 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 109/89.

42             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [331]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890412.02 (sběr 1.8 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 64:204 70:195 122:218 121:232 75:237.

KOM    :    A: D.BRONZOVÁ-D.HALŠTATSKÁ; nál. keramika, 1 ks..

                B: ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK; nál. keramika, 5 ks..

                C: HRADIŠTNÍ OBD.; nál. keramika, 6 ks..

                D: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK; nál. keramika, 5 ks..

ULOŽ   :    M Brandýs n.L., 108/89.

43             VELEŇ, okr. Praha-východ                                                              sbery_vp [287]

AKCE  :    ; 1989; povrchový sběr.

LOKO  :    Průzkum oblasti Vinořského potoka. Soubor č.890301.03 (sběr 0.7 nhod).

PIAN    :    X/P/2 ZM10 12-24-09; koor.: 293:304 273:281 289:265 335:311 310:311

POZN  :    bez nálezů                                       

KOM    :    A: NEGATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ.

44